Biografie

 • Ukaž vše Str.: Beletrie / Biografie / Nakladatelství » Metafora / Starověký Egypt / Autoři » Elisabeth Haich / Duchovní cesta / Skladem
 • Andělé v mých vlasech

  Andělé / Biografie / Nakladatelství » Knižní klub / Autoři » Lorna Byrne / Skladem

  Skutečný příběh moderní irské mystičky

  Lorna Byrne - Andělé v mých vlasech Lorna Byrne, moderní irská mystička, od nejútlejšího věku vídala anděly a hovořila s nimi. Nyní poklidně žije na irském venkově. V knize Andělé v mých vlasech, která je strhující kronikou jejího neuvěřitelného životního příběhu, poprvé otevřeně hovoří o svých zážitcích. Autorka živě líčí své chudobné dětství v Irsku, hledání práce v Dublinu i manželství s mužem svých snů - bohužel brzy přervané manželovou smrtí. Lornin příběh se stal okamžitě bestsellerem. Poskytuje čtenáři jedinečný pohled na andělské pomocníky, kteří nás neustále obklopují a čekají jen na naši prosbu o pomoc. Jak sama Lorna říká: "Stačí je jen požádat." V povznášející autobiografii se autorka dělí se čtenáři o svá setkání a rozhovory s anděly, které zná po celý život.

  304 stran, vazba pevná, formát: 210x140 mm, vydáno 2010
  cena:259,-
 • Bdělost, toť vše!

  Biografie / Autoři » D. Ž. Bor / Duchovní cesta

  Gustava Meyrinka cesta k nadsmyslnu

  D. Ž. Bor - Bdělost, toť vše! Gustava Meyrinka cesta k nadsmyslnu. Životní příběh slavného pražského německého spisovatele v podání D. Ž. Bora se čte jako román o cestě k ezoterickému vnímání tohoto světa.

  Významný německý spisovatel Gustav Meyrink je jednou z nejpozoruhodnějších osobností nejen na literárním poli, ale především v oblasti teoretické i praktické ezoteriky. Jen zčásti právem bývá přiřazován k průkopníkům fantastické literatury, protože jeho zasvěcovací povídky a romány jsou něčím víc než fantaziemi, jsou hlubokým vhledem průzkumníka za hmotné i jemnější obaly skrytého Já, a strhující výpovědí o dobrodružstvích duše a ducha. Sám o svých dílech říká, že jsou "sugescí-magií", vizemi, podnícenými duchovním dechem, probouzejícím vnitřního člověka, jemuž nic není utajeno.

  350 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2002
  nedostupné
 • Blavatská a theosofie (formát PDF)

  Biografie / Knihy ke stažení / Autoři » Vojen Koreis / Duchovní cesta

  Vojen Koreis - Blavatská a theosofie První část knihy tvoří biografická studie o Blavatské. Počíná se od jejího narození v Jekaterinoslavi, mládí v Saratově na březích Volhy a později v gruzínském Tbilisi, pokračuje podivnou svatbou a útěkem od mnohem staršího manžela. Následují cesty, které Blavatská vykonala, počáteční experimentování se spiritualismem, založení Theosofické společnosti v New Yorku v roce 1875, psaní Odhalené Isis a Tajné doktríny, jejích vrcholných prací, popsáno je rovněž její další cestování po Indii a Evropě až po její smrt v Londýně.

  Druhá část knihy, která je stejně jako první část rozdělena do dvanácti kapitol, se zabývá teorií theosofie.

  PDF soubor, 325 stran, vydáno 2013

  Šipka Ke stažení (7,9 MB)

  Odkaz: http://www.blavatska.org/
  zdarma
 • Bláznivý jógin

  Biografie / Buddhismus / Jóga / Nakladatelství » DharmaGaia / Humor / Tibet

  Zázračný život a učení Dugpy Künlega

  Bláznivý jógin "Tajný životopis" jednoho z předních tibetských světců, buddhy jménem Dugpa Künleg (1455-1570), následovníka duchovní linie založené Tilopou, Nárópou, Marpou a Milaräpou, a inkarnace velkého mahásiddhy Sarahy. Obyvatelé Tibetu si Dugpu Künlega zamilovali jako "bláznivě moudrého" učitele a probuzeného mistra, jehož urážlivé chování a přisprostlý humor měly za cíl probouzet prosté lidi i jóginy ze spánku náboženského dogmatismu a samolibého klidu.

  Tato kniha je souborem anekdotických příběhů a písní, které se až do dnešních dnů vyprávějí v hostincích i chrámech Tibetu a Bhútánu.

  200 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2012
  nedostupné
 • Buddha

  Biografie / Buddhismus / Nakladatelství » Argo / Nejlevnější knihy / Skladem

  Michael Carrithers - Buddha Buddha byl jedním z největších myslitelů v lidských dějinách. Jeho učení vzkvétalo na celém indickém subkontinentu po více než 1500 let a během doby se změnilo a rozrůznilo přinejmenším stejně jako křesťanství během svých prvních patnácti stoletích v Evropě. Ve 13. století, kdy byla moc buddhismu v původní vlasti zlomena, stačilo se učení už dávno rozšířit do Tibetu, Střední Asie, Číny, Koreje, Japonska a Srí Lanky a klestilo si cestu do jihovýchodní Asie. Historie buddhismu v oněch zemích byla stejně složitá jako předtím v Indii.

  Tak obrovské množství informací knížka neobsahuje, zachycen je Buddhův život, vznik buddhismu a jeho význam. Vyprávění formuloval autor tak, aby čtenáři pochopili, proč právě buddhismus tak snadno překračoval kontinenty a přežíval během staletí.

  119 stran, vazba paperback, vydáno 1994
  cena:48,-
 • Buddha

  Biografie / Buddhismus / Nakladatelství » DharmaGaia / Autoři » Egon Bondy

  Egon Bondy - Buddha Bondyho dnes již klasická monografie o Buddhovi (1. vyd. 1968) představuje patrně nejserioznější a nejhlubší filosofický portrét tohoto významného světového myslitele v češtině. Autorem fotografií indických soch Buddhy je Lubomír Ondračka, studii Buddha ve staroindickém sochařství napsala Klára Šimečková.

  "Dříve či později evropští filosofové najdou i kontakt s myšlenkovou tradicí buddhismu. Chtěl jsem mj. ve své práci ukázat, že tento kontakt by mohl být nad jiné plodnější a že poučení, které každý člověk naší současnosti může v Buddhově hlubokém myšlenkovém usilování nalézt, umožní mu v prvé řadě jednu věc, která je často nejpotřebnějším předpokladem všeho dalšího: uvidět dosud nevyřešený problém světa a člověka jasně, bez předsudků, bez přítěže tradic, bez okovů doktrín..."

  256 stran, vazba vázaná, formát: 220x140 mm, vydáno 2006
  nedostupné
 • Buddha

  Biografie / Buddhismus / Autoři » Karen Armstrongová / Skladem

  Karen Armstrongová - Buddha Originální portrét Buddhy od světoznámé autorky se zabývá jak archetypální náboženskou ikonou, tak Buddhou jako člověkem. Popisuje Buddhovy osudy od chvíle, kdy jako Siddhata Gótama opouští svoji ženu, malého synka a pohodlný život ve význačném společenském postavení, aby se vydal na cestu namáhavého hledání duchovního probuzení. Ve srozumitelné a přesvědčivé próze Armstrongová oživuje Buddhovo hledání od jeho odmítnutí privilegovaného života po objevení pravdy, o níž byl přesvědčený, že naprosto promění lidské bytosti a umožní jim žít v míru uprostřed utrpení světa. Autorka se v knize soustřdí také na dobovou kulturu a zamýšlí se nad Buddhovou rolí v duchovních dějinách lidstva a nad zvláštním významem jeho myšlenek pro naši společnost, která nyní prochází krizí víry.

  213 stran, vazba brožovaná, formát: 190x125 mm, vydáno 2012
  cena:229,-
 • Jasnovidka Vanga - Receptář

  Biografie / Bylinky / Nakladatelství » Eko-konzult / Autoři » Krasimira Stojanovová

  Jasnovidka Vanga - Receptář Neuvěřitelné životní příběhy a schopnosti nejslavnější evropské jasnovidky. Legenda o ženě - prorokyni a léčitelce, vykládačce toho, co je v nás ukryto, legenda o slepé Pýthii Vanze. S tímto zázrakem nás autenticky seznamuje autorka a blízká příbuzná jasnovidky Krasimira Stojanovová. Dokumentární přesnost svědectví je velkou předností této knihy. Vanga je objevitelkou pravdy, objevitelkou toho, co se stalo, co se děje i co se stane. Odhaluje pravdu o minulém a současném bytí, o minulých a současných osobách a událostech. Předpovída budoucnost, aniž by to vždy říkala. Zvlášť silně se její mravnost odráží v léčitelském úsilí a ve schopnostech. Jejími medikamenty jsou příroda, rostliny, květy, látky vytvořené přirozeně a jakoby nasáklé zázračně působící léčivou sílou. Nejdůležitější však je, že je mravní léčitelkou.

  Související kniha: Proroctví jasnovidky Vangy

  147 stran, vazba brožovaná, formát: 205x145 mm, vydáno 2004
  nedostupné
 • Ježíš

  Biografie / Křesťanství / Nakladatelství » Argo / Nejlevnější knihy / Autoři » Humphrey Carpenter / Skladem

  Humphrey Carpenter - Ježíš Tato knížka zkoumá Ježíšovo učení tím, že ho porovnává s učením Ježíšových současníků. Též se pokouší objasnit názory dnešních historiků a teologů na Ježíše a na evangelia, ve kterých je jeho život zaznamenán. Především se však snaží pojednat o faktech a důkazech jeho existence z historického hlediska, aniž se přitom zatěžuje různými teologickými domněnkami křesťanské víry. Pokud nepřinese vždy uspokojivé odpovědi, může se jí přinejmenším podařit, že podnítí čtenáře k tomu, aby si položil některé důležité otázky.

  Knížka vychází v edici příruček o vůdčích myslitelských osobnostech minulosti.

  140 stran, vazba paperback, formát: 190x110 mm, vydáno 1994
  cena:48,-
 • Konfucius v zrcadle Sebraných výroků

  Biografie / Nakladatelství » Academia / Posvátné spisy / Autoři » Konfucius / Moudrost staré Číny

  Překlad a poznámky: Jaromír Vochala

  Konfucius v zrcadle Sebraných výroků Kniha nabízí pohled na Konfucia, starověkého čínského myslitele doby 500 př. n. l., a jeho dílo prostřednictvím nového překladu Sebraných výroků (Lun Yu), základního kánonu konfuciánského učení, doplněného o první český překlad dalších dvou ze čtyř konfuciánských kánonů Velikého učení (Da Xue) a Střední míry (Zhoní Yong). Konfuciovo učení bylo postaveno zejména na výkladu etických norem a jejich uplatnění v životě společnosti. Rozborem a popisem klíčových pojmů tohoto učení na základě kontrastivních postupů hledá autor překladu jejich optimální ekvivalentní vyjádření v češtině, jako nezbytného předpokladu věrohodné obsahové interpretace základních myšlenkových východisek konfucianismu ve zcela odlišném historickém a kulturním prostředí.

  536 stran, vazba vázaná, formát: 130x200 mm, vydáno 2009
  nedostupné
 • Můj pětiletý boj

  Biografie / Nejlevnější knihy / Skladem

  Zpověď nakladatele Mein Kampf

  Michal Zítko - Můj pětiletý boj Tohle je obyčejný kus mého života, žádný román. Realita nebývá tak vypointovaná jako filmový příběh, věty, které jsou v ní vyřčeny, bývají prosté a kostrbaté a děj není tak barevný. Při popisu života je těžké myslet na větnou skladbu a nemůžete přizpůsobit děj dramatické stavbě. Nikdo tu nepraví, nevykřikne ani nedeklamuje... Prostě jsem sepsal vše tak, jak se to odehrálo. Bylo to a je největší a nejsložitější drama, jaké jsem sám zažil a se kterým jsem nechtě vstoupil do vašich domovů z obrazovek televizí a stránek novin. Nebylo to mým cílem, ale je slušné, když už se to stalo, představit se. (Michal Zítko, *1972, český autor a překladatel)

  214 stran, vazba pevná, formát: 177x118 mm, vydáno 2005
  cena:89,-
 • Matematika a Mona Lisa

  Biografie / Autoři » Bülent Atalay / Historické záhady / Na pomezí vědy / Hlavní stránka / Skladem

  Umění a věda u Leonarda da Vinciho

  Bülent Atalay - Matematika a Mona Lisa Leonardo da Vinci byl jeden ze skutečných géniů historie, stejně vynikající umělec, jako byl vědec a matematik. Čtenáři Šifry mistra Leonarda již mají ponětí o tajemném propojení mezi matematikou, vědou a Leonardovým uměním. Matematika a Mona Lisa navazuje tam, kde Šifra mistra Leonarda přestala a osvětluje Leonardův život a dílo, aby odkryla souvislosti, které byly, až dodnes, známy pouze odborníkům. Inspirován Leonardovou vlastní metodou, pátrá Atalay po vnitřní dynamice umění a vědy a odhaluje nám hlubokou jednotu těchto dvou světů. Nabízí přehled vývoje vědy od úsvitu civilizace po dnešní kvantovou mechaniku. Z této široké informační základny nabízí Atalay fascinující pohled do Leonardova neklidného intelektu a pracovních postupů, umožňuje nám vidět zdroj jeho nápadů a ocenit jeho umění v nové perspektivě.

  304 stran, vazba vázaná, formát: 230x150 mm, vydáno 2007
  cena:299,-
 • Milost přehojná, největšímu z hříšníků udělená

  Biografie / Křesťanství / Autoři » John Bunyan / Dostupnost: 1-6 dnů

  John Bunyan - Milost přehojná, největšímu z hříšníků udělená Autobiografie jednoho z nejznámějších křesťanských autorů všech dob. John Bunyan se narodil r. 1628 a pocházel z velmi chudých poměrů. V šestnácti letech byl za anglické revoluce naverbován do parlamentní armády. Po návratu z války vstoupil do nonkonformistické církve v Bedfordu a začal se věnovat kázání. V r. 1660 byl zatčen a dvanáct let žalářován. Právě v této době napsal tuto duchovní autobiografii – "vyprávění o tom, jak Bůh jednal s mou duší". Po propuštění se znovu usadil v Bedfordu, kde vystavěl s pomocí přátel chrám a shromažďoval četné zástupy posluchačů. Napsal množství náboženských spisů a je považován za předchůdce anglického románu 18. století.

  184 stran, vazba vázaná, formát: 170x110 mm, vydáno 2000
  cena:157,-
 • Neboť jsem nemocná láskou

  Biografie / Křesťanská mystika / Křesťanství / Nejlevnější knihy / Autoři » Barbara Beuysová

  Život Hildegardy z Bingenu

  Barbara Beuysová - Neboť jsem nemocná láskou Hildegarda von Bingen (1098-1179), známá postava středověké mystiky, ale i významná kulturní osobnost, autorka řady hudebních děl, dodnes přitahuje kulturní historiky. Neproslavila se jen odvážnou obrazností svých vidění, svou hudbou a svými kázáními, ale byla i jednou z prvních žen, které se dokázaly v raném středověku prosadit a naplnit svůj talent a poslání. Hildergarda von Bingen tvrdila, že vize, které měla od dětství, vnímá v naprosto bdělém stavu jako poselství "živoucího světa". Autorka s věcným odstupem tlumočí, jak obratně dokázala Hildegarda využívat jak svého vizionářství, tak i svých chorob k dosažení vlastních cílů. Zeširoka se zabývá historickým církevním kontextem, aby ozřejmila situaci, v níž se Hildegarda pohybovala. Přitom zůstává na pevné, až přísně sekulární půdě a z této pozice vše co nejvěcněji komentuje. Kniha Barbary Beuysové vykresluje strhující a dlouhý život mystičky, kazatelky i neobyčejně cílevědomé ženy v dramatických časech raného středověku.

  400 stran, vazba vázaná, formát: 205x115 mm, vydáno 2006
  nedostupné
 • Órigenés učitel

  Biografie / Křesťanství / Autoři » Pavel Milko

  Pavel Milko - Órigenés učitel Órigenés je jedním z nejvýznamnějších, ale také nejkontroverznějších křesťanských myslitelů. Tato kniha se pokouší na výkladu dvou konkrétních textů (List Řehoři Divotvůrci a Předmluva k Peri archón) podat náčrt některých aspektů Órigenova myšlení, především jeho vztahu k filosofii a konceptu theologie jako vědy.

  Jakkoliv je hlavním tématem knihy Órigenés učitel výklad vybraných textů a problematiky s nimi spjaté, na pozadí výkladu vidíme tohoto raně křesťanského theologa a filosofa jako autora, který své žáky formuje prostřednictvím duchovních cvičení.

  205 stran, vazba vázaná, formát 240x170 mm, vydáno 2009
  nedostupné
 • Po hlavě a nadoraz

  Biografie / Autoři » Renata Petříčková / Šťastný život / Dostupnost: 1-6 dnů

  Renata Petříčková - Po hlavě a nadoraz Kniha Po hlavě nadoraz je životním příběhem Honzy Tománka, obyčejného kluka, který po úraze ochrnul. Přes nepřízeň osudu, nebo právě kvůli ní, začal závodit na handbiku. Je to standardní vrcholový a paralympijský sport, ale bohužel se o něm zatím moc neví a tak nemá podporu, kterou si zaslouží. Tato kniha je jednak silným lidským příběhem, povídáním o handbiku jako vrcholovém sportu a v neposlední řadě může být motivačním impulsem pro každého čtenáře. Spoluautoři: Petr Havlíček, Jiří Kříž, Daniel Landa, Radovan Šabata, Martin Šťastný, Michal Vaněček

  120 stran, vazba vázaná, formát: 250x250 mm, vydáno 2012
  cena:289,-
 • Princ Siddhártha

  Biografie / Nakladatelství » DharmaGaia / Autoři » Jonathan Landaw / Moudrost staré Indie / O dětech a pro děti

  Jonathan Landaw - Princ Siddhártha Toto je příběh prince Siddhárthy, vyprávějící o tom, jak se stal Buddhou, Probuzeným. Je to univerzální příběh o klidu duše, odvaze a lásce, a představuje, v podobě textu této knihy a jejích živých ilustrací, inspiraci pro děti všech kultur a všeho věku.

  Princ Siddhártha byl velmi zvláštní dítě. Už před jeho narozením mudrci z tamního království předpovídali, že z něj jednoho dne bude velký muž a že z jeho velikosti bude mít prospěch celý svět. Jako mladík byl princ pohledný, hloubavý a jeho inteligence všechny udivovala - už po několika lekcích jeho učitelé informovali krále, že neexistuje nic, co by jej ještě mohli naučit!

  50 stran, vazba brožovaná, formát: 280x220 mm, vydáno 2011
  nedostupné
 • Proroctví jasnovidky Vangy

  Biografie / Nakladatelství » Eko-konzult / Proroctví / Věštění / Autoři » Ženi Kostadinová

  Budeš předpovídat o živých a mrtvých

  Ženi Kostadinová - Proroctví jasnovidky Vangy Tato kniha popisuje neuvěřitelné životní příběhy a schopnosti nejslavnější evropské jasnovidky. Autorka předkládá všechna její dosud známá proroctví. Některá z nich nebyla dosud publikována, jiná byla převzata z knihy Krasimiry Stojanové "Pravda o Vanze".

  Vangelia Pandova Gušterova se narodila 3. října 1911 ve městě Strumica v Makedonii. Její rodina byla velice chudá. Když ji bylo dvanáct let, oslepla během bouřky. Několik let pak strávila ve škole pro nevidomé. V roce 1939 onemocněla zápalem pohrudnice a osm měsíců bojovala o život. Paranormální schopnosti a dar jasnovidectví se u ni poprvé objevily po zvláštním snu začátkem roku 1941....

  Související kniha: Jasnovidka Vanga - Receptář

  136 stran, vazba brožovaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2001
  nedostupné
 • Rozhovor s Einsteinem (kniha + CD)

  Biografie / Nakladatelství » Santal / Autoři » Marie Mihulová / Autoři » Milan Svoboda / Dostupnost: 1-6 dnů

  Vědomí pokory

  Marie Mihulová, Milan Svoboda - Rozhovor s Einsteinem Kniha předkládá formou dialogu názory světoznámého vědce na řadu oblastí lidského života. Patří sem věda, filosofie, náboženství, politika a další. Formou dialogu si vyměňujeme názory s lidmi, se kterými se střetáváme, se kterými žijeme či pracujeme. Takové rozhovory probíhají všude kolem nás. Existují však také dialogy, které probíhají jinde. Uskutečňují se v prostoru našeho vnitřního, mentálního světa a nevyžadují přítomnost žádné fyzické osoby. V tomto světě můžeme partnera pro dialog libovolně volit. Může to být člověk vzdálený i blízký, známý i neznámý, může žít s námi v tomto světě, ale také nemusí. Do takové kategorie patří i dialog otisknutý v této knize. Předkládá volným způsobem myšlenky proslulého vědce a umožňuje, aby jejich magnetická síla přitahovala další myšlenky podobného charakteru.

  66 stran, vazba brožovaná, formát: 190x140 mm, vydáno 2012
  cena:279,-
 • Schody do nebe

  Andělé / Biografie / Nakladatelství » Knižní klub / Autoři » Lorna Byrne / Skladem

  Od autorky mezinárodního bestselleru Andělé v mých vlasech

  Lorna Byrne - Schody do nebe Lorna Byrneová od útlého věku vídá anděly a hovoří s nimi. V knize Schody do nebe seznamuje čtenáře s činností andělů ve světě, vysvětluje vztah lidské duše k lidskému tělu a objasňuje, jakou roli mohou v lidských záležitostech sehrát zemřelí, kteří jsou nyní v nebi. Závažná je kapitola věnovaná záměrům, které má Bůh a andělé s lidstvem do budoucnosti.

  "Anděly vidím pořád. Nedokážu si vzpomenout, jestli jsem někdy anděly neviděla. Byli u mne od chvíle, kdy jsem otevřela oči, poté co jsem se narodila - ačkoli v té době jsem ještě že to jsou andělé. Když jsem jako miminko ležela v postýlce, viděla jsem je kolem maminky. Chtěla jsem si s nimi hrát, snažila jsem se je chytit, ale nikdy se mi to nepodařilo..."

  280 stran, vazba vázaná, formát: 207x133 mm, vydáno 2012
  cena:259,-
 • Svatá Klára

  Biografie / Křesťanství / Nakladatelství » Vyšehrad / Nejlevnější knihy / Autoři » Marco Bartoli / Skladem

  Marco Bartoli - Svatá Klára Kdo vlastně byla souputnice svatého Františka, zakladatelka ženské větve františkánské duchovní rodiny, jedna z galerie velkých ženských postav středověku? Italský historik, odborník na spiritualitu pozdního středověku a františkánství, Marco Bartoli podává obraz ženy mezi "mlčením a pamětí", mezi mlčením řeholního života i pramenů a silou paměti.

  Klára z Assisi byla jednou z žen, které jako první prolomily zeď mlčení a nechaly zaznít ve svých spisech a duchovním vyzařování ženskému hlasu. Pro české čtenáře pak je významné, že jinou z těchto velkých žen středověku byla přítelkyně a duchovní sestra italské světice, česká královská dcera Anežka.

  172 stran, vazba vázaná, formát: 210x130 mm, vydáno 2004
  cena:69,-
 • Svatý Benedikt z Nursie

  Biografie / Křesťanství / Autoři » Anselm Grün

  Učitel duchovního života

  Anselm Grün - Svatý Benedikt z Nursie Mezi postavy, které nejvýrazněji ovlivnily a předurčily duchovní, kulturní i sociální tvář dnešní Evropy, patří bezesporu i otec západního mnišství, svatý Benedikt z Nursie. Benediktinské kláštery jako společenství duchovního života, místa modlitby i pohostinná útočiště pro poutníky a hosty patří neodmyslitelně ke krajině Evropy i k jejímu profilu duchovnímu. Dnešní následovník svatého Benedikta, zkušený duchovní průvodce a oblíbený autor Anselm Grün, přibližuje zakladatele svého řádu jako osobnost inspirující právě pro člověka naší doby, která v mnohém připomíná neklidnou, přelomovou epochu stěhování národů.

  128 stran, vazba vázaná, formát: 212x140 mm, vydáno 2004
  nedostupné
 • Svoboda v exilu: vlastní životopis

  Biografie / Buddhismus / Autoři » Dalajlama / Tibet

  Dalajlama - Svoboda v exilu Dalajlamův vlastní životopis Svoboda v exilu se dá číst jako poutavé vyprávění prostého mnicha i jako příběh pohnuté tibetské historie 20. století.

  Tändzin Gjamccho líčí, jak v něm v útlém věku rozpoznali nového dalajlamu, jak vyrůstal pod přísným dozorem svých učitelů v paláci Potála, popisuje neklidné roky po "mírovém osvobození" čínskou armádou, dramatický útěk do exilu a život v Indii. Vyjevuje i mnohé z buddhistického učení a optimistického přístupu k životu, jež se v jeho podání staly inspirací mnoha lidem po celém světě.

  328 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2011
  nedostupné
 • Tesla - člověk mimo čas

  Biografie / Fenomén Nikola Tesla / Autoři » Margaret Cheney / Na pomezí vědy / Dostupnost: 1-6 dnů

  Margaret Cheney - Tesla - člověk mimo čas Knížka je velice hodnotným historickým dílem. Autorka zde o známém vynálezci a zajímavém člověku Nikolovi Teslovi pojednává jednak v rovině čistě lidské, jednak v rovině jeho vědecké činnosti a nevyhýbá se ani dobovým souvislostem.

  Tesla byl výstřední a kontroverzní génius, který se vynořil z obskurních podmínek, aby se v naší době stal inspirací pro mnohé - od miliardářů přes rockové hvězdy a televizní producenty až po spisovatele. Teslovská mytologie je dnes komerčně využívána podnikateli tak rozličnými, jako jsou výrobci čipů nebo tvůrci videoher. Některé ze starých Teslových patentů jsou zdrojem základních myšlenek používaných v moderní fyzice atmosféry. Teslovým dědictvím v moderních rukou je i kontroverzní vojensko-průmyslový projekt pro výzkum ionosféry známý jako HAARP.

  406 stran, vazba brožovaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2012
  cena:399,-
 • Věda mistra Leonarda

  Biografie / Nakladatelství » Academia / Autoři » Fritjof Capra / Historické záhady / Na pomezí vědy

  Pohled do mysli velkého renesančního génia

  Fritjof Capra - Věda mistra Leonarda Současníci Leonarda da Vinci o jeho průkopnickém vědeckém díle prakticky nevěděli. Fritjof Capra, americký vědec původem z Vídně, autor několika pozoruhodných knih (například Tao fyziky nebo Bod obratu), teď na základě prostudování více než 6000 stran, které se z Leonardových zápisníků dochovaly, přichází s tvrzením, že právě Leonardo je "otcem moderní vědy". Svými výzkumy živých i neživých forem, od architektury a anatomie člověka až k vodním turbulencím nebo otázkám růstu rostlin, se stal průkopníkem empirického a systematického přístupu k pozorování přírody, jemuž se dnes říká vědecká metoda.

  354 stran, vazba pevná, formát: 200x130 mm, vydáno 2009
  nedostupné
 • Vyznání

  Beletrie / Biografie / Křesťanská mystika / Křesťanství / Autoři » Aurelius Augustinus / Duchovní cesta

  Aurelius Augustinus - Vyznání Vyznání (latinsky Confessiones) je název jednoho z hlavních děl Aurelia Augustina. Dílo, které sestává z 13 knih, vzniklo v období let 397-398. Autor se v něm ohlíží za svou minulostí a popisuje svou dlouhou cestu ke křesťanské víře a k Bohu (knihy I-IX), zamýšlí se nad otázkami paměti (X), času (XI), smyslu starozákonní knihy Genesis a soupodstatností Trojice (XII-XIII).

  568 stran, vazba brožovaná, formát: 170x120 mm, vydáno 2006, dotisk 2012

  Související článek na Gnosis: Sv. Augustin: Vyznání
  nedostupné
 • Výroky Šrí Rámakršny

  Biografie / Jóga / Autoři » Rudolf Skarnitzl / Autoři » Šrí Rámakrišna / Duchovní cesta

  Výroky Šrí Rámakršny Kniha představuje téměř kompletní sbírku učení Šrí Rámakršny (1836-1886), jednoho z největších géniů moderního hinduismu. Obsahuje 1120 výroků a podobenství, jenž tvořily základy Mistrových poučení žáků a byly shromážděny z veškeré dostupné literatury. Kniha obsahuje i pečlivě sestavený životopis, v němž je dostatečný prostor pro vykreslení jedinečnosti jeho charakteru i způsobu, jak osobně vedl své žáky. Propracovaný obsah na začátku knihy poskytuje čtenáři možnost podrobného přehledu a studia.

  228 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2000
  nedostupné
 • Zasvěcení

  Beletrie / Biografie / Nakladatelství » Metafora / Starověký Egypt / Autoři » Elisabeth Haich / Duchovní cesta / Skladem

  Nejslavnější mystické dílo nové doby

  Elisabeth Haich - Zasvěcení Není to jenom román. Není to ani pouhá biografie a dokonce ani "obyčejná" esoterická literatura. Je to všechno dohromady a ještě mnohem víc. Je to jedno z přelomových děl, ve kterém autorka mistrovsky mísí vyprávění ze svého současného života, od dětství na přelomu 19. a 20. století až do dospělosti, se vzpomínkami na životy, které tomu předcházely - zejména na ten, který strávila jako faraonova dcera v Egyptě.

  Neopakovatelným způsobem vtáhne čtenáře do děje - ať jde o příběh malé dívenky, která má prapodivné sny a pocit cizince v cizím světě, nebo o strhující - a nebezpečnou - cestu egyptské kněžky k zasvěcení. Jako bychom v chrámových síních seděli s ní, nasloucháme bez dechu učení jejího mistra, velekněze Ptahhotepa, který ji na tuto cestu k nejvyšší moudrosti připravuje.

  488 stran, vazba vázaná, formát: 210x130 mm, vydáno 2012
  cena:349,-
 • Ukaž vše Str.: Beletrie / Biografie / Nakladatelství » Metafora / Starověký Egypt / Autoři » Elisabeth Haich / Duchovní cesta / Skladem