Bibliotheca gnostica

Nakladatelství Mgr. Jana Kozáka vydává knihy o gnozi, překlady nejstarších dochovaných gnostických, raně křesťanských, buddhistických a dalších starověkých spisů.

 • Ukaž vše Str.: Gnosticismus / Hereze / Křesťanství / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Autoři » Hippolytus
 • Evangelium "neznámého" boha

  Gnosticismus / Křesťanství / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Apokryfy

  Raně křesťanské texty z objevu v Nag Hammadí

  Evangelium neznámého boha Třetí, novými texty doplněné a přepracované vydání raně křesťanských textů nalezených v Nag Hammadí, které mění tradiční pohled na vznik křesťanství, postavu Ježíše Krista a počátky katolické církve. Kniha obsahuje především kritické porovnání 114 výroků Ježíše z Tomášova evangelia, nalezeného v Nag Hammadí, se synoptickými evangelii v Bibli a dále několik významných nově nalezených raně křesťanských spisů z téhož nálezu (Filipovo evangelium, Původní učení, Výklad o duši, Eugnostovo evangelium, Moudrost Ježíše Krista, Druhý logos velkého Setha, Apokalypsa Petra). Z německých překladů z koptštiny religionisticky zpracoval a poznámkami opatřil Mgr. Jan Kozák.

  270 stran, vazba brožovaná, formát: 190x140 mm, vydáno 2013 (3. vydání)
  nedostupné
 • Ginza - Gnostická bible nazarejců I.

  Gnosticismus / Křesťanství / Mýty a pověsti / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Posvátné spisy

  Kniha I - V,4

  Ginza - Gnostická bible nazarejců I. "Nazarejci" nebo také "mandejci" či "přívrženci učení Jana Křtitele" je prastará křesťanská obec, sídlící v jižní Mezopotámii, která, jak sama tvrdí a jak vyplývá také ze známé scénky křtu Ježíše Krista v Novém zákoně, reprezentuje velmi starou tradici křesťanství, jež předchází nám známé křesťanství biblické. Její gnostické učení obsahuje jak prvky védské a párské, tak také vlivy mezopotámské náboženské tradice.

  Ginza - "Poklad" - je základní svatou knihou této náboženské obce. Obsahuje staré mytické příběhy o vzniku světa, o křtu Adama a jeho tří synů Hibila, Šitila a Enoše a o příchodu Spasitele, tj. Slova Poznání, na tento svět. Největší část textu líčí boj Poznání s říší Temnoty a jejím Vládcem.

  265 stran, vazba vázaná, formát: 190x140 mm, vydáno 2008
  nedostupné
 • Ginza - Gnostická bible nazarejců II.

  Gnosticismus / Křesťanství / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Posvátné spisy

  Kniha V,5 - XVIII

  Ginza - Gnostická bible nazarejců II. Celá nazarejská Ginza reprezentuje myšlení původního liturgického období lidských dějin, kdy lidé ještě měli povědomost o svém původu z horních světů, mandejsky "z nebeského Adakase", dokonalého Člověka. Tím se nazarejské svědectví podobá jak nejstarší literární památce světa - indické Védě - tak i nejstarším literárním dokladům všude ve světě.

  Nazarejské vyprávění o Rúze a jejích podzemních silách proto také můžeme chápat jako konkrétní historické svědectví o působení těch spodních sil "nitra Země", které odstřihávají lidské vědomí od podvědomosti o tomto jeho světlém původu a tak otvírají volnou cestu k nadvládě materialismu se všemi jeho zkázonosnými důsledky.

  275 stran, vazba vázaná, formát: 190x140 mm, vydáno 2008
  nedostupné
 • Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu

  Gnosticismus / Křesťanství / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Dostupnost: 1-6 dnů

  Výběr z qumránských textů, nejstarších zpráv katolických otců a spisů z Nag Hammadí

  Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu Kniha se věnuje pochopení vzniku křesťanství. Otištěné qumránské texty podle knihy dokládají již pro období před vystoupením Ježíše Krista přítomnost řady základních idejí a hodnot, které později později a až dodnes platí za "křesťanské". Celé křesťanství se vyvinulo a po několik století žilo a bylo vyživováno na podloží buddhistické duchovní vlny, kterou postupně zpracovávalo zrcadlovým způsobem do svých svérázných a samostatných forem.

  Z latinských a německých pramenů vybral, přeložil a komentářem opatřil Mgr. Jan Kozák.

  270 stran, vazba brožovaná, formát: 190x140 mm, vydáno 1995
  cena:160,-
 • Příběh o povstání hada

  Gnosticismus / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Skladem

  Gnostický mýtus v několika podobách

  Příběh o povstání hada Kniha obsahuje překlad velmi starých gnostických textů nalezených v Nag Hammadí a jejich přepracování nejstaršími katolickými otci Ireneem a Hipppolytem. Přináší také rozhodující informace o postavě biblického Ježíše Krista.

  Základním tématem knihy je jeden příběh, gnostický mýtus, který vysvětluje náš svět a jeho dějiny. Pro názornost a pochopení celého vývoje duchovního učení je zde vybráno celkem pět textů reprezentujících jednotlivé vývojové fáze. Prvními dvěma spisy je Třídílný traktát a Janův Tajný spis, následují Ofité podle Irenea, Kniha Baruch a Naasejský traktát.

  215 stran, vazba brožovaná, formát: 190x150 mm, vydáno 1996
  cena:160,-
 • Vymítání všeho kacířstva

  Gnosticismus / Hereze / Křesťanství / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Autoři » Hippolytus

  Hippolyt Římský (cca 170-235)

  Hippolytus - Vymítání všeho kacířstva Kniha je pramenem poznání původního křesťansko-gnostického učení i vhodnou vstupní branou do problematiky srovnávacího náboženství a studia starověké filozofie. Autor - svatý katolický otec žijící na přelomu 2. a 3. století n. l. - ve svém díle prezentuje nejen raně křesťanské gnostické učení, nýbrž také učení nejslavnějších starověkých řeckých filosofů Herakleita, Platóna, Empedokla a dalších.

  Z latinské verze textu z knihy Duncker et Schneidewin: S. Hippolyti Refutationis omnium haeresium librorum decem Gottingae (1859) přeložil a komentářem opatřil mgr. J. Kozák.

  329 stran, vazba brožovaná, formát: 190x140 mm, vydáno 1996
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Gnosticismus / Hereze / Křesťanství / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Autoři » Hippolytus