Arthur Guirdham

Dr. Arthur Guirdham (1905-1992) byl anglický psychiatr, spisovatel a publicista se zaměřením na středověké heretické hnutí katarů, alternativní medicínu, mimosmyslové vnímání a fenomén reinkarnace.

Narodil se ve Workingtonu v dělnické rodině. Vystudoval psychiatrii na univerzitě v Oxfordu. Souběžně s kariérou psychiatra rozvíjel i spisovatelskou a publikační činnost, za administrativní a editorské pomoci své manželky Marie. Po napsání několika válečných thrillerů se začal více zajímat o historii, ezoteriku a problematiku reinkarnace. Jako lékař nabídl alternativní pohled na duševní nemoci i vysvětlení některých paranormálních jevů.

Největší úspěch měly jeho knihy o reinkarnaci a to zejména ve spojitosti se středověkými katary. Kniha Kataři a reinkarnace (The Cathars & Reincarnation) byla přeložena do mnoha jazyků včetně češtiny (zde vyšla pod názvem Byli jsme katary).

Knihy autora: