Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav)

 • Ukaž vše Str.: Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Starověký Egypt / Autoři » Vladimír Liška
 • Apokalypsa míru (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav)

  Naději na budoucnost máme dnes

  Edwin Clonts, Nicholas Demetry - Apokalypsa míru Jak můžeme pracovat s duchovními silami na společném vytváření nového světa. Miliony lidí bohužel nesprávně interpretují "konec světa" jako doslovný konec s tím, že zachráněna bude jen hrstka těch, kdo vyznávají správnou náboženskou víru. Známé globální krize a neznalost jejich řešení způsobují, že většinu našeho světa zaplavuje pocit beznaděje. Ale můžeme skutečně vykládat proroctví v jiném světle? Můžeme nahradit chmury nadějí, nenávist láskou, strach klidem, fatalismus možností volby podle vlastní vůle a pasivitu chladnokrevným činem a obnovit naši planetu? Tato kniha odpovídá na takové otázky přesvědčujícím "Ano!" a začíná psychologickým zkoumáním archetypu apokalypsy objevujícího se v kolektivní duši.

  Stav: velmi dobrý, kniha je nová, škrábance na deskách knihy

  170 stran, vazba pevná, formát: 215x148 mm, vydáno 2005
  cena:69,-
 • Drgdršjavivéka (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav)

  Zkoumání podstaty vidícícho a viděného / Překlad: Arnošt Čapek

  Drgdršjavivéka Drgdršjavivéka je zkoumáním rozdílu mezi "vidícím" (drg) a "viděným" (dršja). Takové rozlišování je velmi důležité pro pochopení védántické filozofie. Toto zasvěcené pojednání je výtečným průvodcem pro studenty vyšší védánty. Autor díla, pravděpodobně indický mudrc Bhárati Tirtha, vede čtenáře pomocí metafyzického rozlišování mezi Já a ne-já k pochopení a postupnému uskutečňování univerzální duchovní jednoty, Boha ve všem. Specifickým rysem traktátu je podrobný popis různých druhů sámadhi (duchovních ponoření), jejichž důležitost byla vždy oceňována badateli v oblasti védántové filozofie. Uvádí také tři teorie týkající se pojmu džíva, individualita. Ač rozsahem nepříliš velký, představuje tento text skvělou moderní učebnici meditace a kontemplace.

  Stav: velmi dobrý, jen drobně poškozený přebal

  73 stran, vazba vázaná, formát: 130x95 mm, vydáno 2002
  cena:139,-
 • Jak pěstovat lotosový květ (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav)

  aneb Jak se zenový buddhista připravuje na smrt

  Róši Jiyu-Kennett - Jak pěstovat lotosový květ Když se setkáte tváří v tvář s koncem životní cesty, jak to chápe tento svět, je zřejmé, že světské rozptýlení ukazuje neuspokojivost lidského stavu. Zjevení Oblaku Dharmy jako důsledek překonání běžného náboženství a vystoupení na skleněnou horu vede ty, kteří se pokoušejí jít za "ismy", sekty a náboženské fasády k Tomu, co přináší dokonalé uspokojení. Stane se tak teprve tehdy, až jsme ochotní jít přes své největší úzkosti, které se běžná náboženství pokouší spíše utišit a zmírnit, než překonat. Tehdy budeme schopni najít Pravdu; musíme být ochotni překonat všechno, pokud se chceme sjednotit s tím, co Buddha v Udána Sútře nazývá Nezrozeným, Neumírajícím, Neměnným, Nestvořeným. Nazývá se také "Věčným", a Keizan Zendži jej nazývá "Pánem domu"...

  Stav: velmi dobrý

  224 stran, vazba brožovaná, formát: 200x143 mm, vydáno 1993
  cena:130,-
 • Jak přežít rok 2012 (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Autoři » Peter Ruppel

  Peter Ruppel - Jak přežít rok 2012 Strach z vesmírných katastrof / Jak dospět k pozitivním emocím / Bible a apokalypsa / Vesmírné konstelace / Jak zvýšit své vibrace

  Proroci a mudrci považují rok 2012 za přelom ve vývoji naší planety. Mayové ve svém kalendáři upozornili na převrat, který tehdy nastane. Peter Ruppel se tématem převratu v roce 2012 podrobně zabývá a popisuje, jak se můžeme na tyto výzvy duševně, duchovně a tělesně připravit. Uvádí zde také jednoduchá praktická cvičení, zdravotní doporučení a tvůrčí techniky.

  Stav: velmi dobrý

  106 stran, vazba brožovaná, formát: 180x120 mm, vydáno 2010
  cena:98,-
 • Naplno člověkem (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Autoři » John Powell

  John Powell - Naplno člověkem Autor v knize vychází ze základní myšlenky, že veškerá změna kvality lidského života musí vyrůstat ze změny jeho osobního vnímání - ze změny vize reality. Základem je pochopení skutečnost, že emoce vyrůstají ze způsobu, jakým pohlížíme sami na sebe, ze subjektivních vjemů a interpretací.

  "Dva muži skrze vězeňské mříže hledí. Jeden bláto, druhý hvězdy vidí." Na cestě za plností lidského života závisí všechno na úhlu pohledu, na způsobu, jakým jsme si zvykli pohlížet na sebe sama, na život, na svět, na Boha. To, co vidíme, také dostaneme. Máme-li se tedy vy nebo já změnit, vyrůst v osoby plně lidské a plně žijící, musíme si nutně uvědomit své vidění a pracovat trpělivě na jeho vyváženosti a odstranění jeho deformací. Každý opravdový a trvalý růst musí začít právě tady.

  Stav: velmi dobrý

  136 stran, vazba brožovaná, formát: 190x110 mm, vydáno 2000
  cena:49,-
 • Poselství (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Autoři » Míla Tomášová / Eduard Tomáš

  Míla a Eduard Tomášovi - Poselství Do středu života mudrců, který se nalézá všude a nikde, vás zavede Eduard Tomáš v poselství, které, jak sám říká, není jeho, ale "Toho, který jest! Jediný! Jediný základ všeho! A nic jiného vedle něho neexistuje."

  Kvintesencí bhaktijógy, čili cesty lásky a milosrdenství, je poselství Míly Tomášové. Autorka v něm nabádá k moudré, totiž láskou prosvětlené a rozumem vyvážené, bdělosti, jež vede k samočinné moudré bdělosti jediného, nerozlišeného, nepočatého, a proto věčného vědomí.

  Stav: velmi dobrý

  66 stran, vazba vázaná, formát: 190x120 mm, vydáno 2000
  cena:149,-
 • Tajemné rytmy dějin (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Autoři » Milan Špůrek

  Milan Špůrek - Tajemné rytmy dějin Tajemné rytmy dějin je název, který hodně říká, ovšem mnohem více skrývá. V této knize předkládá autor původní a zcela novou koncepci pojetí rytmů v čase na principu umožňujícím sledovat dění analogicky na různých časových úrovních. Je to způsob fraktálního členění časové složky univerza, který nazývá zodiakální astrochronologií. Na mnoha konkrétních historických příkladech ukazuje možnosti využití své metody k získání vědomí souvislostí jevů odehrávajících se v různě vzdálené minulosti až k dnešní době, éře na přelomu zodiakálních věků. Kniha Tajemné rytmy dějin jednoznačně prokazuje poměrně šokující skutečnost: Dějiny Země, člověka, kultury a umění, dějiny astrologie, ale i další historické souvislosti vykazují zřetelné pravidelné rytmy.

  Stav: velmi dobrý / kniha je nová, má však vzadu natržený přebal v délce 1 cm

  216 stran, vazba vázaná, formát: 240x170 mm, vydáno 2006
  cena:199,-
 • To nejzajímavější z české přírody (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav)

  To nejzajímavější z české přírody Nejlepší kniha Veletrhu dětské knihy v Liberci 2007. V knize plné zajímavostí z české přírody naleznete například naše největší a nejmenší ptáky, savce, či ryby, největší motýly, nejkrásnější pavouky, největší a nejjedovatější rostliny, nejhlubší propasti, tajemné jeskyně, trilobity i další zkameněliny, naleziště zlata, stříbra i drahokamů i vysvětlení některých unikátních jevů, které se na území naší republiky nacházejí. Text srozumitelný i laikovi doprovází přes 600 barevných fotografií a více než 100 barevných kreseb..

  209 stran, vazba vázaná, formát: A4, vydáno 2007
  cena:199,-
 • Zapomenutá tajemství hovorů s Bohem (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Gregg Braden

  Skrytá síla krásy, požehnání, moudrosti a bolesti

  Gregg Braden - Zapomenutá tajemství hovorů s Bohem Jaké zázraky nám dnes mohou přinést velká tajemství modlitby? Gregg Braden po více než dvacet let pátral po důkazech zapomenutého způsobu modlitby, o němž pevně věřil, že existuje. Kvůli překladatelským nepřesnostem, chybám a úpravám starověkých textů, které dnes známe pod jménem Bible, tohle tajemství do dnešní západní civilizace vůbec nedospělo. Na svých cestách však objevil, že v zapadlých klášterech středního Tibetu se starodávný - a hlavně účinný - způsob stále praktikuje, stejně jako se během posvátných obřadů dodnes užívá v odlehlých pustinách amerického Jihozápadu. Vůbec poprvé v novodobých dějinách tak máme příležitost se seznámit s prastarým uměním, jímž lze měnit svět.

  Stav: velmi dobrý / drobně poškozené desky

  168 stran, vazba vázaná, formát: 160x110 mm, vydáno 2015
  cena:79,-
 • Záhadná egyptologie (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Starověký Egypt / Autoři » Vladimír Liška

  Záhadná egyptologie Egyptologie už od chvíle svého mocného vzestupu po rozluštění staroegyptského písma v 19. století zažívala v nepřetržité kontinuitě badatelského úsilí neustálý boom doplňovaný objevy, nad nimiž lidstvo již mnohokrát strnulo v němém úžasu. Ale čím více poznatků egyptologové shromažďovali, čím více přibývalo jejich objevů, tím patrnější bylo, že dějiny této nejstarší civilizace lidstva jsou plné otázek a otazníků, na které se buď těžko odpovídá, nebo na ně neexistuje pouze jedna odpověď - a rozhodnout, která z nich se blíží pravdě, je stále velice obtížné. Právě tyto otázky se Vladimír Liška ve své knize snaží rozluštit.

  Stav: velmi dobrý

  176 stran, vazba pevná, formát: 212x152 mm, vydáno 2011
  cena:109,-
 • Ukaž vše Str.: Antikvariát / Antikvariátní knihy (velmi dobrý stav) / Starověký Egypt / Autoři » Vladimír Liška