Choroby z nenávisti (uřknutí, očarování, prokletí)

Nakladatelství » CAD Press / Parapsychologie / Zdraví / Autoři » Teodor Rosinský / Na pomezí vědy

nedostupné
dočasně nedostupné
Energoinformační systém člověka ve zdraví a v nemoci

Teodor Rosinský - Choroby z nenávisti V předkládané publikaci autor, přední slovenský lékař, primář MUDr. Teodor Rosinský, CSc., zúročuje svoje mnohaleté osobní poznatky a zkušenosti v oblasti psychotroniky a naturální medicíny. Obrací pozornost čtenářů k málo známým, ale velmi závažným skutečnostem. Především upozorňuje na úskalí práce s energo-informačními procesy, jejichž prostřednictvím lze i škodit a ubližovat. A to jednak druhým lidem a jednak i sobě, a to bez ohledu na primární úmysl. To je snad jedno z nejdůležitějších poučení z této knihy, neboť právě toto nebezpečí je poměrně málo známo běžným zájemcům, ale i těm, kdož jakýmkoliv způsobem bez náležitého vzdělání a morálního zakotvení pracují s těmito technikami, a to nejen z komerčních důvodů.

Publikace je prezentována jako souhrn aktuálních poznatků o problematice, které se autor věnuje celá desetiletí a která není ani ve světové literatuře uceleným způsobem rozpracovaná. V úvodní části obeznamuje autor čtenáře se základními pojmy, aby se postupně propracoval ke speciálním postupům především u škodlivých vnějších vlivů, které jsou nosným tématem této publikace. Tato problematika - navzdory své závažnosti a frekventovanosti - nebyla totiž dosud odpovídajícím způsobem rozpracována a nutno tudíž vysoce ocenit, že se o ní dozvídáme od toho nejkompetentnějšího odborníka, jenž je skutečným průkopníkem systematického studia škodlivých vnějších vlivů, které jsou i prioritním předmětem zájmu psychotroniky. Zde se mohou naplnit i jeho terminologické a normotvorné ambice.

181 stran, vazba pevná, formát: 200x150 mm, vydáno 2011