Setkání 3

Nakladatelství » Avatar / Autoři » Míla Tomášová / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:188,-
dostupnost: 1-6 dnů
Promluvy, úvahy, odpovědi na otázky

Míla Tomášová - Setkání 3 Třetí díl souborného vydání autorčiných promluv, úvah a odpovědí na otázky návštěvníků přednášek a besed.

Názvy kapitol:

Vnitřní krása (1999)
Kaleidoskop života (2000)
Setkání v Rokycanech (2000)Otázka: Která cesta přivede dříve k Bohu: křesťanská, nebo jóga?

Míla: Někdo dojde dříve jako křesťan, někdo jako jógin, podle toho, jak je založený, jaké má možnosti. Nejlepší je to všechno spojit, mít lásku a odevzdání křesťana a přemýšlivost jógina. Všechny tyhle cesty se scházejí, je to jako kruh s tečkou uprostřed.

Po obvodu kruhu chodí jógini, křesťané, mohamedáni a ještě nějací jiní a všichni jsou na povrchu toho kruhu a přou se mezi sebou, že jenom oni jsou ti praví a ti druzí že jsou špatní. Občas se nějaký odvážlivec vydá dovnitř toho kruhu a v jeho středu je pravda. Na povrchu není, na povrchu jsou jen názory.

Když se tedy vydá do středu toho kruhu, najednou jsou ti s tím, co si tak nadávali, blíž. Řekne si třeba: "A hele, on má taky lásku k zvířátkům a k přírodě jako já. Křesťan má lásku k veškerenstvu a on buddhista taky? No, to je divné, já jsem myslel, že jsou to pohané."

A jak pokračují dál ke středu kruhu, tak se rozdíly úplně smazávají. Když dojdou do středu, obejmou se jako bratři. A to je právě nalezení vnitřní hodnoty, vnitřní krásy. Vnitřní krása je uprostřed toho kruhu. Cítíte, jak se to tady prohloubilo?

Všichni půjdeme k té vnitřní kráse, všichni chceme být hezcí, že ano? Ba krásní, ba tak čistí, že se ani nebudeme hodnotit. Víte, čistota mysli, ta k tomu vede. Čistota mysli.
Otázka: Cítím spoluzodpovědnost za světový mír. Jak mohu nejlépe pomoci?

Míla: Lidstvo je jako řetěz, je vnitřně spojeno. Vnitřně jsme jedno veliké vědomí. Tam kde je tvorba, kde to vychází do tvorby, tam jsme takové články řetězce. Prohlubme sami sebe, a když se prohloubíme, bude trošku pomoženo celému světu. Nemůžeme jít pomáhat někomu, a nevědět jak. Očistěme sebe, a pak běžme pomáhat tomu druhému.
112 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2002