Setkání 1

Nakladatelství » Avatar / Autoři » Míla Tomášová / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:169,-
dostupnost: 1-6 dnů
Promluvy, úvahy, odpovědi na otázky

Míla Tomášová - Setkání 1 Kniha sestavená z autorčiných promluv, úvah a odpovědí na dotazy návštěvníků přednášek a besed.

Názvy kapitol:
Zázrak zvaný Boží pomoc (ze setkání s Mílou roku 1998 v Praze)
Na chatě u Tomášů (1993)
František Drtikol nejenom jako fotograf (1993)
Promluvy (ze setkání s Mílou roku 1997 v Praze)
Vánoční zamyšlení (ze setkání s Mílou roku 1993 v Praze)
Buddhistické vnory (promluvy a odpovědi na otázky v rámci cyklu Buddhistické večery s Petrem Pavlíkem roku 1997 v Praze)
Pohled z druhého břehu (promluvy a odpovědi na otázky v rámci cyklu Buddhistické večery s Petrem Pavlíkem roku 1998 v Praze)
Co je to krátká cesta? V jakémkoli systému najdeme krátkou cestu a dlouhou také - podle opravdovosti člověka. Jestliže člověk má svou mysl opravdu čistou, tak pro něho je cesta krátká. Jestliže ale má ještě, jak se říká, "deset dalších želízek v ohni", tak jeho cesta bude dlouhá, protože zapomíná, že jeho mysl musí být usměrněna do jednoho bodu a že i ten bod musí jednou opustit. Jinak by se na ten druhý břeh opravdu nedostal.

Řekla jsem už, k čemu je to veliké kouzlo - víte, já jsem na ty kouzla -, kterým je láskyplná bdělost? K tomu, co JEST! Přeložme si třeba to buddhistické Tathágata - takto jdoucí, takto jsoucí... Nemůže se nic jiného říct: takto jsoucí... a vidíte, tady je analogie v jáství člověka, nebo v duši člověka. Co je duše? Podle buddhismu je to jen takový konglomerát sil, který vznikl narozením a jednou zanikne. Takže - v nitru člověka. V každém je buddha, své buddhovství může objevit každičký člověk, nikoho nelze z té možnosti vyjmout, třeba proto, že je méněcenný - to naprosto ne, vždyť je jednota. Ale jestliže se obrátí k pravdě jedinou celistvou myslí, tak pravda ho osvobodí. Nemůže nic jiného, vždyť je to on sám ve své podstatě. Jestliže se k sobě obrátí, tak sám je žadatelem, sám je odpovídajícím, naplňovatelem.

Hovořili jsme tu o názorech, ale řekněte, jaký názor může mít člověk, který se naprosto odevzdal? Žádný. Jaký může mít o něčem názor v jednotě? Naprosto žádný. Kde je plnost všeho, tam je vědomí a vědomí je vědomé... i když tam není nikdo druhý, kdo by si uvědomoval. Ale vědomí je vědomé, tudíž tam nemají žádné názory uplatnění nebo místo.
127 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2000