Hinduismus

Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

nedostupné
titul je vyprodaný
Základní texty východních náboženství 1

Dušan Zbavitel - Hinduismus Svazek věnovaný hinduismu obsahuje některé védské texty, úryvky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik kratších textů z Mahábharáty a ukázky z purán.

Hinduismus se od jiných světových náboženství v mnohem odlišuje. Není náboženstvím zjeveným. Nemá žádného zakladatele, vyvinul se z védských základů v průběhu staletí. Nemá pevný kánon ani kodifikovaný spis, jenž by určoval dogmata víry závazná pro jeho vyznavače, ani žádnou instituci, církev nebo nějaký autoritativní orgán, který by rozhodoval o sporných otázkách víry.

Hinduismus toleruje i značné názorové rozdíly a rozmanitá pojetí i v tak závažných otázkách, jako je cesta k vysvobození duše z koloběhu životů nebo samotný smysl života. Poskytuje rámec nejrůznějším sektám a názorovým směrům, a to do té míry, že někteří západní odborníci popírají, že nějaký hinduismus vůbec existuje, a tvrdí, že je to jen souhrnné označení směrů, jako je višnuismus, šivaismus, šaktismus, tantrismus aj. I v jeho mytologii nacházíme rozdílné a nezřídka i vzájemně protichůdné verze. Nemenší rozdíly existují také ve formách náboženského života a projevování zbožnosti. Proto má hinduismus svou jednolitou strukturu, kterou mu dává jak společná věroučná základna, tak zařazení všech příslušníků do hierarchicky odstupňovaného systému známého jako kastovní řád.

Jednotlivé oddíly jsou opatřeny kratšími úvody, poznámkami a vysvětlivkami, celý svazek pak doprovází výběrová bibliografie.

Vybral Dušan Zbavitel. Ze sanskrtských originálů přeložili Jan Filipský, Oldřich Friš, Eliška Merhautová, Vladimír Miltner, Jaroslav Vacek a Dušan Zbavitel.
Kniha je součástí čtyřdílné antologie "Základní texty východních náboženství":

Svazek 1 - Hinduismus
Svazek 2 - Raný indický buddhismus
Svazek 3 - Čínský, japonský a korejský buddhismus
Svazek 4 - Taoismus (dosud nevydáno)
Obsah

HINDUISMUS

VÉDY
Z védských sanhit
Súrja (RV I.50)
Višnu (RV I.154)
Indra (RV II.12)
Varuna (RV V.85)
Varuna (RV I.25)
Rudra (RV II.33)
Řeky (RV III.33)
Sóma (RV IX.11)
Chvalozpěv na muže (RV X.90)
O štědrosti (RV X.117)
O stvoření světa (RV X.129)
Očištění od hříchu (AV 6,120)
Matka Země (AV 12,1)
Čas (AV 19.53)
Z komentářů bráhman
Oběť
Pravda a lež
Čtyři dluhy člověka
Z upanišad
Brhadáranjakópanišad I.4
Brhadáranjakópanišad III.8
Čhándógjópanišad VI.1-16
Čhándógjópanišad VIII.7-13
Kathópanišad III.3-15
Kathópanišad VI.1-15
Kénópanišad
Švétášvatarópanišad II.8-15
Íšópanišad

ŠÁSTRY
Mánavadharmašástra, kniha I.
Mánavadharmašástra, kniha XII., 1-11, 20-116
Kautiljova Arthašástra I.3.1-16
Vátsjájanova Kámasútra (z úvodu)

MAHÁBHÁRATA
Muž v studni
Soucitná smrt
Potopa světa
Šiva
Z mudrosloví

BHAGAVADGÍTA
První zpěv
Druhý zpěv
Třetí zpěv
Čtvrtý zpěv
Pátý zpěv
Šestý zpěv
Sedmý zpěv
Osmý zpěv
Devátý zpěv
Desátý zpěv
Jedenáctý zpěv
Dvanáctý zpěv
Třináctý zpěv
Čtrnáctý zpěv
Patnáctý zpěv
Šestnáctý zpěv
Sedmnáctý zpěv
Osmnáctý zpěv

PURÁNY
Z Bhágavatapurány
Kršna jako dítě
Kršna jako ochránce
Z Višnupurány
Kalkí
Z Márkandéjapurány
O koloběhu životů
O józe
Velikost bohyně

Bibliografie
Seznam překladatelů
209 stran, vazba vázaná, formát: 210x160 mm, vydáno 2007