Hlas ticha - Voice of Silence (CD)

CD

nedostupné
dočasně nedostupné
Jiří Mazánek / Hluboce meditativní hudba pro tibetské mísy

Jiří Mazánek - Hlas ticha - Voice of Silence (CD) Na tomto CD Jiřího Mazánka je pouze jedna více než hodinová skladba umožňující prožít vnitřní zkušenost ticha a meditace. Uslyšíte dále tibetské zvony, činelky a šengy, slovenské zvony lité a ovčí, balinéský gong a další nástroje.

Vnitřní struktura je rozdělena do 10 částí vyjadřujících podstatu duchovní zkušenosti. Nenechte si ujít tuto nahrávku, která se zcela liší od všech ostatních v této oblasti.

1. Kapky rosy / Dewdrops
2. Předivo činů neznámé / Unknown web of actions
3. Paprsky světla / Rays of light
4. Přicházíš v tichu nečekaně 1 / You come unexpectedly in silence 1
5. Bdělost nade vše / Vigilance above all
6. Tančíš v mých buňkách / You dance in my cells
7. Satori / Satori
8. Přicházíš v tichu nečekaně 2 / You come unexpectedly in silence 2
9. Vznešený průvod / Noble parade
10. V Tvém objetí spočinu / I'll repose in Your arms
Slovo autora:

Tuto nahrávku jsem vzhledem k zájmu posluchačů plánoval již delší dobu. Chtěl jsem ji nahrát v nějakém akustickém prostoru - kostele, modlitebně apod., což jsem nejprve také zkusil, ale pro tyto nástroje se to neosvědčilo a také se ukázalo být zbytečné. Abychom dosáhli co nejdokonalejšího zvuku podle mých představ, použili jsme se zvukovým mistrem Radkem Horákem čtyři mikrofony, které snímaly též další prostor, kde se vytvářejí alikvotní tóny. To se ukázalo být jako dobrý nápad, protože jsme získali plnější a barevnější zvuk.

Skladba byla nahrána vcelku, nepřerušovaně, a pak jsem jen dohrál minimum drobných perkusí a balinéský gong. Mezi jednotlivými nástroji jsou velké dynamické rozdíly - velmi tichá místa a potom zase zvukové vrcholy.To vše má svůj význam, který jsem se i vzhledem k vývoji skladby snažil vyjádřit jejími podnázvy. Proto si nastavte vyhovující nejsilnější hlasitost na začátku sedmé podskladby, zjistěte, zda slyšíte tichá místa u první podskladby, a již ji neměňte. Skladba slouží k meditaci a vnitřní cestě k sobě samému, je tedy dobré si na ni nalézt čas a poslouchat ji nepřerušeně, nejlépe uvolněně, vleže. Přeji vám, abyste z ní získali ten největší možný prospěch.

S láskou Jiří Mazánek
celkový čas: 66:02 minut, formát: 140x120 mm, vydáno 2011

UKÁZKA: