Vnitřní síla a svoboda a milosrdenství

Nakladatelství » Pragma / Transformace vědomí / Duchovní cesta / Šťastný život / Deepak Chopra

nedostupné
titul je vyprodaný
Žijte ze zdroje trvalého štěstí

Deepak Chopra - Vnitřní síla a svoboda a milosrdenství Deepak Chopra hovoří v této knize o tajemství naší existence a jejím významu v procesu věčného hledání štěstí. Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Kam půjdu po smrti? Chopra čerpá z moudrosti staré filozofie védánty i z poznatků moderní vědy, aby nám pomohl pochopit a vnímat naši skutečnou povahu. Když poznáme svou skutečnou povahu, začneme žít ze zdroje trvalého štěstí, které nemá jen dočasné příčiny, ale je skutečnou vnitřní radostí. Když poznáme, kdo jsme, přestaneme se bránit vrozené inteligenci kosmu. Dovolíme vesmíru, aby proudil skrze nás a naplnil náš život silou, svobodou a milosrdenstvím.

Vaše esenciální bytí je zdrojem veškerého bytí - je to pole čistého vědomí, které se projevuje jako celý vesmír. Čisté vědomí, jež osvěcuje a oživuje vaši mysl a tělo v každém okamžiku, je mocné, posilující, nezničitelné, nekonečné a svobodné. Když víte, že jste tímto polem vědomí, máte sílu realizovat své touhy, jste osvobozeni od strachu a omezení a žijete v milosrdenství, které je stavem vědomí, v němž se naplňují všechny naděje.

Radost a zármutek, štěstí a utrpení jsou hrou protikladů; jsou prchavé, protože existují v čase. Duch, vaše fundamentální já, je nezávislý na hře protikladů, neboť žije v mlčenlivé blaženosti věčnosti. Klíčem ke štěstí je ztotožnit se s neměnnou esencí vašeho vnitřního já - žít v poli inteligence, která je mimo všechno pozitivní a negativní. Toto pole, které je vaším skutečným zdrojem, je kouzelné, posvátné, radostné a svobodné.

Chcete-li prožívat trvalé štěstí, musíte překročit hranice myšlení a vnímat hluboký vnitřní klid. Nemusíte mít pozitivní postoj. Nemusíte odhodit smutek a radovat se. Musíte však opustit svět duality a vstoupit do pole čisté potenciality a žít ze svého zdroje.

Štěstí a utrpení jsou různé tváře nekonečného vědomí. Obě jsou prchavé a vy nejste ani jednou z nich, protože nejste stavem vědomí. Jste vědomí samo a vyjadřujete všechny tyto stavy. Proč byste se měli ztotožňovat s jedinou vlnou v oceánu, když jste celým oceánem? Nejste neustále se měnícím chováním oceánu. Jste jeho podstatou a ta se nemění.

Védánta říká: "Poznej to, co ti umožní poznat všechno ostatní." Pro člověka, který zná svoje Já, neexistují žádná světská omezení.

Obsah:

Poděkování

PRVNÍ DÍL - PROBLÉM: Nevíme, kdo jsme
1. kapitola - Co chci?
2. kapitola - Kdo jsem?
3. kapitola - Proč zapomínám, kdo jsem?
4. kapitola - Jak se podílím na vytváření své reality?

DRUHÝ DÍL - RECEPT: Vzpomeňte si, kdo jste
5. kapitola - Kam odejdu, až umřu?
6. kapitola - Co je klíčem k trvalému štěstí?
7. kapitola - Jak mohu žít snadno a lehce?
8. kapitola - Kdy se úplně probudím?

TŘETÍ DÍL - CVIČENÍ: Uvědomujte si, kdo jste
9. kapitola - Co je síla a jak ji získám?
10. kapitola - Co je svoboda a jak ji získám?
11. kapitola - Co je milosrdenství a jak je prožívám?
12. kapitola - Nekonečno

Dodatek: stará a nová paradigmata
O védántě
O autorovi

181 stran, vazba vázaná, formát: 195x135 mm, vydáno 2008