Hledání Boha

Křesťanství / Nakladatelství » Portál / Skladem / Anthony de Mello

cena:275,-
dostupnost: skladem
Ignaciánská duchovní cvičení

Anthony de Mello - Cesta k lásce Kniha přináší soubor autorových exercičních úvah, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti. Anthony de Mello vychází z klasického schématu ignaciánských exercicií, jednotlivé úvahy prokládá citáty z duchovní literatury, filozofie a příběhy, které umí podat s velkou barvitostí a v nichž spojuje duchovní tradice Východu a filozofická východiska Západu. Kniha představuje autorovo vrcholné dílo, které shrnuje jeho životní i spirituální moudrost a je významnou tečkou za jeho předčasně ukončeným životem. Anthony de Mello zemřel náhle v roce 1987. Jeho knihy jsou však stále velmi oblíbené, bylo přeloženy do více než 35 jazyků.

Ukázka:

Dnes ráno jsem hovořil s jedním studentem. Stál jsem pod stromem a slyšel ptačí zpěv. Zněl trochu jako kukačka. Zdálo se mi, že ve mně probouzí vzpomínky z dětství - vzpomínky na les a podobné věci. Mluvil jsem s oním studentem a cítil jsem, že poslouchám, co říká, ale přitom jsem vlastně neposlouchal. Byl jsem tam - a současně jsem tam nebyl. Po chvíli jsem musel říci: "Prosím vás, přestaňte teď mluvit, protože já tu vlastně tak docela nejsem." Bylo to volání, abych se vrátil domů, abych se oddělil od tohoto světa. Pěkně se vyjádřil jeden spisovatel: "Ztišení je spíše učedníkem ucha než učedníkem jazyka." Zachováváme ticho ne proto, abychom přestali mluvit, ale abychom otevřeli uši, abychom něco vnímali, cítili. Řeknu-li skupince lidí: "Ztišme se a naslouchejme," uslyšíme všude kolem spoustu zvuků - třeba kroky na štěrkové cestičce před domem, šustění listí ve větru nebo něco jiného, co bychom neslyšeli, kdybychom neustále mluvili a mluvili. Někdy nastane velmi hluboké ticho. To, co jsem zakusil onoho rána nebo dnes ráno, když jsem se setkal s oním studentem, se může udát zcela náhle. Musíme setrvávat ve ztišení, abychom byli schopni zachytit cosi jako záblesk nekonečna, záblesk věčnosti.

Obsah:

Úvod

1. Východisko a základ
2. Naše hříšnost
3. Pokání
4. Kristovo Království
5. Být vnitřně svobodný - "Tři skupiny lidí"
6. "Volby" aneb jak činit životní rozhodnutí
7. Rozlišování duchů
8. Třetí a čtvrtý týden
9. Kontemplace zaměřená na dosažení lásky

Poznámky
O autorovi

192 stran, vazba brožovaná, formát: 208x150 mm, vydáno 2011