Nicota a polarita (formát PDF)

Knihy ke stažení / Autoři » Milan Kučera / Duchovní cesta

zdarma
dostupnost: zdarma ke stažení
Milan Kučera - Nicota a polarita Kniha se zabývá termíny Jednota, Nicota, polarita, stín, hřích, dědičný hřích, karma apod. a vysvětluje je názorně a pomocí obrázků v širších souvislostech.

Tyto termíny pak zasazuje do moderní psychologie a nových vědeckých poznatků o lidském mozku. Kniha hodně čerpá z vědomostí a objevů vynikajícího psychoterapeuta Carla Gustava Junga a i dalších psychologů a psychiatrů.

V závěru knihy autor porovnává své poznatky s různými duchovními směry i náboženstvími.

Motto: Zůstane-li v tobě sebenepatrnějšı́ představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.

PDF soubor, 69 stran, vydáno 2017

Šipka Ke stažení (2,7 MB)

Související články: Milan Kučera: Nicota a polarita (ukázka z knihy), Odpadkový koš, Stvoření – Člověk – Bůh