Milarepa

Beletrie / Nakladatelství » Avatar / Duchovní cesta / Tibet / Eduard Tomáš

nedostupné
titul je vyprodaný
Eduard Tomáš - Milarepa Románové zpracování pohnutých životních osudů tibetského mudrce a národního hrdiny Milarepy, který žil na přelomu 11. a 12. století, patří k vrcholům Tomášovy slovesné tvorby.

Autor vychází z poměrně strohého podání Milarepova životopisu jeho žákem lamou Račchungem a s pozoruhodnou literární invencí jej rozvíjí do kompaktního a působivého románového tvaru. Navíc citlivě připojuje své vlastní transcendentální zkušenosti i hluboké duchovní poznatky své ženy Míly, neboť tento stěžejní prvek Milarepova života v Račchungově rukopisu chybí.

Tomáš dosáhl duchovních zkušeností stejným způsobem jako Milarepa, s nímž se hluboce ztotožnil. Není na tom nic zvláštního, neboť všichni ti, kteří Pravdu upřímně hledají, ji nacházejí shodně s ostatními takto jdoucími.

Milarepův příběh se zevně odvíjí ve středověkém Tibetu, avšak vnitřně se odehrává v duši každého poctivě hledajícího bez ohledu na geografické prostředí či historickou epochu. Zevní okolnosti a podmínky totiž nejsou podstatné, neboť ve Věčnosti nemají žádnou stálost, zatímco vnitřní zkušenosti jsou sounáležitostí věčné, neměnné moudrosti.

Milarepa je vznešený příběh o hledání a nalezení pravdy. Je to příběh o putování po rozlehlých tibetských pláních, po strmých a klikatých horských stezkách, po malebných vesničkách a klášterech, ale především po záhadných krajinách lidského ducha. Na svých cestách za poznáním musí Milarepa překonat četné nástrahy vnějšího světa i nepříjemná úskalí své vlastní nevědomosti. A tak se postupně z vesnického chlapce stává obávaný černý mág, jenž dokáže přivolat ničivé krupobití, lama, zoufale toužící po spáse své duše a dosažení poznání, který neváhá pro svého gurua Marpu zdánlivě nesmyslně stavět a bourat kamenná obydlí, a nakonec velký básník a mudrc, jehož věhlas daleko přesahuje nebetyčné štíty Himálaje. Mudrc proto, že po mnohaletém usilovném a strastiplném hledání a bádání konečně pochopí a zažije ve svém nitru starou pravdu, že není začátku cesty ani konce, neboť on sám a vlastně každá živá bytost je v hlubině svého vědomí začátkem i koncem.

Vydejme se tedy ve šlépějích našeho hrdiny a poznejme podmanivý kolorit středověkého Tibetu. Kochejme se krásou této vysokohorské a duchem prosvětlené země. To, co na cestách s Milarepou možná odhalíme, určitě překoná naše očekávání, neboť kdo z nás by netoužil po pravém štěstí a poznání skutečné Pravdy o životě...
Svatý život Učitele Milarepy nepotřebuje větší slávy. Sláva a mír budou však dány tomu, kdo někdy jen uslyšel jeho svaté jméno. A ten, kdo jeho přítomnost bude chovat hluboko v sobě samém, vejde s ním jistě do Říše blaženosti, slavného Nub déva čhen. Jakákoliv bytost, která i kdykoliv v pozdějších letech bude plna vůle k pohroužení do zkušenosti pravdy a která zaslechne byť jen pouhé vyprávění o osudech jeho života, bude ihned osvobozena od zlého myšlení a každé matoucí překážky na duchovní cestě. Nejvyšší odměny však dojde jistě ten, kdo se v tyto pravdy, osudy a příběhy plně pohrouží celým svým lidským srdcem. ÓM MANI PADME HÚM.
Obsah

ÚVODEM

I. POD VYSOKÝM NEBEM
Píseň o vidění bohů

II. ŽÁKEM ČARODĚJE
Píseň jistoty

III. V KLÁŠTEŘE
Píseň dobrých znamení

IV. PŘÍPRAVNÁ LÉTA
Hymnus k oslavě Učitele

V. NA SCESTÍ
Hold Guruům

VI. CESTA

VII. OSVOBOZENÍ
Píseň vítězství

ZǍVĚREM
369 stran, vazba vázaná, formát: 210x140, vydáno 1999