Tesla a jeho létající stroj

Fenomén Nikola Tesla / Nakladatelství » Eugenika / Záhady novodobých dějin / Autoři » William Lyne / Na pomezí vědy / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:268,-
dostupnost: 1-6 dnů
Alternativní zdroje nevyčerpatelné energie

William R. Lyne - Tesla a jeho létající strojAutor pojednává o některých fascinujících objevech Nikoly Tesly. Soustřeďuje se na jeho zkoumání možností, jak sestrojit létající talíř, a na jeho myšlenky o povaze éteru, elektřině, bezdrátovém pohonu a dalších podobných tématech. To vše je neoddělitelně propojené s dalším tématem, jímž se Lyne zabývá: důkazy o cíleném utajování Teslových vynálezů. Kniha je snahou o znovuobjevení toho, co autor nazývá "okultní fyzikou éteru": základu systému vesmírného pohonu vynalezeného na sklonku 19. století Nikolou Teslou a v současnosti používaného v tajných létajících strojích známých jako "létající talíře" či "UFO". Věda totiž původní Teslův objev balí do hávu mystifikací o mimozemšťanech a falešné propagandy, které jsou rozšiřovány masmédii ovládanými vládou proto, aby se zamlžila fakta a znemožnil se svobodný výzkum.
Ukázka z knihy:

Od roku 1945, kdy Teslův vynález létajících talířů přešel pod kontrolu americké vlády, existoval program falešné propagandy původně zavedený RSHAVI (což byla sekce gestapa, jež kontrolovala nejtajnější informace Německé říše, řízená generálem Reinhardem Gehlenem), jež v nacistickém Německu zaštitovala a ovládala ekvivalent naší ufologie, New Age a toho, co nazývám „síť rozšiřující pseudoskeptické dezinformace“. Americká vláda jednoduše najala celou nacistickou kontrarozvědku zabývající se létajícími talíři a byl to právě někdo z těchto německých zaměstnanců pracujících v Hollomanově letecké základně v Alamogordu v Novém Mexiku, jenž v roce 1947 vymyslel a rozšířil historku o roswellském incidentu. I když byla zastíněna údajnými vojenskými a národně bezpečnostními pozůstatky, byla tato kamufláž protahována jménem monopolistického korporátního státu – dokonce i v Německu (již od získání nacistických tajných informací), neboť kdyby se tenkrát tyto informace dostaly do rukou byť i obyčejným Němcům, byly by dny nacistického státu sečteny mnohem dříve.

Dokážete si představit, jaké by to mělo důsledky, kdyby se tento druh dopravní technologie dostal do rukou soukromníků? Umožnilo by to komukoliv cestovat kamkoliv na světě, což si za daných cen letenek mohl málokdo dovolit. Výroba malého, osobního létajícího talíře by stála méně než výroba auta, nebyl by potřeba prakticky žádný benzin, talíř by cestoval rychlostí tisíců kilometrů za hodinu, měl by dlouhou životnost a nevyžadoval by prakticky žádnou údržbu.

Umíte si představit, jaký dopad by to mělo na totalitářské komunistické a fašistické vlády nebo vlády korporátních států a tajné ekonomické zájmy? Jaký by nastal kolaps předraženého trhu s nemovitostmi, protože by najednou bylo možné žít úplně kdekoliv, dokonce i na místech, kde nejsou silnice? Kolik problémů by vzniklo na hranicích států, kdyby létající talíře mohly létat tam a zpět bez celní kontroly? (Konzervatisty a totalitáře tato možnost děsí, jako by naše hranice už dávno nebyly děravé…) Hlavním problémem, jak vidíte, jsou paranoidní obavy mocných autorit o jejich zájmy, protože by náhle ztratily mnoho z moci, kterou potřebují pro udržení svých pozic při obstarávání a ochraňování zájmů svých i zájmů nátlakové elity jakéhokoliv druhu.

Tyto úvahy označují pachatele jakékoliv kamufláže. V televizi, rádiu, novinách, knihách, časopisech a videích se hodně mluví o tom, že vláda tajně obchoduje s mimozemšťany již padesát let apod. Ale pokud něco takového vidíte v televizi v hlavním vysílacím čase každý den, jediná kamufláž, na kterou z toho můžete usuzovat, je přesný opak toho, co se vám snaží namluvit. Takovéto programy jsou kamufláží samy o sobě. Rozsah těchto lží je téměř neuvěřitelný, vezmeme-li v potaz, že existují důkazy o tom, že naše vláda jedná za našimi zády a lže nám. Kdykoliv je vláda zapojena do vysílání nějaké takovéto obrovské lži do každé americké domácnosti, je dobré si položit otázku: o čem dalším nám lžou?

Tato kniha společně s mými předchozími knihami má za cíl ukončit toto technologické tajnůstkářství a společenskoekonomickou diktaturu. Jsme okrádáni o svoji budoucnost. O toto nové vydání jsem byl požádán, protože od minulého vydání z roku 1998 se ke mně dostaly další informace. Obecná povaha této velké kamufláže se však od roku 1947 nezměnila.
Obsah

Úvod: Původní Teslův stroj z roku 1875
Opravdová kamufláž

Kapitola I: OKULTNÍ TEORIE O ÉTERU A ELEKTROMECHANICKÉM POHONU
Charakteristika základních částic éteru
Příčina zákona převrácených čtverců u gravitace?
Silové trubice
Více o Teslových primárních solárních paprscích
Stará dřevěná krabička a německý inerciální navigační systém
Nízko a vysokofrekvenční elektrostatické výboje a Teslův bezdrátový přenos energie
Teslův objev telesíly

Kapitola II: ZKOUMÁNÍ POVAHY ÉTERU
Počátky
Elektromagnetická hybnost dle J. J. Thomsona
Na scénu přichází Tesla
Vesmírný pohyb a lokální hybnost
Lokální hybnost a nebeský pohyb

Kapitola III: POZOROVÁNÍ
Sedm lidí v horké vaně
Srovnání s dalšími sledováními
Éter a zvažitelná hmota
Obíhající planety a družice

Kapitola IV: HISTORICKÝ VÝVOJ TEORIE
Rotační pohyb a účinky „vývrtky“
Přenášený elektrostatický náboj

Kapitola V: TESLA A ELITÁŘSKÝ KLUB VĚDCŮ
Teslova dynamická teorie gravitace
Teslovy tajnosti
Povaha elektřiny
Závěr

Kapitola VI: MASAKR VOLNÉ ENERGIE
Atomový vodíkový proces
Zastírací manévr
Další šokující důkaz a další vodíkové metody
Jak to funguje?
Vhodné využití tohoto procesu

Závěr
O autorovi
Bibliografie
208 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2016