Citadela

Beletrie / Nakladatelství » Vyšehrad / Autoři » Antoine de Saint-Exupéry / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:379,-
dostupnost: 1-6 dnů
Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá...

Antoine de Saint Exupéry - Citadela V edici Světová próza vychází úplný překlad Saint-Exupéryho Citadely. Text, který se našel v Saint-Exupéryho pozůstalosti, byl z poloviny autorem neupravovaný a na mnoha místech docházelo k opakování myšlenek. Při krácení textu byly vybrány metafory, které byly nejvíce výstižné a které nejpřesněji vyjadřovaly Exupéryho myšlení. Také nebyly vytištěny texty, které nemohly vyjít z ideologických důvodů. Neupravený text bude kladně hodnocen milovníky Citadely, protože budou moci patrněji sledovat vývoj myšlenkových pochodů a vytváření básnické řeči. V tomto komplexu je také nejvíce zvýrazněna duchovní linka autorovy básnické meditace. Úplné vydání jistě zaujme i vlastníky zkráceného vydání, které vycházelo dříve.

Citadela představuje tresť a vyvrcholení životního zápasu, hledání a myšlení Saint-Exupéryho: posledních sedm let života prožil doslova po jejím boku a vložil do ní hlavně to, pro co je a bude nejvíce milován generacemi čtenářů - své horoucí srdce. Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž její autor neustálými návraty k základním tématům lidské existence - lásce, přátelství, věrnosti, službě společenství, tvorbě - postupně proniká. "Pravdu je třeba hloubit jako studnu" - setkání s Citadelou skutečně může pro čtenáře představovat něco jako pro karavanu objevení studny uprostřed vyprahlé pouště.

Poprvé má český čtenář možnost seznámit se s kompletní Citadelou. Doposud vydávaný obsáhlý výbor vzhledem k době svého vzniku ponechal stranou některé vyhraněněji transcendentní tóny, jež nechává rozeznít vydání úplné. První úplné vydání také obohacuje naše vnímání Citadely o některé osobnější, intimnější odstíny: můžeme nahlédnout hlouběji do autorova hledání a tázání se.

Četba této podivuhodné, nelehké, moudré existenciální básně v próze nás vybízí k tomu, abychom se učili "rozeznávat ve větru slov vzácné břemeno semen". V dnešní době, tak poznamenané rozptýleností, spěchem a přebytkem slov a obrazů, zakrývajících vnitřní prázdnotu, zní poselství Citadely zvláště aktuálně.

Související článek na Gnosis: Antoine de Saint-Exupéry: Citadela

438 stran, vazba pevná, formát: 206x134 mm, vydáno 2002