Ticho promlouvá

Nakladatelství » Pragma / Transformace vědomí / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů / Eckhart Tolle

cena:148,-
dostupnost: 1-6 dnů
Eckhart Tolle - Ticho promlouvá Eckhart Tolle chápe duchovní potřeby naší doby. Čerpá z podstaty všech duchovních tradic a vyjadřuje jejich pravdy novým a neotřelým způsobem. Výsledkem je kniha, která je zároveň stará i moderní, plná aktuálních a mocných myšlenek. Esenci Tolleova poselství je jednoduché pochopit: Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti. S tímto poselstvím se seznámily miliony lidí na celém světě v autorově první knize Moc přítomného okamžiku. V této knize nám Eckhart Tolle vysvětluje esenci svého učení srozumitelným způsobem, který může každý pochopit.

Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je mozaikou stručně vyjádřených myšlenek, ale pokud je čtete jako celek, mají hluboce transformativní účinek.
Úvod

Opravdový duchovní učitel nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal - žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Duchovní učitel je tu proto, aby vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, kterému se říká klid.

Jdete-li k duchovnímu učiteli - nebo k této knize - s očekáváním, že najdete stimulující myšlenky, teorie a názory, pak budete zklamáni. Jinými slovy, hledáte-li duševní potravu, pak ji nenajdete a navíc vám unikne samotná podstata učení, která není ve slovech, nýbrž ve vašem nitru. Na to byste při čtení této knihy neměli zapomínat, měli byste to cítit. Slova nejsou nic než ukazatelé. To, na co ukazují, nenajdete ve sféře myšlení, nýbrž v jistém rozměru ve vašem nitru, jenž je mnohem hlubší a širší než myšlení. Jednou z vlastností tohoto rozměru je klid pulzující životem. Jestliže cítíte, jak vás vnitřní klid naplňuje, pak kniha působí tak, jak má, a plní svou funkci učitele: připomíná vám, čím jste, a ukazuje vám cestu domů.

Tuto knihu nemusíte přečíst od začátku až do konce a pak odložit. Žijte s ní, často ji odkládejte a často se k ní vracejte, spíš ji držte v ruce než čtěte. Mnozí čtenáři přestávají číst po každém odstavci, aby se zamyslili a uklidnili. Přestat číst je důležitější než pokračovat ve čtení. Dovolte knize probudit vás z navyklého způsobu myšlení.

Formu této knihy lze považovat za návrat k nejstarší formě duchovního učení. Připomíná sútry staré Indie. Sútry jsou dobré ukazatele k pravdě, jsou to krátké aforismy a rčení bez rozvláčného rozvádění myšlenek. Védy a Upanišády jsou posvátná učení zapsaná ve formě súter, stejně jako učení Buddhovo. Také Ježíšovy alegorie lze považovat za sútry, stejně jako hluboká učení obsažená ve staré čínské knize moudrosti Tao-te-ting. Předností této formy je její stručnost. Sútry nezatěžují mysl víc, než je nutné. To, co neříkají - k čemu jen ukazují - je důležitější než to, co říkají. V této knize je tento způsob psaní obzvlášť zjevný v první kapitole ("Ticho a klid"), která je nejstručnější. Tato kapitola obsahuje esenci celé knihy a může být vším, co někteří čtenáři potřebují. Ostatní kapitoly jsou v knize pro ty, kteří potřebují víc ukazatelů.

Text v této knize je stejně posvátný jako sútry a vychází ze stavu vědomí, jejž lze nazvat hlubokým klidem. Na rozdíl od súter však nepatří k žádnému náboženství ani duchovní tradici, a proto je snadno přístupný celému lidstvu. Tato kniha však probouzí jistý pocit naléhavosti. Transformace lidského vědomí už není zábavou pro pár jedinců, ale nutností, pokud se lidstvo nemá zničit. Staré vědomí funguje stále méně a nové se rodí stále rychleji. Všechno se zároveň zhoršuje i zlepšuje, ačkoli to horší je mnohem zjevnější, protože je "hlučnější".

V této knize najdete slova, která se ve vaší mysli stanou myšlenkami. Nejsou to však obyčejné myšlenky - hlasité, samoúčelné a dožadující se pozornosti. Stejně jako každý opravdový učitel i sútry říkají: "Dívej se za nás, nedívej se na nás." Protože vznikly v tichu, mají ohromnou moc - moc dovést vás do stejného ticha, v jakém samy vznikly. Ticho je vnitřním klidem a společně jsou esencí vašeho Bytí. Vnitřní ticho a klid změní a zachrání svět.
Obsah

Úvod

První kapitola - Ticho a klid
Druhá kapitola - Mimo racionální mysl
Třetí kapitola - Egoistické já
Čtvrtá kapitola - Teď
Pátá kapitola - Čím opravdu jsme
Šestá kapitola - Přijetí reality
Sedmá kapitola - Příroda
Osmá kapitola - Lidské vztahy
Devátá kapitola - Smrt a věčnost
Desátá kapitola - Utrpení a konec utrpení

O autorovi
125 stran, vazba pevná, formát: 215x146 mm, vydáno 2004

Související článek na Gnosis: Ticho a klid (ukázka z knihy Ticho promlouvá)