Nová Země

Transformace společnosti / Transformace vědomí / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů / Eckhart Tolle

cena:299,-
dostupnost: 1-6 dnů
Objevte v sobě smysl života

Eckhart Tolle - Nová Země Kniha Nová Země odhalí naši nevědomost v duchovním smyslu. Hlavní hrdina této nevědomosti je naše ego. Egoistická mysl. Protože v každé myšlence - každé vzpomínce, interpretaci, názoru, náhledu, reakci, emoci - je pocit sebe, Já (ego). T o je nevědomost v duchovním smyslu. Naše mysl, její obsah, je samozřejmě podmíněn minulostí: naší výchovou, kulturou, rodinným zázemím, a tak dále. Ústřední jádro veškeré aktivity naší mysli spočívá v jistých opakujících se a přetrvávajících myšlenkách, emocích a vzorech reakcí, s nimiž se nejsilněji identifikujeme.

Obsah ega se liší od člověka k člověku, ale v každém egu funguje stejná struktura. Jinými slovy: ega se liší pouze na povrchu. V čem jsou stejná? Žijí z identifikace a separace. Když žijete prostřednictvím myslí vytvořeného Já složeného z myšlenek a emocí, což je ego, základ pro vaši identitu je iluzorní, protože myšlení a emoce jsou svou povahou velmi prchavé a pomíjivé. Takže každé ego neustále bojuje o přežití a snaží se samo sebe chránit a zvětšovat...

Když to pochopíme, začneme se zajímat o nový svět. O svět lásky, o přijetí tvořivé síly vesmíru. Když s nadšením překonáte překážky v podobě nepříznivých situací, nebo lidí neochotných ke spolupráci a boj s nimi transformujete do přijetí, to bude Nová země. "A viděl jsem nové nebe a novou zemi," je psáno v Bibli. Základem nové země je nové nebe - probuzené vědomí.

* * *

Název této knihy inspirovalo proroctví z Bible, které se dnes stává mnohem aktuálnější než kdykoli předtím. Objevuje se ve Starém i Novém zákoně a předpovídá zhroucení stávajícího světového pořádku a vznik "nového nebe a nové země". Měli bychom však vědět, že nebe není nějaké konkrétní místo nebo prostor, ale spíše vnitřní sféra vědomí. Takový je ezoterický význam tohoto slova a takový má význam i v Ježíšově učení. Zem zase představuje sféru viditelných forem, které jsou však pouze odrazem vnitřního světa. Kolektivní vědomí lidstva a život na této planetě jsou tedy vnitřně propojeny. "Nové nebe" je nástup změněného stavu lidského vědomí, zatímco "nová země" má být odrazem fyzické sféry. Protože život člověka a jeho vědomí jsou nerozlučně spjaty s životem na této planetě, po celém světě dochází k převratné zeměpisné synchronicitě a klimatickým změnám, jichž jsme už delší dobu svědky.

302 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2013