Moc přítomného okamžiku

Nakladatelství » Pragma / Transformace vědomí / Duchovní cesta / Šťastný život / Eckhart Tolle

nedostupné
titul je vyprodaný
Kniha o duchovním osvícení

Eckhart Tolle - Moc přítomného okamžiku "Evangelium moderního mystika nám ukazuje brány do věčné přítomnosti a nabízí nám transcendentní pravdy, které nás osvobodí."

Při čtení této knihy se budeme muset vzdát analytického myšlení a svého falešného já, které je produktem naší mysli. Od začátku první kapitoly se rychle dostáváme do duchovních výšin, kde dýcháme řidší vzduch. Ačkoli je to náročná cesta, Eckhart Tolle hovoří srozumitelným jazykem. Jeho slova jsou ukazateli.

Mnoho z nás učiní nové objevy: nejsme svou myslí; můžeme se zbavit duševní bolesti; autentickou sílu najdeme, jakmile se vzdáme přítomnému okamžiku.

Dozvíme se také, že jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je naše tělo, stejně jako ticho a prostor kolem nás. To jsou brány, jimiž můžeme vstoupit do přítomnosti, kde neexistují žádné problémy. V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí.

Mnoho z nás zjistí, že naší největší překážkou na cestě k tomuto poznání jsou naše partnerské vztahy. Vstupujeme do "nového teritoria" a nic není takové, jak se nám to dosud jevilo. Pochopíme, že naše partnerské vztahy mohou být další branou k duchovnímu osvícení, pokud jich budeme užívat moudře, to jest k tomu, abychom se stali víc milujícími. Výsledek? Skutečné spojení mezi naším já a druhými lidmi.

Naučíme-li se žít v přítomném okamžiku, budeme-li vnímat realitu "neviditelného Bytí" a svého "vnitřního těla", otevřeme se transformujícímu poznání, jež nám poskytuje tato kniha.
Předmluva

Kniha jako Moc přítomného okamžiku se objeví jednou za desetiletí či dokonce jednou za generaci. Je to víc než kniha; je plná živoucí energie, kterou pravděpodobně cítíte, když ji držíte v ruce. Má úžasnou moc zapůsobit na čtenáře a změnit jeho život k lepšímu.

Moc přítomného okamžiku byla poprvé vydána v Kanadě a její vydavatelka Connie Kelloughová mi řekla, že slyšela mnoho příběhů o pozitivních změnách a dokonce o zázracích, které se staly lidem, kteří ji četli. "Čtenáři telefonují do redakce a vyprávějí mi o zázračných uzdraveních a proměnách, jež prožívají, protože tuto knihu přijali."

Při čtení této knihy si uvědomuji, že každý okamžik mého života je zázračný. To je naprostá pravda, ať si to uvědomuji, nebo ne. A tato kniha mi ukazuje, jak tuto pravdu realizovat.

Od první stránky je jasné, že Eckhart Tolle je moderní mistr. Není mluvčím žádného náboženství, doktríny ani učitele; jeho učení přijímá podstatu všech duchovních tradic - křesťanské, hinduistické, buddhistické, mohamedánské a všech ostatních. Eckhart Tolle dělá totéž, co dělali všichni velcí mistři: říká nám prostým a srozumitelným jazykem, že cesta, pravda a světlo jsou v našem nitru.

V úvodu nás stručně seznamuje se svým životním příběhem - příběhem deprese a zoufalství, který jedné noci, krátce po jeho devětadvacátých narozeninách, vyvrcholil úžasným zážitkem probuzení. O tomto zážitku přemýšlí a medituje posledních dvacet let.

V posledním desetiletí se stal světovým učitelem, ušlechtilou duší s úžasným poselstvím - poselstvím, které učil Kristus, poselstvím, které učil Buddha: osvícení je dostupné tady a teď. Člověk je schopen žít bez utrpení, strachu a neurózy. Musíme však pochopit, že jsme tvůrci své bolesti; naše problémy způsobuje naše vlastní mysl, nikoli druzí lidé, nikoli "okolní svět". Naše vlastní mysl, která se téměř bez ustání zabývá minulostí a která má strach z budoucnosti. Naší největší chybou je, že se ztotožňujeme se svou myslí, neboť věříme, že nejsme ničím víc - zatímco ve skutečnosti jsme mnohem větší bytosti.

Eckhart Tolle nám znovu a znovu ukazuje, jak se spojit s tím, čemu říká naše Bytí:

"Bytí je věčný, stále přítomný Život za nesčetnými životními formami, které podléhají narození a smrti. Bytí je však také hluboko uvnitř každé formy jako její nejvnitrnější, neviditelná a nezničitelná podstata. To znamená, že vám je dostupné v každém okamžiku jako vaše nejhlubší já, jako vaše pravá přirozenost. Nesnažte se však pochopit své bytí racionálně. Nesnažte se pochopit je rozumem. Bytí můžete poznat jedině tehdy, když máte naprosto klidnou mysl a žijete plně a intenzivně v přítomném okamžiku... Znovu nabýt vědomí svého bytí a setrvat v tomto stavu "citového uvědomění" je osvícení."

Tuto knihu je téměř nemožné přečíst jedním dechem - vyžaduje od vás, abyste ji občas odložili a přemýšleli o významu jejích slov. Je to kompletní kurz meditace a pochopení reality. Je to kniha, ke které se budete stále vracet - a pokaždé objevíte hlubší význam. Je to kniha, kterou bude mnoho lidí, včetně mě, studovat celý život.

Moc přítomného okamžiku má stále větší počet oddaných čtenářů. Už dnes je označována za mistrovské dílo; ať už se o ní říká cokoli, je to kniha, která má moc změnit náš život, moc probudit nás, abychom si plně uvědomili, čím jsme.

Marc Allen
Novato, Kalifornie, USA
srpen 1999
Ohlasy na knihu

"Za slovy Eckharta Tollea cítíme sílu, kterou nacházíme jen u nejslavnějších duchovních učitelů. Eckhart vychází z hlubin Reality, a tím otevírá cestu druhým." (Russell E. DiCarlo, spisovatel)

"Tato osvěžující, objevná a inspirující kniha vyniká mezi mnoha duchovními knihami, které projdou naší redakcí... Chcete-li se opět spojit se svou duší, tato kniha vám bude dobrým společníkem." (Joseph Roberts, Common Ground, Vancouver)

"Doporučuji vám tuto úžasnou knihu. Každý, kdo ji otevřel, si ji odnesl domů. Moc přítomného okamžiku se prodává díky své hodnotě a nadšenému ohlasu čtenářů." (Stephen Gawtry, manažer, Watkins Books Ltd., Londýn)

"O této knize jsem se dozvěděl od jednoho zákazníka. Jakmile jsem přečetl první stránku, souhlasil jsem, že zní pravdivě. Je to drahokam moudrosti a inteligence. V našem knihkupectví se Moc přítomného okamžiku stala bestsellerem díky doporučení čtenářů." (Norman Snitkin, manažer, East West Bookshop of Seattle)

"Moc přítomného okamžiku se objevila v našem knihkupectví s minimální propagací, ale okamžitě se stala bestsellerem. Zdá se, že pro mnoho lidí je dnes tou pravou knihou. Je napsaná srozumitelně a její slova zní pravdivě. Opravdu výjimečná kniha, která ovlivní život mnoha lidí." (Tom Oakley, Banyen Books, Vancouver)

"Kdybych si mohla vybrat jen jedinou knihu, vybrala bych si Moc přítomného okamžiku. Proč? Protože z ní vyzařuje duch lásky, a to nejen z jejích slov, ale také z prostoru mezi nimi. Žádná jiná kniha na mě neučinila takový dojem." (Patricia Gordonová, Calgary. Alberta)

"Tato kniha mám nabízí úžasný dar, ale musíme mít odvahu přijmout jej. Radím vám, abyste to udělali. Věřím, že naše přežití na této planetě závisí na tom, zda se vydáme na vnitřní cestu, kterou nám doporučuje Eckhart Tolle." (Bili Carpenter, obchodník)

"Tato kniha nabízí úžasnou perspektivu lidem, kteří chtějí integrovat poselství vyjádřené v knihách A Course in Miracles a Seven Spirituál Laws of Success. Kdykoli se vrátím k nějaké pasáži v této knize, najdu nový, hlubší smysl." (Jean-Pierre LeBlanc, ředitel, SAJE, výrobce zdravých potravin)

"Tato kniha, napsaná velice srozumitelnou formou otázek a odpovědí, je nutnou četbou v naší době hledačů pravdy." (David L. Jones, autor knihy A Warrior in the Land of Disecise)

"Tato kniha mi dala útěchu a inspiraci a pomohla mi pochopit mou vlastní duchovní cestu." (Albert Koopman, úředník)

"Hledal jsem smysl života, pohodu a zdraví, ale naneštěstí jsem hledal ve vnějším světě. Moc přítomného okamžiku mi ukázala, jak hledat prchavé poklady života ve svém nitru." (John Kuchenthal, organizační poradce)
178 stran, vazba vázaná, formát: 230x150 mm, vydáno 2003