Cesta k plnému vědomí

Buddhismus / Nakladatelství » Pragma / Transformace vědomí / Duchovní cesta / Zen / Thich Nhat Hanh

nedostupné
titul je vyprodaný
... a uvedení do metody meditace v chůzi / s předmluvou J. S. Dalajlamy

Thich Nhat Hanh - Cesta k plnému vědomí a uvedení do metody meditace v chůzi Ve shonu moderního života máme sklon ztrácet spojení s mírem a pohodou, které jsou nám dostupné každým okamžikem. Světově proslulý zenový mistr, duchovní vůdce a spisovatel Thich Nhat Hanh nám ukazuje, jak pozitivně využít všech situací, které v nás obvykle vyvolávají tíseň a budí antipatie. Pro něj je vyzvánějící telefon signálem, který volá člověka zpět k sobě samému. Špinavé nádobí, červené světlo semaforu či dopravní zácpa jsou jeho duchovními přáteli na cestě k "pozornosti" či "bdělosti". Představují metodu, která udržuje naše povědomí o životě a otvírá se současné zkušenosti a realitě. Opravdové uspokojení, nejhlubší pocit radosti a celistvosti máte tak blízko, že stačí jen natáhnout ruku, nadechnout se či vyloudit úsměv.

Krásná a srozumitelná "Cesta k plnému vědomí" obsahuje komentáře a meditace, osobní vzpomínky a příběhy, které Nhat Hanh načerpal ze zkušeností mírového aktivisty, učitele a vedoucího komunity. Začíná tam, kde to čtenář zná - v kuchyni, za volantem auta, v kanceláři, při procházce parkem - a ukazuje, jak dosažitelná je hluboká meditativní přítomnost. Tich Nhat Hanh praktikuje cvičení, která mají zaměřit naši pozornost k našemu tělu i duši cestou vědomého dýchání, jež s okamžitou účinností přináší radost a mír. Také ukazuje, jak si uvědomovat vztahy s ostatními lidmi a se světem, který nás obklopuje, s jeho krásou, ale i se znečištěním a nespravedlností. Jednoduché praktiky "Cesty k plnému vědomí" povzbudí čtenáře, aby pracoval pro světový mír, tak jako pracuje pro dosažení míru tím, že bezmyšlenkovitost mění na pozornost.

"Přestože je nesnadné pokoušet se nastolit světový mír niternou přeměnou jednotlivce, je to jediná možná cesta... Jsem přesvědčen, že láska, soucit a altruismus jsou základními předpoklady míru. Pakliže jednotlivec rozvíjí tyto vlastnosti sám u sebe, je schopen vytvořit klidné a harmonické prostředí. Toto prostředí se může rozvinout od jednotlivce k rodině a šířit se dál od rodiny k obci a nakonec do celého světa. 'Cesta k plnému vědomí' je průvodcem pro putování právě tímto směrem. Thich Nhat Hanh začíná tím, že nás učí dbát správného dýchání a uvědomovat si ty nejmenší projevy našeho života, a pak poukazuje na to, jak využít výhod této pozornosti a soustředění k proměně obtížných duševních stavů a jejich léčení. Konečně nám ukazuje souvislost mezi osobním vnitřním mírem a mírem na zemi. Je to velmi cenná kniha. Může změnit život jednotlivce i celé společnosti." (z předmluvy Jeho Svatosti dalajlamy)

144 stran, vazba brožovaná, formát: 210x130 mm, vydáno 2002