Brána bez dveří

Buddhismus / Nakladatelství » Maxima / Posvátné spisy / Autoři » Oldřich Král / Moudrost staré Číny / Zen

nedostupné
dočasně nedostupné
Překlad a komenáře: Oldřich Král

Wumen Huikai - Brána bez dveří Brána bez dveří, čínsky Wumenguan, sinojaponsky Mumokan, je nejznámější sbírka čínských zenových kóanů. Autorem sbírky byl mnich a učitel Wumen (Wumen Huikai, 1183-1260). Sbírka sestává ze čtyřiceti osmi "případů" (původní význam čínského termínu gong´an, sinojaponského kóan) s autorovým často paradoxním nebo ironickým komentářem a závěrečným čtyřverším, gáthou. Kóany jsou z principu jednoduché, často eliptické a enigmatické záznamy dialogických promluv či jednání učitelů a žáků, mistrů a jejich rivalů. Pointy promluv a jednání jsou často v otázce a odpovědi, ale i v odmlce, nebo jen v gestu. Pointy vždy otevřené, často paradoxní, svou paradoxní otevřeností prolamují logiku a konvenci očekávaného jednání a předsudečného poznání.

Ústně tradované kóany nezprostředkovávaly žádná moudra ani principy, jak to činily především konfuciánské, ale do značné míry i taoistické příběhy, na které čínští buddhisté navazovali; písemně zaznamenané a literárně zpracované kóany neměly ambice literární. Byl to psychologický nástroj, kterým učitel opakovaně naváděl žáka nebo protivníka do jisté duchovní a mentální situace, ze které nebylo jiného východiska nežli vyjít z myslitelného a rozumného.

Pro nás jsou ovšem kóany i něčím, co zcela samozřejmě přesahuje jejich původní účel a smysl. Můžeme je číst i jako nejryzejší odkaz k onomu nesmírně bohatému celku zenového a zenem inspirovanému textu s jeho mytologickými a magickými prvky s lidovou religiozitou, jejími symboly a rity, se zvláštní čínskou poetikou posvátného. Tak se v kóanech ozývá echo starších čínských předbudhistických šamanistických technik čistoty a exorcismu.

V některých kóanech autor předpokládá znalost kontextu vylíčeného v jiných verzích v jiných kóanových sbírkách. Wumenův komentář jej pouze předpokládá, nezabývá se jím, tak jako se nezabývá historickou situovaností protagonistů, jež byla většinou tehdy notoricky známá. Význam kontextu je přitom často zásadní pro výchozí porozumění. Vyrovnání tohoto čtenářského handicapu sleduje komentář překladatele, kterým se v tomto českém vydání uzavírá sekvence každého kóanu.

182 stran, vazba brožovaná, formát: 170x125 mm, vydáno 2007