Bhagavadgíta (CD)

CD / Nakladatelství » Argo / Moudrost staré Indie

nedostupné
zboží je vyprodané
Bible staré i nové Indie

Bhagavadgíta CD Bhagavadgíta je skvostem indické i světové literatury, je trestí duchovní moudrosti staré Indie a obsahuje zákony univerzální existence. Překlad Rudolfa Janíčka čtou Afred Strejček, Vladimír Dlouhý, Otakar Brousek starší, Lukáš Hlavica a Jan Polívka. Režie: Dimitrij Dudík, hudba: Petr Mandel.


CD 1
1. Úvod
2. První zpěv - Sklíčenost Ardžunova
3. Druhý zpěv - Cesta vědění

CD 2
1. Třetí zpěv - Cesta činů
2. Čtvrtý zpěv - Cesta oběti
3. Pátý zpěv - Cesta odpoutanosti
4. Šestý zpěv - Cesta rozjímání
5. Sedmý zpěv - Cesta pravého poznání

CD 3
1. Osmý zpěv - Cesta k nejvyššímu
2. Devátý zpěv - Cesta královského učení
3. Desátý zpěv - Cesta božské přirozenosti
4. Jedenáctý zpěv - Cesta božského zjevení
5. Dvanáctý zpěv - Cesta oddanosti

CD 4
1. Třináctý zpěv - Cesta rozlišování
2. Čtrnáctý zpěv - Cesta přírodních sil
3. Patnáctý zpěv - Cesta k nevyšší moudrosti
4. Šestnáctý zpěv - Cesta sil božských a démonských
5. Sedmnáctý zpěv - Cesta trojí lidské přirozenosti
6. Osmnáctý zpěv - Cesta vysvobození

komplet 4 CD, celkový čas: 245:06, jazyk český, vydáno 2009

UKÁZKA: