Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii

Psychologie / Transformace společnosti / Transformace vědomí / Na pomezí vědy / Dostupnost: 1-6 dnů / Stanislav Grof

cena:345,-
dostupnost: 1-6 dnů
Pozorování z moderního výzkumu vědomí

Stanislav Grof - Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii Kniha světoznámého psychiatra českého původu, která vyšla u příležitosti udělení Ceny Nadace VIZE 97 za rok 2007.

Stanislav Grof se narodil a vystudoval medicínu v Praze. Svojí teoretickou prací i praktickými terapeutickými výsledky přispěl významnou měrou k rozvoji a konstituování transpersonální psychologie a k celistvému náhledu na lidskou psychiku.

Ukázka:

Některé z vhledů lidí, kteří zažili holotropní stavy vědomí, jsou přímo spojeny se současnou globální krizí a jejím vztahem k evoluci vědomí. Ukazují, že jsme v současném světě ztvárnili mnoho důležitých témat perinatálního procesu, se kterými se osoba procházející hlubokou psychospirituální transformací musí konfrontovat a vnitřně vyrovnat...

Vidíme ve světě rozpoutání se agresivního impulzu v podobě válek a revolučních nepokojů, rostoucí kriminality, terorismu a rasových povstání. Stejně tak dramatické a překvapivé je uvolnění sexuální represe a osvobození sexuálních pudů jak zdravými tak problematickými způsoby. V současném světě se také začíná stále více projevovat démonický prvek. Renesance satanských kultů a čarodějnictví, popularita hororových knih a filmů s okultní tématikou a satansky motivované zločiny tuto skutečnost dokazují. Terorismus fundamentalistických fanatiků a skupin také nabývá satanistických rozměrů. Skatologický rozměr je zřejmý v rostoucím průmyslovém znečištění, akumulaci odpadů v globálním měřítku a rapidně se zhoršujících hygienických podmínkách ve velkých městech. Abstraktnější formou stejného trendu je vzrůstající korupce a degradace politických, vojenských, ekonomických a náboženských institucí.

Mnoho lidí, se kterými jsme pracovali, vidělo v holotropních stavech lidstvo na křižovatce, kde se blížilo buď kolektivní anihilaci nebo evolučnímu skoku ve vědomí neslýchaných růzměrů a charakteru. Buď projdeme radikální transformací našeho druhu nebo nemusíme přežít. Zdá se, že kolektivně prožíváme proces podobný psychospirituální smrti a znovuzrození, který již tolik lidí prožilo individuálně v holotropních stavech vědomí. Budeme-li pokračovat v problematických destruktivních a sebedestruktivních tendencích, nepochybně zničíme sami sebe a vážně poškodíme život na této planetě. Jestliže však úspěšně zvnitřníme tento proces v dostatečně velkém měřítku, může to vyústit v evolučním pokroku, který nás posune daleko od našeho současného stavu, jak daleko jsme nyní od primátů. Jakkoli se takovýto vývoj může zdát utopií, může být naší jedinou skutečnou šancí...
Obsah

MASLOWOVA ČTVRTÁ SÍLA:
Stručná historie transpersonální psychologie

PSYCHOLOGIE BUDOUCNOSTI:
Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí

HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ:
Nové perspektivy v psychoterapii a sebezkoumání

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA:
Popisky k obrázkům

POROZUMĚNÍ A LÉČBA SPIRITUÁLNÍCH KRIZÍ
("Spiritual Emergencies")

KOŘENY LIDSKÉHO NÁSILÍ A CHAMTIVOSTI
Psychospirituální perspektiva

PSYCHEDELICKÝ VÝZKUM
Minulost, současnost a budoucnost

APENDIX

SOUČASNÁ GLOBÁLNÍ KRIZE A BUDOUCNOST LIDSTVA
Transpersonální perspektiva

CURRICULUM VITAE
232 stran, vazba brožovaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2007