Ježíš Kristus nezemřel na kříži - Má Bible pravdu?

Historické záhady / Křesťanství / Autoři » Petr Vokáč

cena:269,-
dostupnost: 1-6 dnů
Petr Voká́č - Ježíš Kristus nezemřel na kříži - Má Bible pravdu? Kniha, která může změnit Váš pohled na svět

Představujeme vám knihu, která se v rozměru vědy a lehce doložitelných důkazů zamýšlí nad základními myšlenkami nejprodávanější knihy světa: Bible. Spisovatel Petr Vokáč strávil nad tvorbou tohoto díla 10 let. Prostudoval jak Bibli, tak i řadu dobových dokumentů, a sám návštívil místa, která autenticky popisuje ve své knize. Nabízí zde jiný, možná až trochu neuvěřitelný pohled nejen na skutečnosti a tvrzení popsané v Bibli, ale i na církev a křesťanství nové doby. Konečné odpovědi na nově vzniklé otázky a na vyřčené důkazy však autor ponechává jen a jen na vás!

Ukázky:

O období od 12 do 28 let Ježíšova života nevíme v podstatě nic. Je možné, že měl mladší sourozence? Z evangelií vyplývá, že tato otázka není zcela od věci. O jeho matce Marii se v Novém zákoně nepíše téměř nic. Vůbec se neví, kdy Maria a Josef zemřeli.

Neposkvrněné početí Panny Marie bylo "vyhlášeno" papežem Piem IX. v roce 1854. Co je to neposkvrněné početí? Dnes tomu rozumíme tak, že jde o otěhotnění bez přispění fyzického kontaktu ženy a muže. Tedy jasněji řečeno umělé oplodnění in vitro, dítě ze zkumavky.

Porod mohl proběhnout císařským řezem a panenství Marie bylo zachováno. S tím nemám technický problém. Vlastně mám. Která porodnice před dvěma tisíci let ovládala techniku in vitro? Nikde není také dokladováno, že Marie rodila ve chlévě císařským řezem.

Člověk na planetě Zemi vzniká ze spojení vajíčka a spermie. Vajíčko měla Marie. Kdo dodal spermie? Duch svatý. Kdo jiný... Tak to přece Marii oznámil archanděl Gabriel. A ten to musel vědět.

Ježíš byl nakonec ukřižován na Golgotě. Dlouho na kříži nezůstal, pouze asi tři hodiny. Na kříži se však umíralo mnohem déle. Důvodem byl začínající sabat. Musel být pohřben před západem slunce. Z bible je známo, že po vražení Longinova kopí do Ježíšova boku vytekla z jeho těla krev a voda. Jeho srdce tedy ještě pracovalo a Ježíš musel v té době ještě žít.

Mohlo být Ježíšovo úmrtí při ukřižování předstírané? Ukřižování nebyla v podstatě poprava, ale spíše mučení k smrti. Průběh lze popsat jednoduše. Rozpažené ruce ukřižovaného byly přibity k trámu a nohy se opíraly o menší kus trámu. Váha visícího těla ztěžovala dýchání. Ukřižovaný se musel stále snažit posunovat tělo na kříži směrem nahoru a zmírňovat tak napětí v prsou. Pak přišel okamžik, kdy projevil slabost a únavu, a to byl začátek jeho konce. Zemřel udušením. Taková muka mohla trvat až několik dní. Jako akt milosti Římané vymysleli, jak pomoci ukřižovanému k rychlejší smrti. Zlámali mu nohy. Ukřižovaný se pak udusil dřív. Podle Janova evangelia byly oběma lotrům odsouzeným spolu s Ježíšem zlámány nohy. Když přišli k Ježíšovi, divili se, že už zemřel. A nohy mu nezlámali.

Mohl to být i případ Ježíše po jeho ukřižování? Mohl se usadit v jižní Francii a jeho rodina jej následovala později? Co mluví pro tento na první pohled za vlasy přitažený předpoklad, že Ježíš byl ženatý? Apoštolové jej oslovovali rabi a podle židovských zvyklostí to byl titul, který příslušel ženatým mužům. Kdo mohla být jeho žena? Její jméno se můžeme dočíst v bibli. Mohla to být Máří Magdaléna? Mohla!

190 stran, vazba brožovaná, formát: 130x207 mm, vydáno 2010