Kulturní dějiny klimatu

Autoři » Wolfgang Behringer / Klimatické změny

nedostupné
titul je vyprodaný
Wolfgang Behringer - Kulturní dějiny klimatu Jak lidský druh v průběhu dějin ovlivnil klima? Jak ovlivňovaly výkyvy klimatu život našich předků? Autor nám fascinujícím způsobem osvětluje všechno, co bychom měli vědět o historických změnách klimatu a jejich kulturních důsledcích od holocenu po 21. století. Jeho vědecký záběr přitom sahá od věd přírodních k vědám společenským, opírá se o geologii, klimatologii, paleontologii, archeologii, o kulturní historii a mnoho dalších oborů. Kniha v roce svého prvního vydání úspěšně vstoupila na pole současných diskusí o globálním oteplování a do počátku roku 2010 se dočkala již šesti německých a jednoho anglického vydání.

Ukázka z knihy: "Na počátku šedesátých let dvacátého století znepokojovala veřejnost perspektiva ledové doby. Představa, že dojde k dramatickému oteplování, zdánlivě odporovala výsledkům všech měření i zkušenosti. Východiskem byly výzkumy klimatologa J. Murraye Mitchella z Amerického úřadu pro výzkum počasí (US Weather Bureau), který porovnal data o vývoji klimatu s údaji o tehdejších zkouškách jaderných zbraní a konfrontoval je s řadou dat o sopečných erupcích. Prach, který vymrštil výbuch atomových bomb, zůstal na téže polokouli. Vulkanický popel ve stratosféře mohl po několik let vyvolávat celosvětové globální ochlazení. Nezabránil však oteplování v průběhu prvních desetiletí dvacátého století. Rovněž nelze vysvětlit rozptylem vulkanického popela sklon k ochlazení, který se projevil v polovině století. Pokles globální průměrné teploty nebyl dílem nahodilého výkyvu. To, s čím se Mitchell setkal během svých výzkumů, byla teprve nedávno objevená klimatická fluktuace, k níž došlo v době mladšího dryasu, kdy se za několik let klima ochladilo o deset stupňů Celsia. Důsledkem změny byla tisíciletá doba chladu. Má nastat podobná doba ledová?"
Obsah

Předmluva
Úvod

Co víme o klimatu?
Prameny k dějinám klimatu
Příčiny klimatických změn
Paleoklima od vzniku Země

Globální oteplování: holocén
Děti doby ledové
Globální oteplování a civilizace
Od optima v římské době ke středověkému teplému období

Globální ochlazení: malá doba ledová
Koncepce "malé doby ledové"
Proměna životního prostředí
Tanec smrti
Zimní blues

Kulturní následky malé doby ledové
Rozhněvaný Bůh
Ekonomie hříchů jako hnací síla změny
Chladné slunce rozumu

Globální oteplování: moderní doba tepla
Zdánlivé odpoutání od přírody
Objev globálního oteplování
Reakce na klimatické změny

Hříchy proti životnímu prostředí a skleníkové klima: Epilog

Doslov
Český pohled na dějiny klimatu (Rudolf Brázdil, Oldřich Kotyza)
Wolfgang Behringer (Petr Kreuz)

Přílohy
Poznámky
Výběr z literatury
Původ obrázků

Rejstřík
406 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2010