Krize duchovního vývoje

Nakladatelství » Holos / Psychologie / Transformace vědomí / Autoři » Christina Grofová / Duchovní cesta / Stanislav Grof

nedostupné
titul je vyprodaný
Když se osobní transformace promění v krizi

Krize duchovního vývoje Od spirituální krize k vyléčení a znovuzrození... Stále více lidí procházejících procesem osobní proměny zakouší různá duchovní nebezpečí - krize, kdy se proces růstu a změny mění v chaos až zdrcující. Jednotlivci procházející podobnými stavy mohou mít pocit, že vědomí jejich identity je narušeno, že jejich dosavadní hodnoty už neplatí a že se jejich osobnost prudce otřásá v samotných základech. V mnoha případech vstupují do jejich životů náhle a dramaticky nové mystické a duchovní skutečnosti, což může vyústit až ve strach a zmatek. V takových situacích mohou pociťovat děsivou úzkost, prožívat obtíže v denním životě, zaměstnání, mezilidských vztazích - a dokonce se obávat o své duševní zdraví.

Při odlišování těchto epizod od duševní choroby se moderní psychiatrie bohužel v naprosté většině případů mýlí. Proto jsou transformační krize často potlačovány běžnou psychiatrickou péčí, léky, či dokonce umístěním "pacienta" do psychiatrického zařízení.

Mezi odborníky v oboru duševního zdraví a těmi, kdo studují duchovní rozvoj člověka, se ovšem vytváří nový pohled, v němž jsou takové krize nahlíženy jako transformativní průlomy, obsahující nesmírný potenciál pro fyzické i emoční léčení. Pokud jim porozumíme a budeme s nimi nakládat tvůrčím způsobem, mohou se tyto stavy duchovní krize stát branou k vyšším úrovním osobnosti a novým způsobům existence.

Tato průkopnická práce ukazuje, že v duchovní krizi je zároveň obsažen příslib duchovního rozvoje a obnovy.
Obsah

ÚVOD

ČÁST PRVNÍ

Stanislav a Christina Grofovi
Krize duchovního vývoje: Porozumění evoluční krizi

Roberto Assagioli
Seberealizace psychické poruchy

R. D. Laing
Transcendentální zkušenost ve vztahu k náboženství a psychóze

ČÁST DRUHÁ

John Weir Perry
Duchovní probuzení a obnova

Holger Kalweit
Když se šílenství stává požehnáním: Poselství šamanismu

Lee Sannella
Klasická a klinická kundalini

Anne Armstrongová
Náročné zkoušky psychického otevření - osobní příběh

Keith Thompson
Zážitek setkání s UFO jako projev Transformační krize

ČÁST TŘETÍ

Jack Kornfield
Překážky a obtíže v duchovní praxi

Ram Dass
Přísliby a úskalí duchovní cesty

ČÁST ČTVRTÁ

Christina Grofová a Stanislav Grof
Pomoc při spirituální krizi

Bruce Greyson, Barbara Harrisová
Poradenství při prožitcích blízké smrti

Paul Rebillot
Cesta Hrdiny: Ritualizace mystéria

Jeneane Prevattová, Russ Park
Společnost pro duchovní rozvoj (SEN)

Stanislav Grof, Christina Grofová
Epilog
Duchovní rozvoj a globální krize

DODATEK - Rozšiřující čtení
274 stran, vazba brožovaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2016