Život, láska, smích

Nakladatelství » Eugenika / Duchovní cesta / Humor / Dostupnost: 1-6 dnů / Osho

cena:268,-
dostupnost: 1-6 dnů
Nové, doplněné a přepracované vydání

Osho - Život, láska, smích Příběhy, anekdoty, vtipy, moudré myšlenky, podněty a poučení známého Mistra, autora desítek knih, z nichž mnohé vyšly i v českém překladu. Vypráví se zde o duchovním probuzení, vnitřním míru a síle, o nadhledu, radosti, životě a smrti, složitosti života, kráse, pochopení, svobodě, sebepoznání, filosofii, lásce, vztazích, humoru, Bohu, budhovství, smutku... Bohaté, podnětné, rozveselující čtení.

Jste duchovní jen v případě, pokud se váš obyčejný život stane neobyčejným. V obyčejném je potřeba najít neobyčejné; v důvěrně známém neznámé; v poznaném nepoznané; v blízkém daleké; v tomto tamto.
Ukázka:

ŽIVOT

Život sám o sobě nemá smysl. Má smysl pouze tehdy, pokud si můžete zazpívat píseň věčnosti, pokud si můžete vychutnat božskou vůni, pokud se můžete stát lotosovým květem - nesmrtelným, nadčasovým. Pokud se můžete proměnit v čistou lásku, pokud můžete zkrášlit tuto existenci, pokud se můžete stát požehnáním této existence, teprve poté získá život na významu; jinak nemá smysl. Je jako prázdné plátno: můžete se s ním celý život vláčet a možná zemřete pod jeho tíhou, ale co z toho? Něco na to plátno namalujte!

Smysl je třeba vytvořit během života; není dopředu daný. Dostali jste do vínku svobodu, dostali jste tvořivost, dostali jste život. Máte tedy k dispozici vše, co potřebujete k vytvoření smyslu. Máte všechny nezbytné ingredience, jen smysl sám vám nebyl dán, musíte si ho vytvořit sami. Musíte se stát stvořitelem.

A poté, co se stanete stvořitelem, budete mít podíl s Bohem, stanete se součástí Boha.


Všechno pěkně popořádku: dejte si šálek čaje!

Zenový příběh:

Zenový mistr Jošu se zeptal nového mnicha v klášteře: "Už jsme se někdy viděli."
Nový mnich odpověděl: "Ne, pane."
"Tak si dej šálek čaje," odvětil Jošu.
Poté se obrátil k jinému mnichovi: "Už jsme se tady někdy viděli?"
Druhý mnich řekl: "Ano, pane, samozřejmě."
"Tak si dej šálek čaje," odvětil Jošu.
Představený kláštera se později Jošua zeptal: "Proč všem nabízíš čaj bez ohledu na to, jaká je jeho odpověď?"
Nato Jošu zvolal: "Ty jsi ještě tady?"
Představený kláštera odpověděl: "Samozřejmě, pane."
"Tak si dej šálek čaje," odvětil Jošu.

Je to jednoduchý příběh, ale není snadné jej pochopit. Tak už to bývá. Čím jednodušší věc, tím se obtížněji chápe. K pochopení je třeba něco složitějšího; pochopení je podmíněno tím, že danou záležitost rozkouskujeme a podrobíme analýze. Jednoduchou věc nelze rozkouskovat a rozebírat - není totiž co kouskovat a zkoumat, ona věc je příliš jednoduchá. To nejjednodušší vždy uniká porozumění; proto nelze pochopit boha. Není nic prostšího než bůh, nic jednoduššího si nelze představit. Je možné rozumět světu, ten je totiž velmi složitý. Oč je určitá věc složitější, tím více na ní může mysl pracovat. Pokud se ale jedná o něco jednoduchého, není se o co opřít, mysl se zkrátka nemůže zapojit.

Logikové tvrdí, že jednoduché vlastnosti jsou nedefinovatelné. Někdo se například zeptá, co je žlutá. Jak definovat žlutou? Je to přece tak jednoduchá vlastnost. Odpovíte: "Žlutá je žlutá." Dotyčný ale namítne: "Já vím, ale jak se dá žlutá charakterizovat?" Pokud řeknete, že žlutá je žlutá, nejde o charakteristiku, jednoduše opakujete jedno a totéž. Tomu se říká tautologie. (...)
Obsah

ŽIVOT
Záležitost života a smrti
Vystřízlivěte!

LÁSKA
Zázrak lásky
Učiňte lásku svou modlitbou

SMÍCH
Klíč, jejž nelze postihnout slovy
Život není žádná vážná věc
Nevyprávějte škodolibé anekdoty
Staňte se opět dítětem
Smysl pro humor, který převyšuje myšlení
Naučte se smát sami sobě
216 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2015