Návrat duše

Nakladatelství » ANCH BOOKS / Zdraví / Šamanismus / Autoři » Alberto Villoldo / Skladem

cena:349,-
dostupnost: skladem
Šamanská cesta do minulosti a ozdravení budoucnosti

Alberto Villoldo - Návrat duše Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo vysvětluje léčení mimo čas a prostor. Ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti a uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a jak můžeme opravit svůj osud a změnit jeho průběh v životní předurčení. V knize poskytuje způsoby, jak léčit sama sebe a své blízké s využitím praktik šamanů na území amerického kontinentu. Dávní šamani tomuto způsobu terapie říkali "cestování".

V této knize se dozvíte, že naše duše se skládá ze čtyř komnat, stejně jako naše srdce sestává ze čtyř komor. V první komnatě odložíte vzpomínky na zranění, které vás odklonila od vašeho životního předurčení; ve druhé odkryjete všechny své omezující přesvědčení a představy, což jsou smlouvy vaší duše, jež jste uzavřeli v době, kdy jste ji po částech ztratili; ve třetí komnatě získáte zpět duševní rovnováhu a důvěru a díky tomu dosáhnete úplnosti; a ve čtvrté se rozpomenete na povolání a poslání, které je v tomto životě vaším skutečným předurčením.

Dr. Villoldo použil v knize legendu o Parsifalovi a jeho pátrání po Svatém grálu jako příklad hrdinské cesty člověka za svou ztracenou duší, aby ji získal zpět a nalezl své skutečné předurčení. V knize jsou jednoduché a podrobné popisy jak má člověk postupovat, aby znovuzískal svou duši a vrátil se na cestu svého skutečného předurčení. Každý může být svým vlastním šamanem. Během několika sezení můžete pomocí mentálního "cestování" dosáhnout výsledků, které u psychoterapeutické léčby trvají celé roky. Autor vysvětluje, že čas je jako řeka, která se líně ubírá k moři, a jejímiž proudy se dá většina lidí unášet. Avšak hluboko pod povrchem se působením přílivu obrací proud zpět ke svému zdroji a vstříc věčnosti. Popisuje, jak se dávní "mudrci" známí jako Laikové naučili využívat tyto proudy času nebo časové linie. Ukáže vám, jak objevíte své vlastní časové linie a můžete po nich cestovat vstříc svému skutečnému předurčení.

"Každý má svou budoucnost," píše doktor Villoldo, "ale jen někteří z nás žijí své předurčení." Tato kniha vám ukáže, jak najdete a naplníte své životní poslaní, své skutečné předurčení.
Předmluva

Tato kniha je výsledkem mého pětadvacetiletého výzkumu a studia u šamanů na americkém kontinentě. Prošel jsem iniciačními rituály vysoko v Andách i v amazonských džunglích. Každý z nich vycházel z dávných tradic a vyžadoval měsíce příprav. Při pátrání po léčitelských tradicích tohoto kontinentu mě provázel starý příslušník kmene Inků don Antonio. O svých dobrodružstvích po boku proslulého léčitele píši ve svých předešlých knihách Shaman, Healer, Sage (=Šaman, léčitel, mudrc); Dance of the Four Winds (=Tanec čtyř větrů) a Island of the Sun (=Ostrov slunce).

Techniky znovuzískání duše v této knize jsou mojí interpretaci dávných léčitelských praktik. Jsou do dnešních dnů živé na území Severní a Jižní Ameriky. Mezi hispánskými a původními indiánskými komunitami po celých Spojených státech je zvykem brát děti, které zažily děs či hrůzu a trpí susto (=neboli chorobným strachem), na speciální místo. Tammohou získat nazpět část své duše, již ztratili nebo jež jim byla zcizena; tyto praktiky jsem upravil a převedl do moderního vědeckého kontextu.

Většina domorodých společností už dnes tyto rituály k znovuzískání či nalezení svého skutečného předurčení neovládá. Poštěstilo se mi však strávit mnoho od nichž jsem se tyto postupy naučil. Mějte na paměti, že praktiky, o něž se s vámi v této knize chystám podělit, mají mimořádnou sílu a účinek. Pokud je použijete, nutně byste se měli řídit nejšlechetnějšími etickými měřítky a zásadami. Skutečnost je taková, že značná část dlouhého šamanského zaškolování obnáší právě rozvíjení (a praktikování) přísných etických zásad založených na hluboké úctě k veškerému životu. Teprve pak lze techniky a postupy dobře zvládnout a využívat je k léčení druhých. Lékař, který pracuje se západní medicínou, se také učí své profesi nejméně pět let.

Je tedy moudré, abychom své tělesné a dušení zdraví svěřili někomu, kdo absolvoval o víkendu seminář šamanismu nebo energetické medicíny? Tuhle otázku by si měl položit každý obyvatel západního světa, neboť umění léčit se nedá naučit v rychlokurzech o víkendu. Cítíte-li to jako své poslání a zabýváte se léčitelskými praktikami, školte se u učitelů, jejichž etické a žité zása- dy, moudrost a odborné znalosti vám pomohou rozvíjet vaše duchovní schopnosti.

Na počátku mého zájmu o šamanismus stála touha po dosažení celistvosti. Při léčení vlastních duševních zranění jsem se naučil milovat sebe i druhé. Prošel jsem cestou zraněného léčitele. Naučil jsem se proměnit zármutek, bolest, zlost a stud ve svém nitru ve zdroj síly a soucitu. V mé Healing the Light Body School podnikne proto každý ze studentů nejprve výpravu do svého nitra k sebeuzdravení. V tomto procesu transformuje zranění své duše ve zdroj energie a moudrosti. Studenti se dojdou k poznání, že příležitost objevit sílu a moudrost na cestě k vlastnímu uzdravení je jeden z největších darů, které mohou nabídnout svým klientům.

Nejsem samozřejmě první, kdo vynáší na světlo léčitelské metody amerického kontinentu. Průkopnicí pro ty, kdo kráčí jako my ve šlépějích jeho šamanů, byla antropoložka Margaret Mead. Má kolegyně Sandra Ingerman, která patří mezi mé přátele, nás ve své knize Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self (=Znovuzískání duše: zhojení roztříštěného Já) jako první upozorňuje na půvab těchto dávných léčitelských praktik. Současně je její kniha průvodcem na cestě k sebeuzdravení. Na vybudování mostu, který umožnil mnoha lidem proniknout do říše domorodého ducha, se i podílela řada dalších autorů včetně Hanka Wesselmana a Johna Perkinse.

Na závěr bych rád upozornil na to, že léčebné metody v této knize jsou mou vlastní syntézou a interpretací dávných léčitelských praktik. Nemluvím za své učitele, za národ Inků ani za indiánské šamany. Přestože se mi dostalo té výsady, abych se učil od nejlepších šamanů, mužů i žen národa Inků, nečiním si nároky na to reprezentovat jejich tradice. Postupy při znovuzískání duše a nalezení své předurčené cesty jsou mojí vlastní úpravou šamanských technik, které jsem se naučil během školení, a nesu za ně plnou odpovědnost.

Alberto Villoldo, Ph.D.
www.thefourwinds.com
Obsah

Předmluva
Úvod

I. ČÁST - PŘÍPRAVA NA ZNOVUZÍSKÁNÍ DUŠE
1. Fyzikální stránka osudu
2. Přeměna osudu v předurčení
3. Mapování duše

II. ČÁST - DOLNÍ SVĚT
4. Komnaty zranění
5. Komnata smluv duše
6. Komnata milosti
7. Komnata pokladů
8. Silová zvířata

III. ČÁST - HORNÍ SVĚT
9. Jak najít směr svého předurčení: láska, moc, peníze a zdraví
10. Obětování posvátnych krav
11. Cesta k vašemu předurčení
12. Vytvoření nového těla

Doslov
Poděkování
Poznámky
264 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2015