Kameny a hvězdy

Megality / Nakladatelství » Dokořán / Dostupnost: 1-6 dnů / Václav Cílek

cena:298,-
dostupnost: 1-6 dnů
Síly předků, oči kamenů, světla odjinud

Václav Cílek - Kameny a hvězdy Nedaleko slavných kounovských řad odkryli lovci menhirů několik kamenných uskupení a vztyčili víc než dvacet menhirů o váze až sedm tun. Jsou to opravdové kamenné památky? Nepředstavuje oblast Kounova pravěkou posvátnou krajinu, jedinou svého druhu u nás? Zájem o kameny však odráží ještě něco zásadnějšího - potřebu naší společnosti v tomto nejistém, přechodném období mezi dvěma věky držet se něčeho pevného a neměnného, jako je kámen. Tuto knihu ale také můžeme číst jako jeden ze způsobů, jak se dívat na kosmický aspekt české krajiny, jak slučovat nebe a zemi. Tyto záležitosti musely být dobře známy chudým lidem mezi pravěkem a barokem, kteří v krajině žili celé generace a záviseli na ní svým tělem i duší. Závěrečná poloha knihy se vrací k Zemi a hvězdám. Vychází přitom z toho, že kultura je nejen návštěva Národního divadla, ale také způsob, jak si rozumíme se Sluncem a Měsícem.
Předmluva

Tato kniha sestává z více částí a několika rovin. Tou první je skutečný příběh dvou lidí, kteří se seznámili na rekvalifi kačním školení pro nezaměstnané a společně propadli hledání a později vztyčování kamenů v Kamenném lese pod kopcem Špičák nedaleko slavných kounovských řad. Postupně se k nim přidávali další zájemci, ze kterých se stávali "lovci menhirů". Vše probíhalo klidně a přirozeně. Šli skoro nazdařbůh do lesa, našli kámen, a tak ho vztyčili. Já jsem jel lesem, píchl kolo zrovna u místa, kde čistili kus křemence, a tak jsem se k nim přidal.

V tomto vyprávění ožívají nejenom kameny, ale také sny a vize černých psů a zářivých kamenů. Zároveň, a poněkud v skrytu, se jedná o pozoruhodný milostný příběh, který končí zvláštní svatbou. Jádrem se tak stává nejenom odkrývání kamenného pole, ale i nějaký druh vnitřního růstu a uvědomování si "jiných světů".

Další část knihy se týká poznávání kamenných řad a uskupení v severozápadní Evropě a zejména v okolí Kounova a Domoušic. Hlavním motivem mého psaní je ochrana tohoto klidného a harmonického území, do kterého může každý přijet, projít si jej a udělat si vlastní obrázek. Zájem o kameny odráží ještě něco zásadnějšího - potřebu naší společnosti v tomto nejistém, přechodném období mezi dvěma věky držet se něčeho pevného a neměnného. Tuto knihu ale také můžeme číst jako jeden ze způsobů, jak se dívat na kosmický aspekt české krajiny, jak slučovat nebe a zemi. Tyto záležitosti musely být dobře známy chudým lidem mezi pravěkem a barokem, kteří v krajině žili celé generace a záviseli na ní svým tělem i duší.

Závěrečná část knihy se vrací k zemi a hvězdám. Činí tak pomocí dvou delších textů. První sepsal libochovický učitel V. E. Babka o Českém středohoří, kterým putuje Ježíš Kristus i s apoštoly a Panenkou Marií. Druhý text o působení hvězd na zemi vydal v roce 1601 Johannes Kepler a v tomto prvním českém překladu nás po více než čtyřech stech letech od vydání zajímá, jak se v dávné představě mísí a proniká život člověka, země a hvězd. Vycházím přitom z toho, že kultura je nejenom návštěva Národního divadla, ale také způsob, jak si rozumíme se Sluncem a Měsícem.

Nic neskrývám, ani vlastní nejistotu. Tato kniha nebyla naplánována. Přihlásila se sama, posedla autora a vylíhla se mimoděk. Robert Graves o tom ví své. Jedná se o druhý, domácí díl indiánské cesty, kterou jsem nedávno se Sašou Stipsitsem popsal v knize Krása je rozmanitost plazů. Od indiánského světa, který se podobá evropskému mezolitu, jsme se posunuli do neolitu a mladších pravěkých kultur. Skrze svět rostlin, zvířat, kamenů, posvátného větru a ustrojení celé krajiny se nejasně přihlašuje nějaké další světlo. Uvědomujeme si jej tím, že v sobě po letech čistíme zrcadla z různých dob a v každém vidíme jiný střípek propojené bytosti.
Václav Cílek, Výrov, leden 2014
Obsah

Věnování Předmluva

I. část: LOVCI MENHIRŮ
Lovci menhirů z Kamenného lesa
Přirozený žitý svět
Megalitický svět
Základní nejistota
Jak dlouho trval kult kamenů?
Megalitománie a duchovní materialismus
Pověsti
Megalitická etnoarcheologie neboli smrt plná života a život plný smrti
Kult sekery
Zářivý býk otevírá zlatými rohy jaro
Kamenné řady megalitických kultur
Graffi ti přitahují graffi ti a menhiry jiné menhiry
Megalitické feng-šuej
Proudivý soulad
Eliade: nelze se dívat na megality a netázat se na smysl
Škvíra
Místa a ne-místa
Kameny na rozhraní dvou krajin
Džbán
Planina podobná zvířeti
Oči kamenů
Struktury a spolu-zrození menhiru
Miskovité prohlubně
Kameny a láska
Doprovodné kameny
Živá megalitická kultura
„Nejskalnatější“ kultura českého pravěku
První zpráva o českých menhirech a tetínská křemencová záhada
Londýnský, Vídeňský a Pražský kámen
Kámen ve středu světa
Věčnost jako zpomalený čas
Egypt a evropské megality
Filozof na jantarové cestě
Kameny z Lesní čtvrti
Místo Škorpiona
Čtení z hvězd a kamenů
Lawrencova apokalypsa
Historie výzkumu českých menhirů
Křemence
Švartna a další kamenné materiály
Kounovské kamenné řady a jejich historie
Severojižní brázdy - analogie kounovských řad?
Kamenná uskupení na Špičáku
Ochrana kamenných památek v kounovské oblasti
Počasí těla
Představy a vize
Proč máme rádi pravěk?
Vzpoura v Národním divadle
Závěr: myslet s kameny

II. část: ČTENÍ Z HVĚZD A ZEMÍ
Návraty ke skutečným věcem
Vytváření posvátné krajiny za Panenským Týncem (V. E. Babka)
Keplerova fi lozofi e Země
De Fundamentis Astrologiae Certioribus aneb K pevnějším základům astrologie
Cesty do pravěku, aneb pták, který vyseděl rakev
Megality a katedrály: stavba budoucího chrámu v nás

Štír pod kamenem. Dodatky
O ilustracích
Slovníček
Literatura
Prameny
Internetové odkazy
Hudba
Poděkování
Epilog
288 stran, vazba vázaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2014