Doba jedová 4

Ekologie / Nakladatelství » Triton / Zdraví / Autoři » Sherrill Sellmanová / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:289,-
dostupnost: 1-6 dnů
Hormony

Sherrill Sellmanová - Doba jedová 4 Sherill Sellmanová považuje přirozenou hormonální rovnováhu za základ tělesného i psychického zdraví ženy v každém věku. V této knize upozorňuje na nebezpečí syntetických hormonů v podobě léků, jako je hormonální antikoncepce či hormonální substituční léčba, na endokrinní disruptory v životním prostředí a na další faktory, které mají negativní dopad na lidské zdraví. Zároveň však také vysvětluje funkci a působení přirozených hormonů a nabízí různé možnosti řešení zdravotních potíží způsobených hormonální nerovnováhou - především pro ženy v přechodu. Autorka chápe toto období jako přirozenou součást života ženy, nikoli jako potenciální příčinu ohrožení zdraví.

V knize naleznete informace o škodlivých účincích syntetických hormonů, především estrogenu a progestinů nebo fakta o xenoestrogenech (toxických estrogenech v životním prostředí), které se vyskytují v pesticidech, herbicidech, automobilových zplodinách, polychlorovaných bifenylech a nonylfenolech a působí jako endokrinní disruptory. Kniha obsahuje i údaje o nežádoucích účincích hormonální antikoncepce, hormonální substituční léčby a dalších léčiv a fakta o hysterektomii. Autorka rozebírá mýty a odhaluje pravdu o vztahu mezi hormonální nerovnováhou a nemocí. Kromě těchto a mnoha dalších informací kniha nabízí rady pro bezpečné a přirozené navození hormonální rovnováhy v každém věku a řadu doporučení pro zdravý a vyrovnaný život.
Úvod

Při psaní této knihy mi šlo především o to, aby ženy všech věkových kategorií lépe pochopily, jak fungují hormony v ženském těle a jaká existují bezpečná alternativní řešení pro nalezení hormonální rovnováhy. Často jsem si kladla otázku: "Můžu vůbec takovou knihu napsat?" Jakožto žena pátrající po pravdě jsem si uvědomila, že není výhradně doménou intelektuálů či odborníků (často právě oni bývají nejvíce zaslepení nezadatelnými zájmy), nenajdeme ji v uctívaných akademických posluchárnách ani ve vědeckých laboratořích. Stejně jako tolik jiných žen, které nyní začínají naslouchat své vnitřní moudrosti, nechávám se vést svou intuicí - nejen proto, abych naplnila vyšší záměr, ale také proto, abych říkala, co si myslím. Je načase, aby všechny ženy, strážkyně posvátného daru života, odvážně sdílely svou moudrost a nahlas zastávaly své názory.

Moje hledání začalo, když mi jednoho dne najednou došlo, že už se blížím přechodu. O menopauze jsem nikdy předtím moc nepřemýšlela - připadalo mi, že mám ještě spoustu času, než se budu muset zabývat touto záhadnou "životní změnou". Změny se však začaly projevovat v mém těle - noční pocení, nízké libido, období úzkosti a deprese, pár nových chloupků v obličeji a občas nepravidelná menstruace s krevními sraženinami. O tomto zamlčovaném milníku v životě ženy jsem opravdu vůbec nic nevěděla. Měla jsem se obávat nevyhnutelného, nebo se z něj radovat? Neměla jsem skoro žádné informace, kterými bych se mohla řídit. Rozhodně si nepamatuji, že by mi matka něco říkala o svých zkušenostech s přechodem. Bylo to pro mě stejně záhadné jako má první iniciace do ženství - menstruace. Tenkrát jsem o fungování vlastního těla moc nevěděla. A upřímně řečeno, musím přiznat, že po čtyřiačtyřiceti letech pro mě byla fyziologie ženského těla stále spíš záhadou.

Začala jsem se tedy menopauzou zabývat. Myslela jsem si, že jde jen o to, zjistit si fakta a nakonec učinit informované rozhodnutí o hormonální substituční léčbě, ale ukázalo se, že jde o mnohem víc. Zvídavost, která mě přivedla na tuto cestu, mě zavedla do nečekaných oblastí. Jako Alenka za zrcadlem jsem se vydala do převráceného světa, kde nic není tak, jak to vypadá. To, co bylo předkládáno jako pravda, se při bližším prozkoumání rozplynulo v iluzi.

Čím více jsem toto téma zkoumala, tím více jsem zabředávala do bludiště mýtů, dezinformací a propagandy. Zjistila jsem, že medicínská léčba ženských hormonálních potíží je plná skrytých nebezpečí. Údajně naprosto bezpečná léčba či léčba s minimálními riziky či vedlejšími účinky ve skutečnosti vůbec bezpečná není, protože farmaceutická či chirurgická manipulace s ženskými hormony je nebezpečná.

Můj pokračující výzkum způsobil, že jsem zpochybnila nejposvátnější přesvědčení o ženě v přechodu - že má nedostatek estrogenu. Začínalo být zřejmé, že "nedostatek estrogenu“ je naprosto mylný předpoklad. Zpočátku jsem téměř nedokázala uvěřit tomu, co jsem zjišťovala. Co ty miliony žen na celém světě, které v současnosti užívají na tento údajný "nedostatek estrogenu" syntetické nebo bioidentické hormony? Cožpak je opravdu možné, že všechny tyto ženy mají nesprávnou diagnózu? A je opravdu možné, že medicína, podněcovaná miliardovým farmaceutickým průmyslem, je úplně mimo? Jednoduchá odpověď zní ano. Složitá odpověď však vyžaduje mnohem hlubší zkoumání nesčetných politických, kulturních a ekonomických otázek i kulturních paradigmat.

Když jsem vyhledala vědce, lékaře a autory, kteří mi pomohli, abych si dala věci dohromady, začal se vynořovat pravdivý příběh. Týká se nejen otázky menopauzy, ale také rozšířeného užívání syntetického estrogenu a progestinů (což je syntetický progesteron) k léčbě žen v každém věku - od puberty až po stáří. Následující kapitoly poskytnou zcela odlišný pohled na příběh o hormonech, než jaký doposud slyšela většina žen - a také zdravotníků. Napsala jsem tuto knihu jednoduchým jazykem, aby každá žena a každý muž mohli snadno pochopit hlavní otázky a ­rizika.

V tomto příběhu však jde ještě o mnohem víc: uvědomit si, že životní prostředí je znečištěno toxickými estrogeny z nezodpovědného používání herbicidů, pesticidů a plastů v uplynulých čtyřiceti letech a že tyto změny mají závažný dopad na lidské hormonální zdraví. Tento příběh vyžaduje přehodnocení našeho životního stylu - ilustruje důležitost a nezbytnost svěžího vzduchu, čisté vody a ekologicky pěstovaných potravin.

Tento příběh se také týká osobní cesty každé ženy k nalezení vlastní síly a intuitivní moudrosti. Má ženy přivést k tomu, aby znovu převzaly odpovědnost za vlastní tělo a opět se napojily na přirozené cykly. Znovunalezení této rovnováhy je životně důležité pro přežití naší planety! Je také těsně spojeno s nalezením vnitřní tělesné, emoční, duševní a duchovní rovnováhy.

Jak se často stává, na této cestě jsem prodělala hlubokou vnitřní proměnu. Po většinu života jsem se v sobě snažila nalézt větší pocit vnitřního klidu, sebedůvěry, sebepřijetí a odvahy projevit své tvůrčí nadání. Byl to dlouhý a často bolestný proces s mnoha opakovanými návaly pocitů neschopnosti a bezmocnosti.

Tak jako mnoho žen, i já jsem zápolila s vlastním tělem, neustále jsem na něj útočila dietami, zaručenými recepty na zhubnutí, odříkáním a pohrdáním. Tyto vnitřní tlaky se často projevovaly jako alergie, nepravidelná menstruace, únava, premenstruační syndrom, záchvaty úzkosti a deprese.

Počáteční zvídavý zájem o změny, k nimž dochází v mém těle, postupně sílil, až se z něj stala cesta za poznáním. V průběhu let jsem prozkoumala přirozené alternativy dosažení­ hormonální rovnováhy pomocí změn jídelníčku, bylin, meditace a cvičení. Součástí mého osobního hledání bylo také znovu začít být ráda, že jsem žena. Uvědomila jsem si, že menstruač­ní cykly vyjadřují nejen tělesné, ale i psychické a duchovní změny - tuto součást záhady ženství jsem nikdy předtím nepochopila. Začala jsem bedlivěji naslouchat vlastní intuici a potřebám svého těla a ducha i svých emocí. Nyní už vím, že být ženou je opravdový zázrak.

Když jsem se sžila s tímto novým uvědoměním a chováním, můj život se začal měnit. Mé tělo se začalo léčit a nakonec všechny moje tělesné symptomy zcela zmizely. I ty, které jsem považovala za nevyhnutelné příznaky přechodu, svědčily spíše o stresu a mé vnitřní disharmonii. Nyní jsem zdravá jako nikdy dříve. Ke své ohromné radosti jsem také dospěla k celkové duševní pohodě. Už nemám strach a necítím se nejistě. S větší úctou vůči sobě a svým emočním a tělesným potřebám se nyní cítím vnitřně vyrovnanější. Konečně můžu upřímně říct, že se mám ráda - to je ohromný úspěch oproti mé dřívější sebenenávisti.

S každým dnem stále hlouběji a niterněji poznávám ženskou sílu. Zjistila jsem, že žena ji skutečně nalezne pouze tehdy, když se stane ztělesněním hlubokého uznání a úcty vůči sobě samé jakožto vyjádření ženského principu. Tato cesta má mnoho stránek. Nalezení hormonální rovnováhy vyžaduje vyvážení a propojení na všech úrovních. Koneckonců naše tělo je projevem toho, čím ho živíme - myšlenkami, emocemi, stravou, činy a tvůrčím vyjádřením. Do této knihy jsem zařadila další informace a praktické postupy, které jsem osobně vyzkoušela a které mi prospěly při vytvoření této větší vnitřní a vnější rovnováhy.

Díky odvaze zkoumat svůj vnitřní stav i stav vnějšího světa, pochybovat o nich a dokonce je i napadat konečně začínám rozpoznávat sílu svého ženství. Život je teď pro mě nesmírně radostné a úžasné dobrodružství. A mým přáním je, aby vás tato kniha také inspirovala k cestě za lepším zdravím a ženskou moudrostí.
Obsah

Předmluva
Poděkování
Úvod

ČÁST PRVNÍ
Nevyslovený příběh o hormonech


Kapitola 1
Řekněme si to na rovinu
Ubývání ženského zdraví a síly
Dějiny substituční léčby
Jiný názor

Kapitola 2
Stručný popis fyziologie ženského těla

Kapitola 3
Mýtus syntetického estrogenu a progestinů

Kapitola 4
Lekce z historie
Nepoctivé začátky
Pravda vychází najevo

Kapitola 5
Co je to převaha estrogenu
Rostoucí hormonální nerovnováha
Ženské zdravotní potíže narůstají
Perimenopauza
Symptomy, které vyvolává nebo zhoršuje převaha estrogenu
Účinky převahy estrogenu

Kapitola 6
Ještě jedna ingredience do hormonální polévky
Potenciální nežádoucí účinky medroxyprogesteron acetátu (Provera)

Kapitola 7
Syntetických hormonů neustále přibývá

Kapitola 8
Závislost na hormonech

Kapitola 9
Převaha estrogenů v životním prostředí
Znepokojivé změny
Závěry izraelské studie rakoviny prsu
Co věstí budoucnost

Kapitola 10
Mýtus nedostatku estrogenu

Kapitola 11
Ale moje krevní testy potvrzují...
Testování z kapky krve
Jak je to s bioidentickými hormony?

Kapitola 12
Hořká antikoncepční pilulka
Méně závažné nežádoucí účinky hormonální antikoncepce
Závažné nežádoucí účinky hormonální antikoncepce

Kapitola 13
Přírodní progesteron
PMS opravdu existuje
Další zpráva o progesteronu
Společný jmenovatel
Funkce progesteronu

Kapitola 14
Některé příznivé účinky přírodního progesteronu
Svalové bolesti (fibromyalgie)
Alergie
Artritida
Autoimunitní poruchy
Kandida
Endometrióza
Myomy
Vypadávání vlasů a růst chloupků v obličeji
Vysoký krevní tlak
Návaly horka
Neplodnost, rané samovolné potraty a poporodní deprese
Migrény
Cysty na vaječnících
Premenstruační syndrom (PMS)
Nízké libido
Kožní potíže
Snížená funkce štítné žlázy
Kolpitida (zánět pochvy), vysychání a atrofie poševní sliznice

Kapitola 15
Doporučené použití přírodního progesteronu
Jak progesteron aplikovat?
Kdy jej užívat?
Hormonální substituční léčba - jak ji vysadit
Hysterektomie
Menopauza
Osteoporóza (řídnutí kostí)
Perimenopauza
PMS (premenstruační syndrom)

Kapitola 16
Přírodní estrogeny - "kladní hrdinové"
Estriol - podceňovaný estrogen

Kapitola 17
Vztah mezi hormonální nerovnováhou a nemocí
Bourání mýtů
Osteoporóza
Kardiovaskulární onemocnění
Hormony a rakovina
Rakovina prsu
Tamoxifen - pozor!
Rakovina děložní sliznice (endometria)
Rakovina děložního hrdla
Rakovina vaječníků
Melanom
Alzheimerova nemoc

Kapitola 18
Muži a přírodní progesteron

Kapitola 19
Integrační přístup

Kapitola 20
Náročný úkol do budoucna

ČÁST DRUHÁ
Cesta do pekla a zpět: Příběhy žen


Kate
Franka
Terri
Linda
Sally

ČÁST TŘETÍ
Cesta k ženské síle


Kapitola 1
Pohled do křišťálové koule

Kapitola 2
Zapomenuté dějiny
Zapomenutý ženský princip
Procitnutí
Lunární vědomí
Pravda o menopauze
Vytváření posvátné ženské síly

Kapitola 3
Ženská síla a rozhodování o vlastním zdraví
Nové chápání mysli/těla

ČÁST ČTVRTÁ
Návrat k rovnováze


Kapitola 1
Zlatá střední cesta

Kapitola 2
Strava je lék
(Bio)flavonoidy
Bór
Fytohormony
Esenciální mastné kyseliny

Kapitola 3
Co nejíst
Rafinovaný cukr
Kofein
Rafinované oleje
Rafinovaná (bílá) mouka a obiloviny
Mléčné výrobky
Pár slov o vitaminech

Kapitola 4
Drahocenná voda

Kapitola 5
Dech života
Léčivý dech

Kapitola 6
Bez pohybu to nejde

Kapitola 7
Meditace - cesta do nitra

Kapitola 8
Milujte své tělo

Kapitola 9
Emoční uzdravení a duchovní růst

Kapitola 10
Návrat na začátek

ČÁST PÁTÁ
Jak být s přibývajícím věkem stále mladší a zdravější


Kapitola 1
Jak být s přibývajícím věkem stále mladší a zdravější

Kapitola 2
Fyziologie hormonů
Trávení, špatné vstřebávání živin a kandida
Zvýšený výskyt hypotyreózy
Nadledviny

Kapitola 3
Jak vyvážit rozkolísané nálady
Hormonální nerovnováha
Neužívejte steroidy
Napravte zásadní problém

Kapitola 4
Přírodní léčba myomů dělohy
Děložní myomy a hormonální nerovnováha
Srovnejte si hormony, zbavte se myomů
Myomy a játra
Blahodárné účinky obkladů z ricinového oleje a kávových klystýrů
Spojitost mezi štítnou žlázou a myomy
Další užitečné strategie

Kapitola 5
Hysterektomie - chirurgický útok na ženu
Co je to hysterektomie?
Proč podstoupit hysterektomii?
Nežádoucí účinky
Co se ženám neříká
Jak znovu získat kontrolu nad svým tělem
Fakta o hysterektomii

Kapitola 6
Osteoporóza
Holá fakta o kostech
Podvodné léky na obnovu kostí - pozor na Fosamax
Budování zdravých kostí

Kapitola 7
Prastaré tajemství hormonální rovnováhy
Ženský elixír
Granátové jablko, hormony a menopauza
Granátové jablko pro zdravé prsy
Granátové jablko pro zdravou pochvu
Recept proti vysychání poševní sliznice
Olej z granátových jader pro zdravou, rozzářenou pleť
Zpět do budoucnosti s granátovým jablkem

Kapitola 8
Prostředek proti vyčerpanosti a malátnosti
Záchranný L-theanin
Studie prokázaly, že Suntheanin pomáhá

Kapitola 9
Proč pořád přibíráme?
Nejlepší program na hubnutí a tvarování těla
Nejde o štítnou žlázu
Program doktora Simeonse

Kapitola 10
Nechť je tvá strava tvým lékem
Návrat supersemínka
Všestranná výživa v maličkém semínku
Salba a ženské zdraví
Léčivé působení proti cukrovce a metabolickému syndromu
Výživná potravina pro všechny

Kapitola 11
Nabijte si imunitní systém
Inteligentní imunitní systém
PeakImmune4 - modulátor biologické odezvy
Doplněk stravy pro záchranu života
Silný imunitní systém je nejlepší zdravotní pojištění

Kapitola 12
Glutathion - zázračná molekula pro dlouhověkost
Hlavní antioxidant, který prodlužuje život
Nepostradatelná podpora imunity a detoxifikace
Úloha glutathionu při prevenci rakoviny
Zázračná molekula
Zvýšení hladiny glutathionu

Kapitola 13
Léky z kohoutku
Je libo ke kávě antikoncepční pilulky?
Antibiotika - příliš mnoho dobrého
Napijte se Prozacu a ráno mi brnkněte

Kapitola 14
Řešení pro úplnou očistu organismu
Další dílek do skládačky toxicity
Zeolit - přirozeně odstraňuje toxiny
Ochrana proti patogenům
Řešení pro úplnou očistu organismu
Total Silver - dynamická dvojice
Očistěte se a žijte na plné pecky!

Kapitola 15
Bezdrátové dilema - narušení hormonální rovnováhy, rakovina prsu a mobilní telefony
Anatomie elektrosmogu
Hormony, mobilní telefony a elektrosmog
Další narušení hormonální rovnováhy
Adrenalin, kortizol a stres
Tři dílky intervenční skládačky

Kapitola 16
Praktické návody pro ženské zdraví
Potraviny s nepříznivým účinkem na hormony
Potraviny s harmonizujícím účinkem na hormony
Doporučené nutriční protokoly
Prevence rakoviny prsu
Kandidóza, kvasinkové infekce
Podpora pročištění organismu
Endometrióza
Fibrocystické onemocnění prsu
Myomy
Prevence srdečních chorob
Osteoporóza
Cysty na vaječnících
Perimenopauza a podpůrné přípravky při menopauze
Syndrom polycystických vaječníků (PCOS)
Premenstruační syndrom (PMS)
Kožní potíže
Stres, záchvaty úzkosti a noční pocení
Vysychání a atrofie poševní sliznice

Kapitola 17
Zdroje hormonální rovnováhy a optimálního zdraví

Kapitola 18
Zdroje informací a podpory

Poznámky
O autorovi
Rejstřík
344 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2014