Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem

Nakladatelství » Maitrea / Psychologie / Autoři » Laura Gutmanová / O dětech a pro děti / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:295,-
dostupnost: 1-6 dnů
Životní krize a emocionální revoluce

Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem Tato kniha je napsána pro ženy. Je to pozvání, aby se na chvíli zastavily a přemýšlely o roli matky se všemi jejími světly i stíny, které z ní vyvěrají v podobě emocionálních sopek. Mnoho skrytých aspektů ženské psýché se probouzí k životu právě s příchodem dětí. Je-li žena ochotna to prožít a najde-li pomoc a oporu, aby se tomu vystavila, mohou to pro ni být okamžiky prozření a mystických zkušeností. Je to také příležitost přehodnotit některé předem dané představy a předsudky, které o mateřství, péči o děti, výchově a vztazích s dětmi v naší společnosti panují. Autorka mluví otevřeně o tématech, jež se až dosud zdála neuchopitelná: popisuje stavy změněného vědomí během měsíců následujících po porodu, odkrývá emoční pole, která si ženy vytvářejí s miminkem, i pocity neustálého šílenství, když samy sebe nepoznávají…

Cílem knihy je vytvořit prostor upřímného setkávání mezi ženami a usnadnit jim vzájemné sdílení, komunikaci i solidaritu.
Ukázka - Z úvodu:

Tuto knihu jsem napsala pro ženy. Nemá být průvodcem pro nešťastné matky, ale měla by být naopak znamením na cestě, abychom si samy sebe dokázaly představit jako matky, jež vychovávají své děti a při tom se nám odhalují naše vlastní světla a stíny vyvěrající z nitra našich ohnivých sopek.

Mnoho skrytých aspektů naší ženské psyché se probouzí k životu právě s příchodem našich dětí. Bývají to okamžiky prozření a mystických zkušeností, jestliže se odhodláme je jako takové zakoušet, a pokud najdeme pomoc a oporu, abychom se jim mohly vystavit. Je to také příležitost, abychom přehodnotily svůj postoj k apriorním představám, předsudkům a sporným názorům, které na sebe berou podobu autoritativních tvrzení o mateřství a péči o děti, o výchově a mezilidských vztazích či o komunikaci mezi dospělými a dětmi.

Tato kniha se pokouší přiblížit životní zkušenost mateřství spíše jako energetickou vibraci než sled lineárního myšlení. Snaží se přiblížit prožitky, které všechny ženy zažíváme jako zcela jedinečné a zároveň si uvědomujeme, že je sdílíme se všemi samičkami lidského rodu a že tvoří součást neviditelné, neustále pulsující sítě. Ačkoliv jsme každá jiná, vstupujeme na území základní afinity společné všem matkám. Mám tím na mysli archetypální zkušenost mateřství, v níž se každá z nás hledá a nalézá sama sebe v univerzálním prostoru, zároveň se však snaží nalézt svou vlastní individualitu.

Prostřednictvím řady každodenních situací objevíme celou škálu pocitů, s nimiž se každá nastávající matka může snadno ztotožnit. Psané slovo jako nástroj, jenž má tyto zážitky zprostředkovat, může být paradoxně překážkou, jelikož odpovídá struktuře, v níž se jednotlivé prvky řadí jeden za druhým, aby nakonec vytvořily diskurs. Tím se naše snaha o přiblížení k universu ženské psyché komplikuje, neboť ta v naší západní kultuře představuje "skrytou strukturu". Pro pochopení této knihy bude proto užitečnější zapojit vlastní intuici či spontánní pocity, jež by nám umožnily nechat se při četbě náhodně nalistované stránky unášet tím, co se v nás odehrává.

Pravděpodobně se neubráníme vzrušeným sporům, v kterých bodech se shodujeme a s čím naopak hluboce nesouhlasíme. Ačkoliv rozhovory, které mohou mezi ženami takto vzniknout, rozšiřují naše obzory, trvám na tom, abyste se pokusily o emotivnější četbu, v naději, že se vám dostane ozvěny z nekonečna. Namísto toho, abyste se učily a posuzovaly rozumové koncepce, snažte se zachytit smyslový, imaginativní či vjemový obsah. Jde o to nechat otevřené tajemné brány a pozorně si všímat těch, z nichž vyzařuje zvláštní žár. Nerozptylujme se těmi, jež nám nejsou k užitku, a nechme je volně odplynout.

Tuto knížku lze patrně číst několika způsoby: samozřejmě na prvním místě především "z pohledu matky". Doufám však, že bude podnětná též pro odborné pracovnice v oblasti zdravotnictví, výchovy a komunikace, které přicházejí do styku s matkami, každá se svou vlastní odbornou výbavou, od níž očekávají přesvědčivé výsledky v oblasti péče o děti a dětského rozvoje. Domnívám se, že je možné uchovat si oba úhly pohledu, neboť mnohé z nás jsou odbornicemi v oblasti mezilidských vztahů a zároveň matkami malých dětí.
301 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2013