Prostá pravda

Nakladatelství » Synergie / Sexualita / Autoři » David Deida / Duchovní cesta / Partnerské vztahy / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:299,-
dostupnost: 1-6 dnů
Duchovní průvodce po životě, smrti, lásce a milování

David Deida - Prostá pravda Ve své knize David Deida předkládá celou řadu dovedností a postřehů, jak objevit vaše skutečné poslání, jak v sobě probudit vášeň a lásku a také jak se naučit rozdávat. Naučíte se otevřít úplnosti přítomného okamžiku nebo se orientovat v divoké krajině intimního vztahu. Osvojíte si i umění sexuální vzájemnosti a dozvíte se, jak se vypořádat s hněvem, žárlivostí, strachem a žádostivostí, tedy s emocemi, které nás někdy na duchovní cestě mohou brzdit. Probuďte svou mysl, tělo i srdce a ponořte se do posvátného bytí.

Časopis Spirituality & Health vyhlásil v roce 2006 knihu Prostá pravda jednou z nejlepších duchovních knih roku 2005 v kategorii osobního růstu.
Ukázka - Předmluva:

CO ŘÍCT O KNIZE PROSTÁ PRAVDA a duchovním učení Davida Deidy?

David je originál, který se vymyká kategoriím; jeho učení se nedá jen tak zaškatulkovat. David dobývá své vlastní území, jako průkopník nebo objevitel. Na rozdíl od většiny stánkařů na dnešním spirituálním tržišti pouze nepapouškuje vyšeptalé pravdy pocházející z různých dob a míst a od jiných lidí, ale je součástí dynamické, živoucí ústní tradice nekonformních duchovních učitelů, kteří se podobně jako jazzoví muzikanti při improvizaci dokážou naladit přímo na Realitu, aniž by se nechali svazovat zavedenými formami. Proto tak rád poslouchám jeho provokativní, posvátnou hudbu.

Prosté vědomí představuje hlavní praxi dzogčhenu, tradice tibetského buddhismu. Uchylujeme se k vrozené bdělosti a praxi vědomí, opíráme se o ně, abychom obnažili přirozenost mysli a všech věcí; to je základ, cesta a plod vyzkoušené a pravdivé buddhistické stezky probuzení. Vědomí je nejvyšší, všemocný a dokonalý vládce, zdroj všeho; vědomí je největší ochrana; vědomí je cesta, pravda a světlo. Vzdáváme poctu prostému vědomí, srdci minulých, současných a budoucích Buddhů. Davidova kniha Prostá pravda představuje právě takovou poctu.

Samantabhadra, ztělesňující holou pravdu a prosté vědomí nezatížené koncepty, je zdrojem linie dzogčhenu. Dzogčhen ve skutečnosti předchází příchodu buddhismu do Tibetu. Dzogčhen je rovněž dokonalé učení tibetské tradice, neduální mystický přenos, poskytující přímý přístup k vlastnímu přirozenému stavu, k Buddhovi, jenž sídlí v každém z nás. Tento prvotní Buddha ztělesňuje možnost realizace v jediném okamžiku.

Hlavní instrukce dzogčhenu nám říkají: "Okamžik naprostého vědomí je okamžik dokonalého osvícení." Je to přímá cesta, vedoucí k jádru věci a dotýkající se samotného srdce. A to také předává a učí David Deida. On těm hlubokým slovům rozumí, uvádí je v život a učí to, co žije. David má nevšední schopnost vyjádřit ty nejhlubší ezoterické pravdy obsažené v jádru světové duchovní moudrosti tak, aby byly přístupné a užitečné pro současnou západní mysl.

David přináší poselství; snaží se změnit ovzduší současného tantrického učení i praxe. Není buddhista a nepatří k žádné existující spirituální tradici, ale jeho svěží, originální učení obnažuje tresť vzezření každého okamžiku. Představuje přesnou formu bezprostředního vhledu, pronikajícího do povahy skutečnosti, po jehož zjevení vznikají tradice. Davida však mnohem víc zajímá vaše autentická realizace otevřenosti a lásky, než vytváření dalších spirituálních kostýmů. Jeho učení pomáhá odstranit všechno, co zakrývá vaše srdce, zejména pak jakékoli roušky utkané ze zmatku obklopujícího sex.

Skutečný Buddha jen tak nesedí v odlehlém, nekonečném prostoru nebeské klenby, ale přebývá v srdci a mysli každého z nás. Jsme tím, co hledáme. Všechno je uvnitř. To je ta holá, na kost obnažená pravda, pravá skutečnost života. David Deida to chápe, a z této pozice také mluví. Obnaženost pro něj znamená víc než pouhá nahota a jeho druh tantry přesahuje chlípnost, smyslnost a pouhý sex.

Z prvotního stavu nekonečného, čirého a samovolně existujícího vědomí povstávají nekonečná učení a projevy. Odvěké pravdy se ukazují v nových podobách, vhodných pro dnešek i zítřek. V naší dávné tibetské tradici nyingma se nazývají terma, neboli znovuobjevené poklady dharmy, které se mohou objevit v podobě překrásných a vznešených duchovních zjevení, nebo více pragmaticky v podobě spirituálních učení a přímého předávání schopností, posílení, cvičení i praxe. Tak se také oživuje a průběžně šíří tibetská tantrická tradice vadžrajána. Jsem přesvědčen, že David Deida se věnuje právě tomu, byť svým neopakovatelným způsobem.

Možná to zní trochu nabubřele, ale David je dostatečně schopný, aby se ubíral po takové neduální mystické cestě. Je to talentovaný a charismatický učitel, vzdělaný a moudrý člověk, který má charakter a srdce na svém místě. Je to západní učitel tantry, jehož knihy čtu a za nímž posílám studenty. David ve své práci spojuje Východ a Západ, dávné a moderní tradice moudrosti týkající se nejméně chápaného duchovního učení: tajemství intimity jako jógy transformace, transcendence a seberealizace.

Buddhovská přirozenost je základem každého projevu a přítomného okamžiku. A Prostá pravda poukazuje na buddhovskou přirozenost přítomného okamžiku tak zručně a důsledně, a v tolika rozličných oblastech lidského života, že si chtě nechtě musíte připomenout dharmakáju, nikdy nezrozenou a neumírající obnaženou skutečnost zářící skrze vaši vlastní zkušenost, jak ji zakoušíte každým okamžikem, kdy David vyvolává realizaci toho, co "je", uprostřed všeho, co tak jenom vypadá.

Prostá pravda působí podobně jako proslulá tibetská metoda hledání pravdy zvaná přímé uvedení, a připomíná nám, že fantasmagorické viditelné vjemy jsou magické, snové projevy vědomí, energie a světla; a že jediná opravdová volba je rozpoznat je takové, jaké jsou, přijmout je s neohroženým, všezahrnujícím objetím lásky.

Dobře si to zapamatujte: V budoucnosti, která doufám není příliš vzdálená, bude originální západní dharma Davida Deidy široce rozšířená jako jeden z nejušlechtilejších a nejpřístupnějších projevů základu duchovní praxe, jaký je dnes volně dostupný. Výsledky skutečné praxe v jakékoli tradici jsou nepochybné; David Deida je ukazuje.

Pravd je mnoho, ale pravda je jedna. Všechny velké tradice mají tuto pravdu ve svém jádru. Učení dzogčhenu ji vyjadřuje bez zbytečné kulturní výstroje nebo vybavení. Nejde o otázku porozumění a není možné ji vyučovat - ale lze ji nahlédnout. Když ji nahlédnete, pak je skutečně předaná a realizovaná. Tak se můžeme skutečně probudit.

Duchovní hledači mohou realizovat to, co během staletí vždy realizovali mistři a mudrci: Povaha toho, co je jako fakticita, jasné zření věcí takových, jaké jsou, prostřednictvím prostého, obnaženého vědomí - tedy stav, kdy si nic nevymýšlíme, nekonstruujeme, nic nevytváříme, stav přesahující úmysl a myšlení. Toto pravé učení o prvotně čisté a dokonale celistvé, úplné a zářící přirozenosti skutečnosti, mysli a vědomí je dnes stejně pravdivé jako před tisíci lety.

Na tržišti pravdy nemá nikdo svůj stánek. Pravda je zdarma a patří všem, jednomu každému. Pravda patří těm, kdo ji opatrují a uskutečňují. David o sobě sice nehovoří jako o buddhistovi, ale já dobře vím, že je hluboce zakořeněný v buddhovské přirozenosti. Z jeho učení je to víc než zřejmé. Můžeme být všichni rádi, že jsme dnes objevili tato prostá učení, a já jsem šťastný, že mohu Davida považovat za svého přítele v dharmě.

Prostá pravda je svěží a neotřelý příspěvek k neortodoxní linii tradice neposkvrněné novým zjevením. Značná část knihy nám pomáhá naučit se, jak používat prosté vědomí a čistou pozornost, abychom se opět uvolněně napojili na Náhled na věci tak, jak se nám objevují uprostřed každodenního života - s našimi dětmi, při sledování televize, v práci a podobně. Když si odmyslíme dobu strávenou na meditačním polštářku nebo na jógamatce, duchovní probuzení může znamenat například to, že se dokážeme povznést nad neuspokojivé životní podmínky, naučíme se milovat a osvojíme si schopnost vyjadřovat své nejhlubší pocity v každodenním koloběhu. Zejména sexualita nám často brání v duchovním pokroku a vývoji; druhá část této knihy se věnuje proměně tohoto omezení v příležitost prostřednictvím praxe prostého vědomí a nalezení pravdy v seberealizaci.

Prosím vás o laskavost. Udělejte si pohodlí a přečtěte si Prostou pravdu s otevřeností a bez jakékoli předpojatosti o buddhismu a zbožnosti, což je stav, který zenoví mistři označují jako "mysl začátečníka". Když jsem četl tato ústní učení v písemné podobě, s oblibou jsem si vybavoval radu dávného taoistického filosofa Čuang-c’: "Budu lehkomyslně rozprávět, a vy lehkomyslně naslouchejte." V takovém duchu vás mohu ujistit, že toto pronikavé učení prohloubí vaši zkušenost vrozené buddhovské přirozenosti a osvětlí vaši každodenní praxi.

Nebude na škodu, když si připomeneme, že Buddha je tím, co Buddha dělá. Je to na vás. Prostá pravda pojednává o prostém vědomí: Nikoli o něčem, čemu byste měli věřit, ale co byste si měli sami vyzkoušet. Jak říkal samotný Buddha: "Pojďte a dívejte se."

Lama Surya Das
Centrum dzogčhenu
Cambridge, Massachusetts
Březen, 2002
“Je toho ve vás víc, než by se mohlo zdát, a sami to dobře víte. Dokážete milovat hlouběji, než vám vztahy umožňují. Jste mnohem schopnější, než nasvědčuje vaše zaměstnání. V hloubi své bytosti jste nekoneční, tvořiví, neomezení...”
Obsah

Předmluva

ŽIVOT & SMRT
1 Miluj naplno a zemři
2 Vnímejte, co bylo před vzpomínkou
3 Dávejte všechno teď
4 Otevřete své srdce
5 Nebraňte se ničemu
6 Dýchejte všechno
7 Vezměte na sebe podobu každého člověka
8 Nabízejte se jako láska
9 Uvolněte se jako ve spánku
10 Uvolněte se tam, kde právě jste
11 Respektujte své nitro
12 Otevřete se při pádu
13 Važte si nespokojenosti
14 Nečekejte na dokonalost
15 Projevujte lásku skrze své tělo
16 Vnímejte svoji závist
17 Vyjádřete, kdo opravdu jste
18 Žijte jako láska
19 Zůstaňte otevření, i když jste znechucení
20 Zanechte veškerého úsilí

LÁSKA & SEX
21 Připusťte si trápení lásky
22 Rozpoznejte své odmítnutí
23 Nechte lásku žít jako vztek
24 Dovolte si divokou vášeň svého srdce
25 Žijte pravdu svého srdce
26 Oddávejte se vytržení za hranice bezpečí
27 Užijte si květinovou bitvu
28 Otevřete se v sexu
29 Nespokojte se s naplněním
30 Buďte svobodní jako láska
31 Buďte světlem lásky
32 Berte sexualitu jako umění
33 Otevřete se hlouběji, než je třeba
34 Věřte mu víc než sobě
35 Přehánějte sex, abyste osvobodili lásku
36 Nic nezadržujte
37 Nabízejte sex pro všechno
38 Probuďte sexualitu jako blaženost a prázdnotu
39 Buďte naživu jako dar

Epilog: Prostá pravda
208 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2014