Poselství nanebevzatých mistrů

Channeling / Nakladatelství » Fontána / Autoři » Jasmuheen / Skladem

cena:328,-
dostupnost: skladem
Jasmuheen - Poselství nanebevzatých mistrů Tato kniha je sbírkou poselství, které Jasmuheen přijala prostřednictvím channelingu od Nanebevzatých Mistrů. Ačkoli nám byla zmíněná poselství předána již na počátku devadesátých let a doplněna v roce 2008, ve své podstatě jsou nadčasová svou jednoduchostí a láskyplnou moudrostí.

Uvedená poselství vás inspirují a podpoří v současných časech na Zemi. Jasmuheen se v knize také stručně zmiňuje o svém osobním vztahu s Nanebevzatými Mistry.

Jak nám sděluje Saint Germain: “Mistr rozlišuje, jakou zkušenost bude zažívat, zatímco přebývá ve fyzické formě v Božím Království. Mistr napříč všemi úrovněmi projevu kolem sebe tvoří to, co mu plně slouží v probuzeném stavu v každém přítomném okamžiku…“

A Panna Maria nám říká: “Duch a rozum jsou ruku v ruce a rozum vás vede k přijetí ducha, neboť rozum byl zrozen v duchu. Rozum je jako ovce, která se vrací domů k pastýři. Chvíle rozjímání vám umožní usmířit se se všemi aspekty vašeho bytí, rozpoznat vaše lidství a milovat všechny části sebe bez posuzování. Nezapomínejte, že láska je jedinou skutečnou silou trvalé změny.“
Ukázka z knihy:

SOUHRN HLAVNÍCH POSELSTVÍ

Panna Maria sděluje:

Energetický posun, k němuž právě dochází, bude pokračovat, aby pomohl lidstvu cítit. Opravdově se otevřít a cítit - cítit se schopností rozlišování, cítit a přitom věnovat největší péči svým rozhodnutím, dokázat se vcítit do druhých a mít soucit, protože bez vcítění a bez soucitu nemůže existovat žádná jednota a toto je věk velkého sjednocení...

Je důležité, abyste si udrželi své odhodlání a jasný záměr, abyste našli vnitřní sílu být věrní své zkušenosti; vnitřní sílu k tomu, abyste vždy na první místo kladli svůj závazek vůči Duchu, abyste se nikdy nenechali svést ze své cesty a současně abyste nezapomínali se sebou na každém kroku své cesty zacházet láskyplně...

Čím více ztišíte svou vnitřní mysl plnou posuzování, tím více rozpustíte své omezené já a tím dříve vám bude moci být odhaleno vaše Božské Já. Čím více budete kráčet ruku v ruce se svým vlastním Božstvím, které je pravdivým aspektem vašeho Bytí, tím radostnější vaše cesta bude. Velmi často odsuzujete sami sebe, je to tak? Odsuzujete své nedostatky či omezení a dokonce i své názory jako takové. My ve světě Ducha však ve vás vidíme pouze Světlo, které vyzařujete - někteří jasněji než jiní, ale každý z vás v sobě má Světlo.

Nezapomínejte také, že duch a rozum jdou ruku v ruce a rozum vás přivede k přijetí ducha, neboť rozum byl zrozen v duchu. Rozum je jako ovce, která se vrací domů k pastýři. Chvíle rozjímání vám umožní usmířit se se všemi aspekty vašeho bytí, rozpoznat vaše lidství a milovat všechny části sebe bez posuzování. Nezapomínejte, že láska je jedinou skutečnou silou trvalé změny.
Obsah

BYTOSTI SVĚTLA
Vhledy a zkušenosti: Můj osobní vztah s Nanebevzatými Mistry - Povznesení se do vyšší úrovně

POSELSTVÍ NANEBEVZATÝCH MISTRŮ

PANNA MARIA
Úvod Panny Marie
Panna Maria o modlitbě a rozjímání
Panna Maria o lásce, přijetí a soucitů
Panna Maria o lásce k sobě samým
Panna Maria o době sjednocení
Otázky a odpovědi s Pannou Marií

SANANDA
Seznámení se Sanandou
Sananda o rozpuštění vašeho posuzování a o Velikonocích
Sananda o neomezené Lásce
Sananda o elasticitě vědomí
Sananda o velkém bálu - uznání vašeho Vnitřního učitele
Sananda o vnitřním vedení a opravdovém odevzdání se
Sananda o Velkém plánu
Sananda o tom, jak vstoupit do bot mistrovského stavitele
Sananda o životě v radosti
Otázky a odpovědi se Sanandou

POSELSTVÍ OD ARKTURIÁNŮ
O Arkturiánech
Thajsko, pobyt v temné komoře, únor 2007 - Nečekané setkání s Pány Míru
Arcturius: Brána srdce
Arcturius o magii kouzelníků
Arcturius o magickém tvoření a paradigmatu Jednoty
Arcturius o Božím orchestru
Otázky a odpovědi

RADA MEZIGALAKTICKÉ FEDERACE SVĚTŮ (RMGFS)
Velitel Ontar z RMGFS prostřednictvím Jasmuheen

VĚDOMÉ TVOŘENÍ - TRIKLON
Otázky a odpovědi s Triklonem

PYTHAGORAS
O Kuthumim
Můj osobní pohled
Kuthumi jakožto Pythagoras
Kuthumi o škole života a harmonickém spolutvoření
Kuthumi o Božské dokonalosti, kterou jste
Kuthumi o načasování
Kuthumi o zasvěceních
Kuthumi o vesmírných zákonech
Otázky a odpovědi s Kuthumim
Globální a vesmírný harmonizační program 3
Pět elysejských stezek
Vesmírné zákony

HRABĚ SAINT GERMAIN
Poselství od Saint Germaina
O Nanebevzatém Mistru Saint Germainovi
Můj osobní vztah se Saint Germainem
Saint Germain o Merlinově moudrosti
Saint Germain o přesunu do Kristova Srdce
Saint Germain o přítomném okamžiku
Saint Germain o Kosmickém počítači
Otázky a odpovědi se Saint Germainem

HRABĚ SAINT GERMAIN

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

SOUHRN HLAVNÍCH POSELSTVÍ

Doslov
Doporučená videa
Životopis Jasmuheen
246 stran, vazba brožovaná, formát: 207x145 mm, vydáno 2013