A jde se na to!

Nakladatelství » ANCH BOOKS / Společnost / Transformace společnosti / Autoři » Michael Morris / Skladem

cena:379,-
dostupnost: skladem
Vytvořme nový svět!

Michael Morris - A jde se na to! Všechno v nás a kolem nás je v procesu zásadních změn, ať už to chceme nebo ne. Ve vesmíru se mění celá řada energií, což má nepřehlédnutelný dopad na Zemi, klima i na naše chování. Stále více lidí si uvědomuje, že naše moderní společnost a její systémy hospodaření jsou na konci přirozené lhůty své trvanlivosti. Na mnoha místech planety dochází k demonstracím, povstáním či občanským válkám. Vzniká však i stále více organizací, které se pokoušejí napravit chyby způsobené zpátečnickou ekonomikou a politikou, jež se na hony vzdálila lidem, přírodě a všemu živému. Jenže, co má člověk dělat, aby udržel krok se světem, který se mění čím dál prudčeji? Cožpak ti, kdo jsou na Zemi u moci, nejsou dnes až příliš mocní?

Tyto otázky kladlo Michaelu Morrisovi mnoho čtenářů, kteří četli jeho politický bestseller CO neSMÍTE VĚDĚT!. Autor v něm popisuje, jak si pár stovek mocných rodin už přes dvě stě let uzurpuje veškeré důležité suroviny naší planety a jak udává směr světovému dění skrze hospodářské a politické systémy.

V knize, již právě držíte v rukou, píše o tom, jak se můžeme vyhrabat z tohoto bahna, v němž jsme uvázli. Michael Morris vysvětluje praktické způsoby, kterými se dá přispívat k dobru Země a lidstva i co může člověk udělat pro své zdraví, spokojenost a seberealizaci. Čtenář najde v knize alternativní řešení v hospodářství, finančnictví i vzdělávání. Každá vnější změna začíná vnitřní revolucí – zásadní změnou myšlení a úhlů pohledů. Dnes už existuje množství nových proudů. Lidstvu jsou k dispozici formy volně dostupné energie, jež na této planetě všechno změní. A nic z toho není utopie ani hudba budoucnosti, nýbrž realita. V mainstreamovém zpravodajství se o tom (samozřejmě) nedozvíte. Autor vykreslil jedinečný a ucelený obraz současných proměn.

Je to kniha o probíhající duševní revoluci na Zemi. A každý k tomu může přispět svým dílem, neboť vše souvisí se vším. Jdete do toho? Pokud ano, najdete v knize množství impulsů pro tvorbu nové reality. Závisí jen na vás, zda se otevřete novému...
Obsah

PŘEDMLUVA

ÚVOD
Moderní člověk (Homo technicus)
Životní prostředí
Hospodářství a politika
Nerovnost
Chudoba
Globalizace
Seberealizace

ČÁST 2 - KDE JSME, A KDO BYCHOM MOHLI BÝT
Genom
Evoluční teorie
Myšlení
Paměť
Svobodná vůle
Pocity a emoce
Bezcitnost
Bolest
Násilí
Ego
Vědomí
Dualita
Zodpovědnost
Čas
Dýchání
Karma

ČÁST 3 - CO MŮŽEME DĚLAT
Vědomá proměna
Vzdělání
Zdraví
Hospodářství
Finance
Volná energie
V souladu s přírodou
Společnost bez násilí

SLOVO ZÁVĚREM

Shrnutí: Co může dělat každý z nás

Doporučené přednášky, filmy a knihy
Seznam literatury a použitých zdrojů
Zdroje obrázků
368 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2014