Vnitřní nazírání

Nakladatelství » Triton / Psychologie / Transformace vědomí / Autoři » Daniel J. Siegel / Na pomezí vědy / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:399,-
dostupnost: 1-6 dnů
Nová věda osobní transformace

Daniel J. Siegel - Vnitřní nazírání Dokážeme změnit svůj mozek? Je možné zbavit se zdánlivě neřešitelných konfliktů i zakořeněných stereotypů v chování a ve vztazích, které nám komplikují život? Americký neurovědec Daniel Siegel, zakladatel oboru interpersonální neurobiologie, přichází s převratnou teorií. Mozek má podle něj empatickou schopnost vhledu - vnitřního nazírání, která je předpokladem a sociální inteligence. Pomocí vnitřního nazírání můžeme provádět pozitivní změny ve svém mozku - a ve svém životě. Tato syntéza nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie s východními meditačními technikami nabízí pozoruhodné možnosti v léčbě nejrůznějších psychických potíží a poruch v každém věku - od puberty až po stáří.

Velké pokroky v psychologii pocházejí z originálních vhledů, které náhle objasní lidské prožívání z nového úhlu a odhalí skryté vzorce spojitostí. Freudova teorie nevědomí a Darwinova evoluční teorie nám nadále pomáhají pochopit nejnovější vědecké objevy o lidském chování i některé záhady každodenního života. Podobně převratná je také teorie Daniela Siegela o vnitřním nazírání (mindsight) - mozkové schopnosti vhledu a empatie. Siegel nám vysvětluje, jak pochopit emoce, které někdy mohou být krajně nesnesitelné a komplikované.

Schopnost poznat vlastní mysl a vnímat vnitřní svět druhých je možná jedinečné lidské nadání, které je klíčem k vypěstování zdravé mysli a srdce. Základem je sebeuvědomění. Jestliže postrádáme schopnost pozorovat své emoce, bude pro nás těžké je zvládat nebo se z nich poučit. Jestliže nejsme naladěni ani na rozsah vlastního prožívání, bude pro nás ještě obtížnější naladit se na tentýž rozsah v druhých. Účinné interakce závisejí na bezproblémové integraci sebeuvědomění, zvládání a empatie. Dr. Siegel vnáší do diskuse novou perspektivu, když tuto dynamiku nahlíží z hlediska vnitřního nazírání a předkládá pádné důkazy o jeho rozhodující úloze v lidském životě.

Mozek je sociální orgán. Každý rodič pomáhá utvářet rostoucí mozek dítěte; součástí zdravé mysli je naladěný, empatický rodič - s vnitřním nazíráním. Taková rodičovská výchova podporuje tutéž rozhodující schopnost v dítěti. Vnitřní nazírání hraje integrační úlohu v trojúhelníku, který propojuje vztahy, mysl a mozek. Při proudění energie a informací mezi těmito prvky lidského prožívání se objevují vzorce, které je všechny tři utvářejí (a mozek se zde zapojuje prostřednictvím nervového systému po celém těle). Tento pohled je celostní v pravém smyslu tohoto slova, zahrnuje celou lidskou bytost. S vnitřním nazíráním můžeme tento životně důležitý tok bytí lépe poznat a řídit.
Obsah

Předmluva
Úvod: Ponoření do vnitřního moře

ČÁST I: Cesta k celkové duševní pohodě: Osvětlené vnitřní nazírání

1. Porouchaný mozek, ztracená duše: Trojúhelník celkové duševní pohody
O mozku: Mozek na dlani
2. Nesváry kvůli palačinkám: Vnitřní nazírání ztracené a nalezené
O mozku: Neuroplasticita v kostce
3. Odchod z Éterové básně: Kde je mysl?
O mozku: Na obvodech rezonance
4. Pěvecký sbor komplexnosti: Objevitel harmonie zdraví

ČÁST II: Síla změnit se: Vnitřní nazírání v akci

5. Rozkolísaná mysl: Posilování středu uvědomění
6. Skrytá půlka mozku: Vyvažování levé a pravé
7. Odříznutá od krku dolů: Opětovné propojení mysli a těla
8. Vězni minulosti: Paměť, trauma a uzdravení
9. Pochopení smyslu vlastního života
10. Naše různá já: Napojení na nitro
11. Neurobiologie "nás": Jak se zastávat druhého
12. Běh času: Střetnutí s nejistotou a smrtelností

Epilog: Rozšiřování kruhu: Seberozvíjení
Poděkování
Příloha
Poznámky
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík
O autorovi


352 stran, vazba vázaná, formát: 205x145 mm, vydáno 2014