Něco se muselo stát

Společnost / Transformace společnosti / Autoři » Jan Keller / Autoři » Jan Sokol / Autoři » Miroslav Bárta / Autoři » Petr Pokorný / Kolapsy / Václav Cílek

nedostupné
titul je vyprodaný
Nová kniha proměn

Václav Cílek (ed.) - Něco se muselo stát Václav Cílek jako editor a spoluautor navazuje na úspěšnou knihu Tři svíce za budoucnost. Ke spolupráci přizval znovu respektované české autory, kteří se zabývají vyhlídkami na život v dočasném chaosu, například Miroslava Bártu, Václava Bělohradského, Vladimíru Dvořákovou, Jana Kellera, Jana Sokola, Petra Pokorného a řadu dalších. Každý použil vlastní jazyk a výraz.

Kniha tak nemůže být jednotná, stejně jako není jednotný ani tento svět. Pokud ji něco drží pohromadě, tak to je nejenom představa, že svět včerejška se nám rozpadá pod rukama, ale i že jako vždycky existuje smysl, zdravý rozum; věci, pro které stojí za to žít, a také dobrý konec náročného dne.
Jaký je tmel světa ve chvíli, kdy se doby střídají?

Přemýšleli jsme o knize, která by zrcadlila tento svět. Ptali jsme se lidí, o čem by měla být. Všimli jsme si, že to, co se dnes mění nejvíc ze všeho, jsou vztahy. Možná to není ani tak vnější fyzický svět, ale to, co nosíme v hlavě a jak k věcem přistupujeme. Tady se asi odehrává něco mnohem závažnějšího, než je třeba vývoj nových technologií. Konfuciáni kdysi dělili vztahy na velké a malé. Ty velké se týkají tradice, nebes, loajality ke státu a hlavně rodinných vztahů. To všechno jsou někdy příliš vážná témata, a tak se věnujeme i malým vztahům, na kterých se dá i bez složitých slov ukázat, že se zřejmě mění samotný tmel společnosti, tedy to, čím držíme pohromadě.

(...)

Nevíme, co bude tmelit budoucí společnost, ale jsme si vědomi toho, že cement současného světa se drolí. Díváme se kolem sebe a máme pocit, že neexistuje nějaký určitý směr, kudy se lidé, politické strany či celé komunity pohybují, ale že spíš chvíli jdeme někam, a pak poslušni spíš okamžiku než nějakého cíle zase jinam. Doba už je taková, ale přesto potřebujeme porozumět tomu, kde jsme, a pokoušíme se odhadnout, kam jdeme.
Konec Evropy

Ve společnosti lidí, kteří se zabývají výzkumem kolapsů, se pohybuji již dvacet let - od prvního setkání v tureckem Kemeru, kdo workshop o kolapsu Starého světa pořádalo NATO, jako by tušilo zauzlení tehdy ještě klidné irácké situace. Za tu dobu většina z nás vystřídala několik poloh. Obvykle je první postoj misionářský - zvěstuji vám konec světa. Na to navazuje alarmistická poloha - ještě je čas s tím něco udělat, spojme síly a pusťme se do toho! Obvykle to skončí rozčarováním, protože zprávy o kolapsu nikoho nebaví, tedy postojem: lidi jsou hloupí a ani vám nedovolí je zachránit. Sám jsem si během těch dvaceti let prošel několika cykly nadějí a strachů.

Dnes předpokládám, že svět se nasouvá do nějakého náročného přechodného období, kdy budeme muset řešit celý soubor problémů od klimatichých změn, potravinové bezpečnosti, dostupnosti energetických zdrojů až po stárnutí lidí a nové druhy sociálních vztahů. Myslím si, že v této zatěžkávací civilizační zkoušce budou mít některé státy jako Egypt či Pákistán, ale možná i Čína či Vietnam (kde na jednoho člověka dnes připadá 0,1 ha orné půdy a toto čísle se každým rokem snižuje) velmi těžkou roli. Zatímco státy včetně naší republiky stejně jako většina evropských států ležících ve středních šířkách, které mají úrodnou půdu a relativně spravedlivé vlády, se sice budou muset změnit, ale proměnu světa ustojí.

Za největší rizikové faktory pro ČR považuji z hlediska životního prostředí erozi a degradaci půd a vodní hospodářství. V sociální oblasti můžeme být velice snadno zaplaveni ekologickými a ekonomickými uprchlíky z krachujících států. Podle klimatických předpovědí by se zejména mělo jednat o jižní Evropu (Rumunsko, Bulharsko, země bývalé Jugoslávie), o severní Afriku a Blízký východ. Všichni intuitivně i bez kontroverzních matematických modelů tušíme, že sociální spravedlnost a smír oddaluje i mnohem menší problémy, než je kolaps západního světa.
496 stran, vazba brožovaná, formát: 200x200 mm, vydáno 2014