Tělo, Mysl, Zen

Buddhismus / Nakladatelství » Maitrea / Autoři » Hokaku Jeffrey Maitland / Zen / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:245,-
dostupnost: 1-6 dnů
Procitání k životu

Hokaku Jeffrey Maitland - Tělo, Mysl, Zen Autor navazuje na svou práci a jako jeden z žáků róši Joshu Sasakiho, který si dokáže udržet kritický nadhled, se pokouší o první reflektivně-kritickou studii jeho zenového učení. Ukazuje v ní, že v rozporu s tvrzeními mnoha západních vědců, zenová praxe nevyžaduje, aby se z člověka stal jakýsi nemyslící vyznavač. V knize popisuje celou škálu lidské zkušenosti, od zcela všední až k posvátné. Jeff Maitland v této moudré, inteligentní a poučné knize čerpá ze své práce v oblasti západní filosofie, rolfingu a ze zkušeností s "Táthagata zenem" róši Sasakiho a odkrývá širšímu publiku svůj pohled na jednu z dosud málo známých tradic zenové praxe a filosofie. Text je psaný člověkem, který mnoho let praktikuje zen, a přitom je univerzitním profesorem a intelektuálem.
Návrat do bodu nula

Sjednocení se zdrojem není, vzdor obecně rozšířenému názoru, jakýsi vrcholný zážitek, který se dostavuje jen ve vzácných chvílích po letech vytrvalého úsilí. Přestože si to většina z nás neuvědomuje, spolu se svým já umíráme, splýváme se zdrojem a znovu se rodíme nesčetněkrát za den. V prvním okamžiku, kdy začínáme vnímat lidi a věci kolem sebe, své já a předměty svého vnímání, své prožívání prostoru a času, se stále ještě rozplýváme v jednotě a lásce zdroje. Ale hned nato, během zlomku vteřiny, se já a svět, subjekt a objekt, čas a prostor znovu objeví.

V rozporu s populárním výkladem buddhismu lidská mysl netvoří svět a jeho obsah nějakým kantovským způsobem. Spíše je to tak, že vznikáme a zanikáme společně s objekty našeho vnímání, s naším prožíváním času a prostoru a se vším, co nás obklopuje. My a náš svět den co den v každém okamžiku žijeme, umíráme a znovu se rodíme v lásce. Zenová meditace nespočívá v záměrném potírání já - to přece zaniká v lásce nepřetržitě. V zazenu jde spíše o to, kontemplovat lásku a neustálý, sebeobnovující proces umírání a znovuzrozování, který je základem všeho.

Prožitek jednoty a bezpodmínečné lásky hraje také zásadní roli v procesu uzdravování a léčby. Jedním z mnoha výrazů, jimiž róši označuje jednotu se zdrojem, je bod nula. Jakmile rozpustíme své já a vrátíme se do bodu nula, rozplynou se i všechny naše vnitřní konflikty a lpění. Člověk, který se plně odevzdá prožitku toho, čemu se říká velká smrt, se odpoutá od všech svých nemocí a strastí a probudí v sobě nové já, svobodné a smířené se světem. Velký zenový učitel Hakuin vyjadřuje podobný názor ve své básni "Chvála zazenu". Píše v ní: "Jeden jediný zazen zažene celé moře zlé karmy." (Z angl. překladu Kendo Hala Rotha.) Člověk, který skutečně žije z bodu nula, navíc dokáže ve všem, co dělá, projevovat lásku zdroje a moudrost znalou jeho práce.
Obsah

Předmluva
Úvod

ESEJE
1. Existuje v nebi karma?
2. Kdo na čem lpí?
3. Zenová cesta nevědění
4. Za vším je láska
5. Realita duality
6. Buddhismus a problém postmoderní filosofie
7. Zen sezení a chůze
8. Zen a umění léčit
9. Tajemná moudrost

ZENNITY
Škola smíchu
Minulé životy
Henry zachraňuje situace
Málo pohyblivých částí
Zen letadel
Projev neúcty
Nejasné
Pětadevadesát procent
Mnich ve skvělé formě
Létání s ptáky
Zen za volantem
Veliká láska
V nebi nejsou záchody
Zrození a smrt
Opsáno z učebnice
Hodný pejsek
Chromá vrána
Profesor se ukázal
Krmení Buddhy
Kouzelné zaklínadlo
Vítěz, který si nevyzvedl cenu
Škola smíchu 2
Těsně vedle

SLOVNÍČEK
PODĚKOVÁNÍ
O AUTOROVI
158 stran, vazba brožovaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2014