Revoluce vědomí

Transformace společnosti / Transformace vědomí / Autoři » Ervin László / Autoři » Peter Russell / Duchovní cesta / Stanislav Grof

nedostupné
titul je vyprodaný
Transatlantický dialog

E. László, S. Grof, P. Russell - Revoluce vědomí Kniha nás seznamuje s tím, jak se v procesu globálních změn, které dnes probíhají ve všech částech světa i ve všech sférách života, v nás i kolem nás, proměňuje naše mapa reality.

Tři průkopníci, kteří dnes otevírají západnímu myšlení nové obzory, se zamýšlejí nad možnostmi míru v současném světě, nad aktuálními změnami ve společnosti a také nad tím, jak k těmto změnám můžeme přispět my sami. Uvažují o roli umění, vědy, vzdělávání, o cílech a hodnotách, světonázorech, náboženství a spiritualitě - a především o vědomí. Stav našeho vědomí je totiž klíčovou záležitostí, od níž se odvíjí všechno ostatní.

Ken Wilber se ve své předmluvě ke knize ptá, kam složitý vývoj naší doby nakonec povede. Peter Russell odpovídá následovně: "Každý kousek se počítá. … My všichni jsme součástí téže evoluční vlny. Nejdůležitější otázka, kterou si musíme položit, zní: Jak mohu svůj vlastní život uvést do většího souladu s touto vzedmutou vlnou? Jak mohu svým nepatrným dílem napomoci k tomu, aby tato změna postoupila o kousek dál?"
Obsah

Předmluva (Ken Wilber)
Úvod (Ervin László)

PRVNÍ DEN * RÁNO - Svět v transformaci
Provádění inventury: šance transformace
Smrt a znovuzrození: vyhynutí a obnova
Revoluce ve vědomí?

PRVNÍ DEN * ODPOLEDNE - Dimenze transformace
Proměna vědomí ve společnosti, proměna paradigmatu ve vědě
Role spirituality

PRVNÍ DEN * VEČER - Od uvědomění k činu
Léčení sebe sama a léčení světa
Synchronicity a podivná spojení

DRUHÝ DEN * RÁNO - Osobní důsledky
Změna v hodnotách
O cílech v životě
Scénář soudného dne - a poté

DRUHÝ DEN * ODPOLEDNE - Svět a jednotlivec
O narození a vývoji - o růstu do nového světa
Nová mapa reality?
O potenciálu umění a odpovědnosti umělců
Ještě jednou o hodnotách a etice

DRUHÝ DEN * VEČER - Poslední otázky: několik závěrečných úvah
Karma
Vědomí

Doslov - Další úvahy (Yehudi Menuhin)
Doslov k českému vydání - Vědomí celku (Jiří Zemánek)

Biografie autorů
Bibliografie autorů
Další literatura
160 stran, vazba brožovaná, formát: 230x160 mm, vydáno 2014