Védánta

Autoři » Swámí Paramárthananda / Duchovní cesta / Moudrost staré Indie

nedostupné
titul je vyprodaný
Posvátná nauka indické filozofie

Swámí Paramárthananda - Védánta Tato publikace si klade za cíl seznámit čtenáře se základními pojmy a termíny nauky Védánty, což je nezbytným předpokladem pro studium a pochopení ostatních textů, v nichž je tato nauka zakotvena. Védánta označuje tradiční hinduistickou nauku vycházející z Posvátných Písem zvaných Védy a pojednávající o podstatě individuálních bytostí, o podstatě vesmíru a o univerzálním Principu, kterému se na západě říká Bůh. Je to nauka o smyslu lidské existence zde na této zemi, její určenosti nejen osudem, ale i svobodnou vůlí člověka, o posmrtném putování bytosti, dle míry její zralosti, o hlavních cílech lidského života na této zemi a o prostředcích k dosažení cíle nejvyššího, zvaného Osvobození se z koloběhu zrozování se, kterému jsou všechny bytosti podrobeny.

Samotné slovo Védánta je složeninou slov Véda a anta. Véda znamená posvátná Věda a slovo anta znamená konec. Védánta tedy znamená závěr nebo konec Véd. A konec Véd je tvořen Upanišádami, neboli dialogy mezi učitelem a žákem, ve kterých jsou krok za krokem prozkoumávána výše zmíněná témata a otázky a které ústí do žákova pochopení své vlastní podstaty neb skutečnosti, tedy do žákova Sebepoznání, které je ekvivalentem uvedeného slova Osvobození.

144 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2013