Posvátná krajina

Člověk a příroda / Krásy přírody / Nakladatelství » Malvern / Posvátná místa / Dostupnost: 1-6 dnů / Václav Cílek

cena:278,-
dostupnost: 1-6 dnů
Eseje o místech, silách a dracích

Václav Cílek - Posvátná krajina Posvátnou krajinu můžeme definovat jako specifický typ krajiny, která má nějaký transcendentní význam a působí na nás duchovně. Pod pojmem "duchovní působení" rozumíme, že tento druh krajiny v nás vzbuzuje určité pocity a myšlenky, jež vedou k nějakému hlubšímu usebrání, porozumění, přemýšlení o duchovních věcech a ke smířenému spojování s nějakou nadosobní oblastí.

Charakteristickým rysem duchovních krajin je to, že pocity, které v nás vzbuzují, jsou do značné míry jedinečné a neopakovatelné, a dají se tedy prožít jen na jednom určitém místě či v obvykle menší oblasti. S touto neopakovatelností je pevně spjat fenomén poutnictví.

V České republice a na Slovensku máme sice nezpochybnitelná poutní místa, jako je Stará Boleslav, Velehrad či Hostýn, ale o celé posvátné krajině se ostýcháme mluvit. Podle vlastních, subjektivních pozorování bych si dovolil navrhnout několik možných tuzemských posvátných krajin:

- Říp a některé části Českého středohoří například mezi Portou bohemikou a Milešovkou
- Vysoká Šumava s centrem kolem Obřích hradů
- Oblast kolem Hostomické kotliny zhruba mezi Plešivcem a Zlatým koněm i s možnými dalšími místy, jako je Tetín a Svatý Jan pod Skalou
- Stará Kouřim a celá oblast mezi Pečkami, Vrbčany a Klášterní Skalicí
- Jičínská kotlina s Prachovskými skalami
- Celá Pálava až k Mušovu
- Lužní krajiny Mikulčic a Pohanska
- Západní cíp plošiny Džbán s kounovskými řadami, sítí hradišť a dalšími zatím hodně nejasnými kamennými uskupeními

Na Slovensku bych za posvátné považoval vápencové planiny Slovenského krasu s obětními jeskyněmi, hradištěm nad Zádielem a skalní pyramidou Drienovce. Velmi pozoruhodná je Myšia horka na Spiši a nádherná podivná oblast kolem řeky Moravy mezi Děvínem, Carnuntem a Petronellou pod Hainburgskými vrchy. Rovněž z území Velké Moravy jsme donedávna znali jenom nížinnou část, zatímco "horská" hradiště na Povážském Inovci donedávna unikala pozornosti...

* * *

Co se dnes děje s pojmy jako "génius loci"? Vyslovovali jsme je s nejhlubší úctou a dnes máme dojem, že vyčpěly. Podobně jako existuje duch místa, génius loci, tak tradičně existuje i duch času, génius tempori, kterému se ve střední Evropě častěji říká "Zeitgeist". V delších stabilních obdobích, kdy se skoro nic neděje, vystupuje do popředí místo, zatímco v rušných časech změn má hlavní slovo doba. Dnes čteme knihy o globalizaci a ekonomické krizi. Génius loci zrovna právě nemoderní, ale je to dáno tím, že se jako mnoho jiných věcí, které s námi stále zůstávají, občas vynořuje a občas mizí. Navíc doba se už brzy začne zpomalovat a stahovat do sebe, takže opět přijde ke slovu "místo".

Jak se podílíme na vytváření posvátné krajiny? Aby něco fungovalo na duchovní úrovni, tak to nejprve musí fungovat na hmotné úrovni. Na začátku se vždy jedná o vodu, půdu a les. Místo samo nás vede - upravíme pramen a cítíme, že to chce něco dalšího. Jedná se o účast na podstatě, kterou dál rozvíjíme. Žijeme ve společnost mrtvých lidí, protože ta jediná má budoucnost. Znamená to vrátit se do historie, anebo až do pravěku. Zalézt do země a oslovovat prostor mezi hvězdami.
Obsah

Předmluva: praktika z mytologie

POSVÁTNÁ KRAJINA
Esej o místech svatých

JERUZALÉM JAKO PALIMPSEST BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
Poznámky z oblasti mezi Sanctum sanctorum a Jackem Rozparovačem

PŘÍRODNÍ HISTORIE BIBLE
Esej o trpělivosti cest

OPÍT SE V LESE A VYHNOUT SE ARIADNĚ
O putování opilého Dionýsa z indické džungle do Horšovského Týna

LOVCI MENHIRŮ
Esej o probouzení mrtvých

MOTORKÁŘSKÁ POUŤ DO VAMBEŘIC
Nepříjemná esej

KÁMEN DOBRÉHO POČÁTKU
o čem se Popelka Biliánová nikdy nedozvěděla

JINÉ KATEDRÁLY
O chvějivé přítomnosti Boží, jež jednou za několik staletí správným tónem rozezní lidskou tvořivost

DRAK, KTERÝ VYSTAVĚL MOST PRO CHODILA ROZUMU
Esej na draka

NOSIT OKURKU DO HOR
Esej o oblíbených cestopisech

ZVÍŘATA A ZEMĚTŘESENÍ
Esej o hromadném úprku hlemýžďů

ČTVRTÁ PUNSKÁ VÁLKA
Esej o půdě

UBOHÝ PAN FRADIN
Esej o tom, že vše je odpuštěno

ABRAKADABRA
aneb o zahánění démonů

ZE ZÁPISKŮ EFEMÉRNÍHO PEDAGOGA DAMU
Bezcílná vycházka

LOM JAKO BIOCENTRUM A JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM
Esej o budování oázy na kraji města

ŘEKA JE SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST PRO DOBRÝ ŽIVOT
Rozhovor o Labi

ANTROPOLOGIE PROSTORU
Učební texty

VRÁTIT KRAJINĚ TO POSVÁTNÉ

Výběr z pramenů
180 stran, vazba brožovaná, formát: 200x200 mm, vydáno 2014