Minutové nesmysly

Beletrie / Křesťanství / Nakladatelství » CESTA / Humor / Anthony de Mello

nedostupné
titul je vyprodaný
Anthony de Mello - Minutové nesmysly Mistr v těchto příbězích není jedna osoba. Je to hinduistický guru, zenový roši, taoistický mudrc, židovský rabín, křesťanský mnich, súfický mystik. Je to Lao-c' i Sokrates, Buddha i Ježíš, Zarathustra i Mohamed. S jeho naukou se lze setkat v 7. století před Kristem i v našem dvacátém století. Jeho moudrost náleží stejně tak Východu jako Západu. Záleží skutečně na jeho historických předchůdcích? Vždyť dějiny jsou koneckonců záznam zdání, nikoli Skutečnost; záznam doktrín nikoli Ticha.

Přečíst si některou z následujících anekdot zabere minutu času. Možná vám Mistrův jazyk bude připadat záhadný, provokující ba přímo že mluví jen tak nahodile. Toto není snadná kniha! Byla napsána ne proto, aby poučovala, ale aby napomáhala. Probuzení. V jejích stránkách (nikoli v tištěných slovech, ani v příbězích, avšak v jejím duchu, rozpoložení, atmosféře) se skrývá Moudrost, která se nedá sdělit lidskou řečí. Až budete ty potištěné stránky číst a probojovávat se Mistrovým tajemným jazykem, možná bezděky narazíte na Učení o Tichu, jež je v knize ukryto, a dojdete k Probuzení - a proměníte se. To právě znamená Moudrost: Změnit se bez sebemenšího vlastního úsilí, proměnit se, věřte či nevěřte, tím, že si uvědomíte skutečnost, která je mimo dosah všech slov. Budete-li mít to štěstí, že takto dospějete k Probuzení, poznáte, proč ten nejkrásnější jazyk je ten, jímž se nemluví, nejušlechtilejší čin je ten, který se nevykoná a nejryzejší změna ta, na kterou jste ani nepomysleli.

Pozor: Užívejte příběhy v malých dávkách - najednou jen jeden či dva. Předávkování snižuje jejich účinek.

Ukázka:

"Hledám smysl existence," řekl cizinec.
"Samozřejmě předpokládáš," řekl Mistr, "že existence nějaký smysl má."
"Copak nemá?"
"Až zakusíš existenci takovou, jaká je - ne takovou, za jakou ji považuješ - zjistíš, že tvá otázka nemá význam," pravil Mistr.

Malomyslný žák naříkal, že kvůli jeho handicapům ho život stále o něco šidí.
"Šidí?" zvolal Mistr. "Šidí? Člověče, rozhlédni se kolem! V každém okamžiku, kdy jsi při vědomí, tě nehorázně přeplácí!"

Jeden žák ctil Mistra tak, že k němu vzhlíželi jako ke vtělenému Bohu.
"Pověz mi, ó, Mistře," povídá, "proč jsi přišel na tento svět?"
"Abych naučil hlupáky jako ty nemarnit čas uctíváním Mistrů," zněla Mistrova odpověď.

191 stran, formát: 190x110 mm, vazba brožovaná, vydáno 1995