Kolaps neznamená konec

Nakladatelství » Vyšehrad / Společnost / Starověký Egypt / Transformace společnosti / Autoři » Miroslav Bárta / Kolapsy / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:248,-
dostupnost: 1-6 dnů
Kam se řítí naše civilizace?

Miroslav Bárta - Kolaps neznamená konec Rozhovor šéfredaktora české edice časopisu National Geographic ­Tomáše Turečka s předním českým archeologem a egyptologem Miroslavem Bártou je věnován otázkám, jež v dnešní společnosti rezonují s neobyčejnou silou. Jedná se o problematiku kolapsu (a případné regenerace) komplexních společností, což je téma, o němž ví profesor Bárta skutečně hodně a navíc o něm dokáže zasvěceně a poutavě vyprávět.

V obsáhlém rozhovoru s Tomášem Turečkem se Miroslav Bárta snaží najít odpověď na otázku, zda současný svět nečeká v dohledné době podobný osud, jaký potkal starověký Egypt a další dávné civilizace, tj. rozpad státních struktur, s tím související chaos a naprostá nejistota ohledně budoucnosti. Bártovo přesvědčení, že se dnešní svět nachází (v historii nikoli poprvé) v "bodě nula", v jakémsi zlomovém okamžiku, je podloženo výsledky dlouhodobého výzkumu, ať už v samotném Egyptě, nebo při bádání o teorii přerušovaných rovnováh, jíž se v poslední době také věnuje. Studium civilizací a kolapsů v obecné rovině je ostatně pro egyptologa Bártu přirozenou součástí jeho práce, archeologie totiž, nejen podle něj, "studuje minulé, aby pochopila současné a pokusila se nastínit budoucí..." Inteligentní čtenář musí ocenit především Bártovu schopnost nalézt a pojmenovat podobnosti ve vývoji starověkých civilizací s vyspělými civilizacemi dneška, precizně je analyzovat a klást si znepokojivé otázky, jež se bytostně týkají nás všech.

Není však třeba propadat pesimismu. Profesor Bárta je ve svých analýzách a předpovědích vlastně poměrně optimistický. "Kolaps," říká, "je [nedílnou] součástí vývoje jakékoli civilizace, je to naděje na obnovu a na lepší zítřek, období, ve kterém nefunkční části společnosti zanikají a postupně se rodí nové, lépe adaptované na nové podmínky." Zdá se tedy, že se onoho hrůzu nahánějícího slova "kolaps" opravdu není třeba bát. I proto musím každému, kdo chce porozumět dnešnímu světu ve vší jeho komplexnosti a složitosti a kdo se zamýšlí nad jeho budoucností, rozhovor Tomáše Turečka s Miroslavem Bártou doporučit. Je to v mnoha ohledech ideální "průvodce" ve složité problematice, jež by neměla ponechat nikoho z nás chladným.

Prof. Martin Kovář, historik moderních dějin
Obsah

Úvodem

EGYPTOLOGIE NENÍ NORMÁLNÍ PRÁCE
Jak se člověk stane egyptologem - První setkání s vykopávkami - Česká věda na světové úrovni - Jsme si s Egypťany podobní? - Co se dá dnes ještě objevit? - Budoucnost oboru v době úspor

PŘESTAŇME KOLAPSY DÉMONIZOVAT
Jak egyptolog ke kolapsům přišel - Naděje na obnovu a lepší zítřek - Přesvědčení vládců: My neodejdeme - Čím rosteme, tím také scházíme - Jak si dlouhodobě udržet moc - Pyramida - účinný ekonomický stroj

JAK STAŘÍ ŘÍMANÉ VĚDĚLI, ŽE...
Rozmach říše římské - Na obzoru jsou potíže - Nebyli to jen barbaři... - Záhadná zkratka EROI - Co je vlastně Koloseum - Čínské prase a český rybník

MINULOST HOVOŘÍ K DNEŠKU. A HLAVNĚ K ZÍTŘKU
Zapomněli jsme hledět vzhůru - "Dejte pokoj a nestrašte!" - Posílíme opět rodinu? - Jaké jsou mezery demokracie - Ostrůvky pozitivní deviace - Pozadí arabského jara

O autorech
144 stran, vazba vázaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2013