Transformace vědomí

Nakladatelství » Keltner Publishing / Transformace vědomí / Autoři » Tomáš Keltner / Duchovní cesta / Skladem

cena:279,-
dostupnost: skladem
Tajemství kříže

Tomáš Keltner - Transformace vědomí Odkrývám tímto prastaré informace o bytí i nebytí v této realitě, o způsobu přeměny jemnohmotných frekvencí na hrubohmotné. Informace zakódované v lidské řeči, v písmu a v symbolech. Nejde o žádné tajné rituály ani o magii, jejichž moc je již pod dozorem. Osvětluji schopnosti lidmi přisuzované pouze bohům. Jde o informace světla nemanipulovatelného obsahu. Činím tak s plným vědomím nároku lidských bytostí na toto své dědictví.

V pohnutých dobách, které přicházejí, je jejich přítomnost potřebná a absence vědomí by měla fatální následky. Otevřete oči a dovolte vpustit světlo pravdy do svého života.

Světlo je a tma mizí bez boje...

Kniha se dělí na tři hlavní části.
První část se zabývá emocemi, přítomností a způsoby jak pozorovat a porozumět té části reality, která je skrytá smyslovému vnímání, přesto přímo ovlivňuje životy lidí. Nabízí pro někoho nový pohled na svět, ale především popisuje způsob, jak konkrétní vlivy působící na lidskou bytost pozorovat, jak jim rozumět a jak se jimi nenechat ovlivňovat.
Druhá část knihy se zabývá tvorbou reality. Popisuje tuto schopnost, kterou má každá lidská bytost. Vysvětluje, co brání ve svobodné možnosti využívat těchto přirozených schopností.
Třetí část knihy popisuje symboliku stvoření této reality a ukazuje různé mystické a náboženské symboly a jejich souvislost s informacemi o základních principech, které tvoří tuto realitu.

Kniha obsahuje navíc kapitolu věnovanou dětem a kapitolu věnovanou sexu. V návaznosti na sdělené informace autor popisuje v kapitole o dětech způsob komunikace s dětmi a základní chyby, kterých se dopouští rodiče, které pak mají vliv na sebevědomí v dospělosti. V kapitole věnované sexu autor popisuje s tím spojené zajímavé utajované souvislosti, které ovlivňují náš život.

224 stran, vazba brožovaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2013

Související články na Gnosis: Transformace vědomí (anotace), Transformace vědomí 2 (anotace, ukázky z knihy), Tomáš Keltner: Děti jsou vtělení andělé (rozhovor), Rozhovor s Tomášem Keltnerem nejen o knize Počátky