Vstupte do minulých i budoucích životů

Nakladatelství » Eugenika / Posmrtná existence / Reinkarnace / Autoři » Carl Llewellyn Weschcke / Autoři » Joe Slate

nedostupné
titul je vyprodaný
pomocí autohypnózy

Vstupte do minulých i budoucích životů Tato kniha si klade za cíl podpořit nezávislost při zkoumání minulých životů s pomocí postupů, se kterými čtenář dokáže snadno pracovat sám. Autoři podrobně popisují, jak prozkoumat své minulé životy, život mezi nimi i preexistenci, a dokonce i jak nahlédnout do své budoucnosti. Můžete si sami vyvolat právě ty zážitky z minulých životů, které jsou pro vás právě teď důležité. Můžete odkrýt neomezené možnosti a prostředky, jež máte v duchovní sféře k dispozici. Jakmile začnete využívat své vlastní schopnosti k sebepoznání, rozvine se vaše síla i moc. Díky popsaným postupům můžete odhalit podstatu vlastního bytí a prožít plný rozsah své existence.

"Nejprve si probereme základní součásti lidských bytostí - mentální, fyzickou a duchovní - a zaměříme se především na to, jak duch ovlivňuje mysl a tělo. Budeme se zabývat existencí duše, která je nezničitelná a nesmrtelná a zároveň neustále se měnící podstata našeho bytí. Dále se budeme věnovat autohypnóze v podobě regresní techniky. Představíme zde zcela nový hypnotický postup spolu s klinicky odzkoušenou regresní technikou. budeme se zabývat i kontaktováním zesnulých, díky kterému získáváme důležité informace ohledně života po životě. Popíšeme několik technik, pomocí kterých se dá komunikovat s duchy. Nakonec se podíváme na astrální cestování. Popíšeme zde zcela nové postupy, které jsme vytvořili speciálně za tím účelem, abychom mohli zkoumat nefyzický svět."

Obsah:

Poděkování
Prolog
Předmluva:
Pochopení zákonitostí duchovního světa a převzetí zodpovědnosti za svůj vývoj "Udělej si sám" a vlastní přičinění
Informace a sebepoznání
S poznáním přichází síla
Minulé životy? Život před narozením? Reinkarnace?
Důležitost následného výzkumu
Vyvíjíme se díky poznání z minulých životů
Nejde "pouze" o minulé životy
Regrese do minulých životù a duchovní poznání
ÚVOD
Kapitola I: - SPOJENÍ MYSLI, TĚLA A DUCHA
Kapitola II - AUTOHYPNÓZA A REGRESE DO MINULÝCH ŽIVOTŮ
Autohypnóza a regresní terapie
Pohyb očí společně s odpočítáváním a chodba předchozího bytí
Deník minulých životů
Poslední minulé životy
Jiný druh životů, jiné formy bytí
Počet životů
Reinkarnace v laboratoři
Autohypnóza a regrese do minulých životů
Kapitola III - PREEXISTENCE A BYTÍ MEZI ŽIVOTY
Preexistence
Zkoumání preexistence
Bytí mezi životy
Regrese a mimosmyslové vnímání
Dveře
Kapitola IV - DUCHOVNÍ OBLAST: PŘÍTOMNÁ REALITA
Projevy duchovního světa
Síla autentické lásky
Příběh lásky
Autentická láska proti arogantnímu odsouzení
Síla humoru
Zvířata a jejich posmrtný život
Přijetí druhé strany
Zjevení v okně
Uzdravující energetická koule
Klepání stolku
Stolek za měsíčního svitu
Stolek promlouvá nad karibikem
Kapitola V - ASTRÁLNÍ PROJEKCE A ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
Metoda spočinutí v hypnagogickém stavu
Metoda mrkání
Astrální výlet
O autorech

248 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2013