Kouzlo meditace

Breathariánství / Channeling / Nakladatelství » Fontána / Autoři » Jasmuheen / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:258,-
dostupnost: 1-6 dnů
Magické meditace s Jasmuheen / Kniha plná praktických meditací

Jasmuheen - Kouzlo meditace Tato kniha nabízí soubor 30 meditací, které jsou sestaveny tak, aby zlepšovaly a podporovaly vaše zdraví a život, pocit štěstí a míru. Kniha je další inspirací jak pro pokročilé meditující, tak pro začátečníky v oblasti meditačních technik. Obsahuje meditaci Dechu Lásky, tvůrčí vizualizace, meditace zaměřené na sebeléčení, odpuštění, sebeposílení, práci s bioenergetickým ochranným štítem a techniku mikrokosmické oběžné dráhy, techniky zvyšování čchi a pránické výživy, meditaci tvoření nového světa a další.

Autorka obdržela pokyny pro umění meditace od mnoha mistrů vnitřních úrovní i vnějšího světa.
"Meditace nám odhaluje naši hlubší podstatu a přináší nám praktickou zkušenost, že jsme něčím více než pouhou myslí, tělem a emocemi. Také nám poskytuje dokonalý proud výživy, která může vymýtit veškeré lidské hladovění a hluboké touhy a umožnit nám překonat svá omezení, pokud budeme dostatečně otevřeni k tomu, abychom takovou zkušenost k sobě pozvali ve hmatatelnější a konkrétnější podobě...

Jedním z úvodních darů, které mi meditace přinesla, bylo umění odpoutanosti, schopnosti být více pozorovatelem svého života - tím, kdo dokáže stát v pozadí a poté jednat, namísto člověka, který pouze reaguje na životní situace. Když se více ztotožníme s touto čistou a dokonalou částí sebe, která skrze nás dýchá a dává nám život, přijímáme více jejích kvalit, neboť když se na něco soustředíme, tak to posilujeme.

Vstoupili jsme do období velkého chaosu a globální změny, kde potřebujeme vedení své intuice. Lidské bytosti v sobě mají přirozené schopnosti, které se jim samy odhalí, když se soustředí na tuto osvícenější část své vlastní podstaty. Jsme přirozeně jasnoslyšní, jasnovidní a jasnocitní a tyto schopnosti v nás dřímají a čekají, až budou aktivovány.

Již mnoho let mě lidé žádají, abych sepsala knihu, která by obsahovala pouze různé meditace, a proto vám nyní takovou knihu nabízíme, aby vám poskytla několik způsobů meditace, jež vám mohou přinést povzbuzující a radostné výsledky."
Obsah

Úvod

O meditaci
Meditace Dechu Lásky
Starověký védský Posvátný dech
Láska k vlastnímu tělu a meditace vnitřního úsměvu
Používání energie bílého Světla společně s dechovými technikami
Meditace na pročištění, přeuspořádání a sladění emočního těla
Meditace na vytvoření Vnitřní svatyně
Vyladění se pomocí bílého Světla a dechu
Meditace na otevření se vnitřnímu vedení
Meditace na uzdravení vztahů
Pozitivní paměťová asociace
Meditace k vyrovnání mužských a ženských energií
Vizualizace ke zvýšení energetického toku mezi levou a pravou mozkovou hemisférou
Dechová technika k vědomému zvýšení naší vibrační frekvence
Odstranění starých programů a přeprogramování žláz vašeho těla pro buněčnou regeneraci
Mikrokosmická oběžná dráha
Meditace odpuštění
Meditace s Fialovým plamenem
Meditace pro posílení
Meditace pro zhmotnění vašich přání
Zvýšení a/nebo vybudování vašeho světelného koeficientu
Program Božské výživy - Jak naplnit svůj biosystém fialovým Světlem a jeho frekvenčními poli théta a delta
Nová éterická trávící soustava
Vytvoření základního bioenergetického ochranného štítu a jeho naprogramování
Rozšiřování polí - Vyladění vašeho domova
Vyzařování pocitů lásky ze svého srdce (doplněno)
Rovnováha mezi jinem a jangem: Procvičování epifýzy, vyživování mozku, prožívání srdečního orgasmu a výživa sebe samých pomocí spojení se sebou samými
Proplachování celého biosystému a jeho hydratace pomocí dechového rytmu
Jedenáctivláknový léčebný systém fialového Světla
Kód harmonie: Jak nastavit svá energetická pole tak, aby byla v harmonii se všemi ostatními poli
Meditace Vize nového světa

Životopis Jasmuheen
143 stran, vazba brožovaná, formát: 205x140 mm, vydáno 2013