Tajné učení Tao te ťing

Nakladatelství » Fontána / Taoismus / Moudrost staré Číny / Mantak Chia

nedostupné
titul je vyprodaný
Taoistické techniky vnitřní alchymie

Mantak Chia, Tao Chuang - Tajné učení Tao te ťing Již více než dva a půl tisíce let je Tao-te-ťing, základní spis laoismu a taoismu, považován za jeden z největších pokladů světa. Lao-c', jehož jméno znamená "staré dítě", napsal verše, které jsou pro některé lidi těžko pochopitelné, jiné uvádějí v úžas, avšak v každém případě jsou pro lidstvo požehnáním. Taoističtí mistři Mantak Chia a Tao Chuang objasňují čtenářům kořeny této filozofie i způsob života dávné Číny.

Ačkoli je text Tao-te-ťing už celá staletí předáván z generace na generaci v literární formě, jeho esenciální podstatu lze pochopit pouze prostřednictvím probuzeného srdce - skrze opravdovou integraci těla a mysli. Tomu napomáhá pronikavý vhled autorů i cvičení, která v knize předkládají. Mantak Chia a Tao Chuang řádek po řádku analyzují Lao-c'eho učení a nabízejí čtenářům meditace, výklady a techniky kultivace energie, které osvětlují pravý význam tohoto starodávného textu.

Kniha se zabývá konkrétně povahou, významem a praktickými důsledky Tao a Te, dvou nejdůležitějších principů taoismu. Slovo Tao nemá cizojazyčný ekvivalent; mohli bychom ho překládat jako Bůh, stvoření, příroda, univerzální esence a její manifestace nebo jako Cesta - tzn. způsob života a bytí jako takového. Stejně nesnadé je přeložit pojem Te; odkazuje na jednání, činy, ctnost, morálku, krásu a laskavé chování. Kniha zkoumá Lao-c'eho Tao-te-ťing v jiné posloupnosti, než je obvyklé. Autoři ho probírají plynulým způsobem, který prezentuje pravý význam integrace nebeské a lidské energie v mystickém poli naší bytosti.

"Moudrost mudce je stará i nová, zkušená i svěží, znalá i skromná, připravená zemřít i připravená vzlétnout. Mudrc si uchovává vzpomínky na život, ale není jimi svazován; má bohatství životních zkušeností, ale není omezován jejich významem. Je učitelem a přítelem, průvodcem i společníkem, ničitelem starého a ochráncem nového, zdrojem tvořivé a nabíjející energie. Je tělem duše a srdcem ducha, zastáncem spravedlnosti, hlasem lidu a symbolem lidství." (Mantak Chia)

Obsah:

PŘENESENÍ NAUKY DO PRAXE

ÚVOD: SRDCE LAO-C'EHO UČENÍ
Lao-c' a Tao-te-ťing
Osvětlení esence
Svěží překlad
Kosmický most
Výjimečná spolupráce
Poznámka čtenářkám

1. BEZESLOVNOST TAO
Definice Tao
Sdělitelné a nesdělitelné Tao
Povaha Tao

2. ČCHI A TAOISTICKÁ VNITŘNÍ ALCHYMIE
Tři druhy mysli
Návrat ke zdroji
Pohyb Tao: Prázdnota a plnost

3. CÍTĚNÍ, MYŠLENÍ A TAOISTICKÉ TECHNIKY
Mozek: Vnímání, emoce a odezva
Pět barev oslepuje oči
Nad konflikty ega

4. DUCHOVNÍ POUŤ: TRANSFORMACE ENERGIE
Moudrost I-ťingu
Techniky vnitřní alchymie

5. VŠEOBJÍMAJÍCÍ JEDNOTA
Harmonizace Chun a Pcho, Nebe a Země
Trojjedinost
Úvahy o sjednocení

6. MOUDROST TAOISTICKÉHO MUDRCE
Kdo je mudrc?
Wu-wej: Jednání mudrce
Povaha mudrce
Cesta mudrce

7. POVAHA TE
Ctnostný čin
Laskavé jednání
Kultivace Te

8.VLÁDNOUCÍ JÁ A STÁT
Život v prostotě
Mudrc a lid
Úloha vlády
Konflikt

9. DLOUHOVĚKOST A NESMRTELNOST
Psychologie nesmrtelnosti
Změna a neměnnost
Taoistická sexuální cvičení pro dosažení dlouhověkosti a nesmrtelnosti
Harmonie je věčná

10. VÍRA A DŮVĚRA
Vyslovení Tao
Cesta důvěry a víry
Poklad Tao

LAO-C': TAO-TE-ŤING

UNIVERZÁLNÍ TAO A VÝCVIKOVÉ CENTRUM

260 stran, vazba brožovaná, formát: 205x145 mm, vydáno 2013