Za světlem Nového věku (formát PDF)

Knihy ke stažení / Duchovní cesta

cena:60,-
dostupnost: ke stažení
Into the Light of the New Age / Kniha je ve formátu PDF

Jitřenka - Za světlem Nového věku Za světlem Nového věku aneb setkání s bohy nového věku a výprava za poznáním napříč dějinami a časem, cestou Jitřenky putování nazpět domů. Věnováno lidem planety Země.

Výnos z prodeje této knihy bude použit k vydání dalších knih a na další prospěšné věci. Šiřte, prosím, dále.

"Jitřenko, vyprávěj, jak to všechno začalo... Vyprávěj... o člověku!"

"Je to smutný příběh... opravdu ho chceš slyšet? Pojďme tedy za tím, který zná celé lidské dějiny, a byl zde od samého počátku. Zná celou historii Země, neboť je i jeho historií, a viděl lidstvo vyrůstat a viděl jeho pády i vrcholy. Vše si pamatuje. Tu dávnou paměť si nosí v sobě, i když o ní mnoho nemluví. Zajděme za ním a vyptejme se ho..."

84 stran, formát: PDF