Dhammapadam neboli Cesta k pravdě

Buddhismus / Nakladatelství » CAD Press / Posvátné spisy / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:198,-
dostupnost: 1-6 dnů
Dhammapadam neboli Cesta k pravdě Veršovaná sbírka moudrých průpovědí a mravních poučení Dhammapadam patří k nejstarším, nejčastěji citovaným a nejvíce překládaným buddhistickým textům. Jeho nejznámější a zároveň nejautoritativnější verze tvoří součást Koše rozprav (Suttapitaka) pálijského kánonu, je dílem neznámého redaktora a pochází z doby mezi 3. a 1. stoletím před Kristem.

Více než polovinu strof, většinou šestnáctislabičných dvojverší, jejichž autoři rovněž zůstávají anonymní, sestavitel převzal z jiných míst kánonu, aby čtenářům či posluchačům přiblížil původní duch Buddhova učení, ne-li přímo slova jeho zakladatele, obsahující návod, jak dosáhnout v životě vyrovnanosti, zbavit se vášně a hněvu, odvracet se od zlého a potlačením touhy se osvobodit ode všeho strádání.

Přestože smyslem antologie je hlásat buddhistický ideál klidu, bezvášnivosti a neulpívání, neomezuje se pouze na mravoučné výklady, ale čerpá i z lidové moudrosti a z životních zkušeností mnišských i laických autorů. Kromě toho však zde nacházíme četné výroky a průpovědi, jež nejsou buddhistického původu, nýbrž čerpají ze stejných pramenů indického mudrosloví jako posvátné texty džinistů, Mahábhárata, Paňčatantra, Hitópadéša či Manuův zákoník.

Obsah:

O překladateli
Předmluva
Úvodem

CESTA K PRAVDĚ
1. Dvojice veršů
2. Bdělost
3. Mysl
4. Květiny
5. Pošetilec
6. Mudrc
7. Dokonalý (arahat)
8. Tisíc
9. Zlo
10. Trest
11. Stáří
12. O sobě
13. Svět
14. Probuzený (Buddha)
15. Štěstí
16. O tom, co je milé
17. Hněv
18. O nečistotě
19. Zakotvený v pravdě
20. O stezce
21. Různé
22. O pekelných světech
23. O slonu
24. Žádostivost
25. Mnich
26. Bráhman

143 stran, vazba brožovaná, formát: 200x145 mm, vydáno 2001