Ginza - Gnostická bible nazarejců I.

Gnosticismus / Křesťanství / Mýty a pověsti / Nakladatelství » Bibliotheca gnostica / Posvátné spisy

nedostupné
dočasně nedostupné
Kniha I - V,4

Ginza - Gnostická bible nazarejců I. "Nazarejci" nebo také "mandejci" či "přívrženci učení Jana Křtitele" je prastará křesťanská obec, sídlící v jižní Mezopotámii, která, jak sama tvrdí a jak vyplývá také ze známé scénky křtu Ježíše Krista v Novém zákoně, reprezentuje velmi starou tradici křesťanství, jež předchází nám známé křesťanství biblické. Její gnostické učení obsahuje jak prvky védské a párské, tak také vlivy mezopotámské náboženské tradice.

Ginza - "Poklad" - je základní svatou knihou této náboženské obce. Obsahuje staré mytické příběhy o vzniku světa, o křtu Adama a jeho tří synů Hibila, Šitila a Enoše a o příchodu Spasitele, tj. Slova Poznání, na tento svět. Největší část textu líčí boj Poznání s říší Temnoty a jejím Vládcem.
Obsah

Předmluva
Poznámka vydavatele

I. KNIHA
Popis Velkého Krále Světla a jeho světů
Vyslání posla Hibila do světa Temnoty
Příkazy Krále Světla Adamovým synům
Velký Půst
Přikázání Krále Světla
Varování před věznitelskými silami Země
Závěrečné nabádání k nazarejství
Učení o čtyřech eonech světa

II. KNIHA
Velebení Krále Světla
Vyslání Hibila do světa Temnot
Příkazy Krále Světla Adamovi a jeho rodu
Velký Půst
Další přikázání Krále Světla
Varování před věznitelskými silami Země
Nabádání k nazarejství
Učení o čtyřech věcích světa
Popis vzniku a charakteru židovského křesťanství
Druhá část
Modlitba s názvem "Kniha živé vody"
Třetí část
Zvěstování posla Světla o svém příchodu do světa
Čtvrtá část
Nabádání k jednoženství

III. KNIHA
Popis vzniku světa
Život vysílá Poznání Života do světa
Poznání Života sestupuje dolů
Poznání Života se ptá svého Otce - Života
Návštěva Poznání Života v domě Vznešených
Poznání Života sestupuje podruhé dolů, aby porazil Krále Temnot
Poznání Života spoutává Krále Temnot
Poznání Života poučuje Rúhu a Krále Temnot
Král Temnot se vzpouzí a je znovu spoután
Návrat Poznání Života do Domu Života
Ptahil Stvořitel a jeho dílo
Rúha se chce zmocnit světa a plodí s Urem sedm planet
Ptahil pomocí Živoucího Ohně vytváří Zemi, Rúha se jí chce zmocnit
Stvořitel Ptahil se marně pokouší s Rúhou oživit Adama
Ptahil dostává od Života Ducha, který oživí Adama
Poznání Života poučuje Adama
Rúha se pokouší Adama svést
Adamova svatba se ženou Havvou
Další poučování Adama od Poznání Života
Sabat Rúhy na hoře Karmel a tajné spřísahání
Poznání Života posiluje Adama
Jeden z Adamových synů se dal svést Rúhou
Poznání Života zachraňuje Adama z moci Rúhy
Poznání Života se účastní sabatu Rúhy na hoře Karmel a rozmetá všechny její síly
Poznání Života poučuje Adama o podstatě světa a jeho silách

IV. KNIHA
Sestup prvorozeného Krále Světla Hibila do světa Temnot

V. KNIHA
První část
Poznání Života stvoří svého syna - krále Světla Hibila
Král Světla Hibil je poslán Poznáním Života do světa
Hibil se setkává s Krůnem, horou masa
Král Světla Hibil se vloudí v převlečení do přízně Qiny - Velké Matky Temnot
Hibil naláká Rúhu, aby s ním odešla
Hibil opustí Rúhu a triumfálně se navrací do říše Světla
Hibil se vrací za Rúhou
Rúha rodí Ura, Krále Temnot
Hibil sestupuje dolů zkrotit Krále Temnot Ura a zmocnit se perly
Stvoření světa Ptahilem
Druhá část
Kniha zvaná "Pád všech božstev tohoto domu"
Třetí část
Kniha nazvaná "Moje míra ve světě se naplnila"
Čtvrtá část
Jan Křtitel a Poznání Života

Seznam literatury
265 stran, vazba vázaná, formát: 190x140 mm, vydáno 2008