Princip stínu (kniha + CD)

CD / Nakladatelství » CPress / Psychologie / Duchovní cesta / Šťastný život / Dostupnost: 1-6 dnů / Rüdiger Dahlke

cena:469,-
dostupnost: 1-6 dnů
Smíření s naší temnou stránkou / S meditačním CD

Ruediger Dahlke - Princip stínu Podle učení Carla Gustava Junga je stínem naše podvědomí. Je to ta osobnost, kterou bychom nejraději nebyli, ale kterou se nakonec stát musíme, když chceme být celiství. Náš stín, tedy naší "temnou stránku", prociťujeme velmi ambivalentně: je nám odporná, ale zároveň nás fascinuje. Práce se stínem slouží tomu, abychom se stali vědomými a je tedy v pravém slova smyslu prací se světlem. Stín je vlastně naším pokladem, obohacuje nás tak, jako málo co jiného. Vycházejíc ze zákonu osudu a pravidel hry života, odpovídá nejdůležitějšímu zákonu: zákonu polarity. Můžeme jej projektovat na druhé - anebo můžeme s jeho pomocí a spolu s ním osobnostně růst.

Ruediger Dahlke nám ukazuje, jak náš stín vypátrat a jak se s ním konfrontovat, abychom ho nakonec mohli přijmout, integrovat do své osobnosti a možná dokonce i začít milovat. Ten, kdo se pustí do práce na svém stínu, jak je představena v knížce "Princip stínu - Smíření s naší temnou stránkou", se stane otevřenějším, laskavějším a tolerantnějším - vůči sobě i vůči jiným.

Součástí publikace je audio CD Práce se stínem s 16 léčebnými meditačními cvičeními vytvořenými dr. Dahlkem. Nahráno v češtině.

UKÁZKA z CD:

Ukázka z knihy:

SEBEREALIZACE

Na naší rovině existence se vše projevuje v protikladech, jen tak jsme schopni cokoli vůbec vnímat. Protiklady a polarita jsou pro nás tudíž jedinou možností, jak se přiblížit jednotě, onomu absolutnímu a božskému. Jelikož je stín rozhodujícím důsledkem vzniku polarit, je jeho prosvětlení také nejlepším způsobem, jak se můžeme dostat (zpátky) k jednotě. Nehledě na to, jakou podobu na sebe vezme, je naší šancí a měli bychom se naučit prohlédnout ho a chápat jako možnost. Jinak řečeno, naše seberealizace nebo vysvobození se rodí z temnoty nevědomí. Musíme vystoupat ze tmy ke světlu, zatímco stvoření vzniklo ztělesněním světla. Tuto symboliku slavíme rituálem zimního slunovratu. V nejkratší den roku, kdy je světlo nejslabší a tma nejhlubší, se narodí Bůh (nebo božský syn), světlo světa. Stejný proces symbolizuje lotosový květ, buddhistický a hinduistický symbol nejvyšší čistoty. Z největší špíny, bahna jezera, vyrůstá a rozkvétá lotos s tisíci okvětními lístky, symbol osvícení.

Skutečnost, že se skrze tmu dostáváme ke světlu nebo skrze stín spějeme k vysvobození, ukryl C.G.Jung do rovnice: Já + stín = Bytostné Já. Já je všechno to, s čím se vědomě identifikujeme – všechny akceptované vlastnosti, jež jsou nám přisuzovány, všechny ty naše schopnosti, které si uvědomujeme. Stínem je naopak vše nevědomé a tedy vše odmítané, vše negativní, co se o nás říká, každá kritika a všechny nadávky, které odmítáme a tudíž vytěsňujeme z vědomí. Abychom dospěli k Bytostnému Já, nejvyššímu vývojovému stupni osvobození, resp. abychom dosáhli seberealizace, musí se sejít Já se stínem neboli naše světlá, vědomá stránka s naší tmavou, nevědomou stránkou. Toto je cíl terapie stínem, respektive reinkarnační terapie. Prvořadým úkolem každé psychoterapie, která si vytyčila za cíl seberealizaci a vysvobození, musí tedy být práce se stínem.

Ten, kdo rozumí zákonu polarity tak, jak jej prezentuji ve své knizeTemnota v každém z nás Zákony osudu, ví, jak těsně spolu dva póly jedné věci souvisejí a jak lehce často dosáhneme žádoucího pólu skrze jeho protipól. Například oštěpaři a koulaři se nejdřív nahýbají do opačného směru, až poté vrhají svou zbraň směrem k cíli. Tohoto moudra se drží i zahradník, jenž zalévá ušlechtilé růže páchnoucí močůvkou a ne parfémem. Různá náboženství i staří mudrcové nás učí, že svobodu, po které dnešní lidé tak touží, lze získat jen tak, že se dobrovolně podřídíme zákonu.

Ve dvaadvacáté kapitole Tao-Te-Ťingu se praví:

Chceš-li se stát úplným,
buď klidně polovičatý.
Chceš-li se stát vzpřímeným,
buď klidně křivý.
Chceš-li být plný,
buď klidně prázdný.
Chceš-li se znovu narodit,
klidně umři.
Chceš-li, abys dostal vše,
všeho se vzdej.

Paradoxy, jaké hojně používá Tao-Te-Ťing, jsou nejlepší cestou, jak objasnit jednotu z roviny polarity. Většina lidí však přísahá na přímou cestu jednoho pólu a neodradí je od ní ani neúspěchy. Zoufale se snaží o jednostranný úspěch, aniž by brali v potaz protipól nebo stín. I fakt, že neexistuje dost příkladů lidí, kteří by na takovéto cestě (scestí) byli uspěli, je poučí jen zřídkakdy. Životní příběhy svatých i příběhy těch, kteří dosáhli seberealizace, naproti tomu vždy ukazují, jak moc tito lidé počítali s oběma póly.
Obsah

Průvodce do říše stínu
Učit se z vlastní zkušenosti – Co je vlastně stín? – O ďáblech, démonech a vnitřních bestiích – Vytěsněný stín – Ze stínu na sluneční stranu

Temnota v každém z nás
Konfrontace s polaritou – Stvoření světa – Vpustit světlo a uvědomění – Seberealizace – Jak vzniká stín – Zacházení se zlem

Odpor vůči skutečnosti nebo její akceptace?
Nalezení spolehlivého základu – Pasti projekce – Hra proměn – Projekce viny pod lupou

Svět jako zrcadlo
Mohou za to okolnosti? – Naříkání nepomáhá – Mobbing jako příklad

Vnitřní obrazy – Nechat duši mluvit
Poznání vnitřní skutečnosti – Jak přistupovat k vlastnímu stínu – Jak vznikají masky – Přitažlivé síly: Lidé v mém životě – Hry stínu a osobnost

Nebezpečí a záchrana z krajiny stínu
Pohádky a mýty jako směrovky na cestě – Stínové kvality – Proměna výzev v dary – Dvanáct archetypálních prostor světla a stínu – Sbírání darů – Bytosti světla a zloduši – Smíření se i s nejtemnějším stínem

Vnitřní bohatství a různorodost světa
Světlý stín, potenciál světla – Rozštěpené osobnosti – Pestrá vnitřní rodina – Podosobnosti a partnerství – Karneval stínů – Dovolená jako ventil pro stín

Kolektivní stín
Systém zdraví nebo systém nemoci? – Alternativní scéna zdraví – Spirituální skupiny

Pozor, stín! Tipy pro vyzvednutí pokladu
Chybné úkony a přešlapy – Symptomy nemoci – Zlozvyky a nešvary – Pomluvy, sebeosočování – Kritika, výčitky, rady – Odpor a obrany – Naše sny – Fantazie, denní snění – Oblíbené vtipy – Oblíbené knihy a filmy – Výběr povolání – Sport jako hobby

Smíření
Vše v jednom: holografický obraz světa – Psychoterapie, práce se stínem a spirituální cesta – Poslední tečka a mistrovský kousek – Andělský program

Příloha
Oblíbené vtipy a jejich stín – Povolání a jejich stínové stránky – Stínová témata, ventilovaná ve sportu

Extáze – Získání kondice – Trénovat svou životní cestu – Sport a energie – Bojové umění – Hry – Fotbal jako národní sport – Ovládání instinktů a těla na příkladu jízdy na koni – Otázky ke stínu ve sportu – Specifika dle pohlaví a symbolika ve sportu

Bibliografie

Adresy
207 stran, vazba brožovaná, formát: 210x135 mm, vydáno 2012