Mysterium Karlštejna

Historie českých zemí / Autoři » Hana Blochová / Historické záhady

nedostupné
dočasně nedostupné
Alchymie, posvátná geometrie a malířství u dvora Karla IV.

Rosa de Sar - Mysterium Karlštejna Autorka v knize shrnula výsledky svých průzkumů hradu Karlštejna v oblasti křesťanského hermetismu a malířství z let 1987 - 2012. Pozornost věnuje hlavně dílu Magistra Theodorika, karlštejnské alchymii, posvátné geometrii a hermetické stavbě hradu. Nově zpracovává také téma Svatého Grálu v Čechách a obřady Karla IV. na Karlštejně.

"Hrad Karlštejn lze považovat za vyspělý 'areál mystérií' v duchu egyptského hermetismu, jenž byl staviteli Karla IV. vystavěn symbolicky jako trojstupňový 'chrámový hrad' k poctě Boží Trojice a spáse křesťanstva. Tvoří ho areál studniční věže, palác, malá a velká věž, kde každá jmenovaná část nesla kromě role světské i roli hermetickou..."
Obsah

I. ZANIKLÉ CIVILIZACE NA KARLŠTEJNSKU
Hrad Karlštejn znovu ožívá
Vyspělé civilizace a katastrofy na Zemi
Podzemní sídla na našem území
Geologie Karlštejnska a jeskyně Javorka
Zaniklé vyspělé civilizace a pyramidy na Karlštejnsku
Podzemní labyrinty
Karlštejn a egyptská mystéria
Pověsti o dracích na Karlštejně
Kultovní areály na Karlštejně a souhvězdí

II. ZNOJEMSKÁ ROTUNDA A KARLŠTEJN
Pravlast Velká Morava
Malby ve znojemské rotundě
Panovnická galerie v rotundě
Znojemská rotunda jako inspirace Karla IV.
Kult sv. Václava a sv. Ludmily

III. RODINA SVATÉHO GRÁLU
Karel IV. a rodina Svatého Grálu
Kroniky a budování pozice Karla IV. v Evropě
Husitský kalich a Grál
Rytířské řády Lucemburků v Čechách
Černá madona Václava IV.

IV. POSVÁTNÁ GEOMETRIE KARLŠTEJNA
Posvátná geometrie středověkých staveb
Hermetická katedrála v Chartres
Templářské stavby a posvátná geometrie
Božská čísla a hrad Karlštejn
Posvátná geometrie hradu Karlštejna
Průzkum hradu Karlštejna

V. KARLŠTEJN JAKO HRAD SVATÉHO GRÁLU
Založení a výstavba hradu Karlštejna
Svatý Grál v evropské tradici
Mystické pozadí založení hradu Karlštejna
Karlštejn jako hrad Svatého Grálu
Karel IV. a relikvie

VI. VÝZDOBA MALÉ A VELKÉ VĚŽE HRADU
Palác a malá věž hradu Karlštejna
Chrám Božího hrobu a křížová cesta v Jeruzalémě
Legenda o sv. Kateřině
Klášter sv. Kateřiny na Sinaji
Velká věž a kaple sv. Kříže
Balbínova zpráva a popis hradu
Legendy, andělé a grálský průvod ve velké věži
Užití drahokamů ve starověku a v umění Karla IV.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA I - XVI

VII. MAGISTR THEODORIK A ALCHYMIE
Původ alchymie
Středověká alchymie
Středověká alchymie a astrologie
Alchymie na Karlštejně jako praktická mystika
Kniha Svaté Trojice a alchymická mše
Velké Dílo Magistra Theodorika

VIII. ALCHYMIE A STŘEDOVĚKÉ MALÍŘSTVÍ
Malířství a alchymie
Mistr Theodorik a deskové obrazy v kapli sv. Kříže
Karlštejnský poklad a malířské technologie doby Karla IV.
Průzkum deskových obrazů v kapli sv. Kříže
Alchymie na závěr

IX. LITERATURA
Použitá literatura
408 stran, vazba vázaná, formát: 220x150 mm, vydáno 2012